Pogled na grad BorlGrad Borl je biser, ki ga ne smemo pustiti propasti.

Ambrozija v parku gradu Borl je odstranjena

V sklopu delne obnove, ki na gradu Borl še poteka, je bil delno urejen tudi park pred gradom. Žal je prišlo pri obnovi parka do vnosa invazivnih rastlin, in sicer ambrozije in japonskega dresnika.

O resnosti zadeve smo obvestili MK, ZVKDS OE MB, ZRSVN OE MB in KGZS Zavod Ptuj. Po pridobitvi strokovnih mnenj s strani ZRSVN OE MB in KGZS Zavoda Ptuj smo se odločili, da bomo ambrozijo v največji možni meri izpulili, na enem delu škropili in na drugem kosili.

Škropljenje je potekalo že 9. 7.2021, ko je bila ob gradu tudi delno odstranjen japonski dresnik. Za uspešno puljenje ambrozije pa je bil potreben dež, ki je ga bilo pretekli vikend obilo.

V nedeljo, 18. 7. 2021, smo se po dežju zbrali na gradu Borlu. Člani DgB v družbi s predstavniki ZRSVN OE MB in predstavnikom RRA Podravje smo okoli mlake in v parku spulili ambrozijo ter delno pokosili park.

Hvala vsem, ki ste podarili nedeljsko popoldne Borlu.

Situacijo bomo spremljali naprej in po potrebi akcijo ponovili.

Share:

Študijski krožek Etnološka dediščina za Park dediščine v Cirkulanah

Bogata stavbna dediščina naših prednikov se je v originalni obliki ohranila le malo kje na območju Občine Cirkulane, saj so stare lesene hiše skozi desetletja nadomeščale nove, sodobnejše zidane zgradbe. Da bi ohranili vsaj del dediščine, ki hitro izginja, je bila že pred leti oblikovana pobuda za oblikovanje etnološke zbirke oz. etnološkega muzeja, žal pa do njene realizacije ni prišlo. Leta 2017 je bila s strani društev podana nova pobuda, naj lokalna skupnost prevzame skrb za eno od tipičnih haloških cimpranih hiš, v kateri bi nastal lokalni etnografski muzej. Občinski svet Občine Cirkulane je v letu 2018 sprejel sklep o odkupu Bložakove hiše v Gruškovcu 67, ene od redkih še ohranjenih cimpranih hiš na našem območju, ki pa jo je bilo zaradi neustrezne lokacije potrebno preseliti. Na izjemni legi, v bližini cerkve sv. Katarine v centru Cirkulan, je bil zastavljen projekt vzpostavitve etnološkega muzeja z imenom Park dediščine. Z objekti, kmečkih orodjem in opremo ter zbirkami etnoloških predmetov bo predstavljena naša materialna dediščina, preko dogodkov in aktivnosti, ki bodo potekale v parku skozi vse leto, pa tudi nesnovna dediščina, kot so tradicionalna znanja, spretnosti, šege in navade.

V okviru študijskega krožka člani Društva za oživitev gradu Borl sodelujemo pri popisu, zbiranju in pripravi orodja, posode in druge opreme za objekte v Parku dediščine (hiša, hlev, kolarnica s skednjem). Med domačini je ohranjenih še precej teh predmetov in tudi pripravljenosti, da le-te odstopijo ali posodijo za Park dediščine. Pri delu se povezujemo s strokovnimi institucijami in Občino Cirkulane, ki je nosilka projekta. Aktivnosti se izvajajo v okviru projekta Kulturna dediščina za trajnostni razvoj turizma (CLLD, ESRR), ki ga izvajajo občine Cirkulane, Zavrč in Gorišnica. Občina Cirkulane vzpostavlja Park dediščine, njegova otvoritev je predvidena v jeseni 2021. V projekt se preko različnih aktivnosti vključuje v veliki meri tudi Turistično društvo Cirkulane in druga društva.

Člani Društva za oživitev gradu Borl smo tako v okviru študijskega krožka sodelovali:

  • pri ogledu predmetov in zbiranju le-teh na različnih lokacijah,
  • pri izboru in selitvi opreme iz ohranjenih originalnih objektov (hiša, hlev),
  • pri oblikovanju popisnih obrazcev za predmete,
  • pri popisu in inventarizaciji predmetov (z opisom, podatkom o provenienci, itd.)
  • pri čiščenju in konzerviranju predmetov.

Za vsak predmet, prinesen v Park dediščine Cirkulane, je pripravljen popisni list s podati, ki so o predmetu znani. Objavljamo popisne lite za tri predmete:

Člani študijskega krožka smo z veseljem sodelovali tudi na dnevih odprtih vrat, ki so v Parku dediščine potekali 11. in 12. septembra 2021. Z zaključnim dnem dneva odprtih vrat smo uspešno zaključili študijski krožek. Vsak nasmeh in pohvala obiskovalcev je bila nagrada za naše delo.

Aktivnosti v Parku dediščine Cirkulane pa se seveda nadaljujejo in nadgrajujejo naprej.

Če vas tematika zanima, vabljeni k sodelovanju. Pošljite mail na grad.borl@gmail.com.


Nabor predmetov in orodij z domačije na Mejah 13. 3. 2021

Na ogledu predmetov v Pristavi 24. 4. 2021

Obisk strokovnjakov iz PMPO v Cirkulanah 3. 6. 2021

Vsak popisan predmet je dobil številko in svoj kartotečni list

Čiščenje in konzerviranje predmetov v Cirkulanah 10. 7. 2021

Nekateri predmeti so bili potrebni tudi manjših popravil, Cirkulane 10. 7. 2021

Bložakov hlev iz Slatine je v zaključni fazi ureditve, junij 2021

Bložakova hiša, prestavljena iz Gruškovca, že dobiva končno podobo, junij 2021

Park dediščine v Cirkulanah pod cerkvijo sv. Katarine, junij 2021

  
Del izbora predmetov iz Pristave 16. 7. 2021

Prenos izbranih predmetov iz Pristave 16. 7. 2021

Izbrane predmete smo prepeljali v Park dediščine v Cirkulanah

Novo pripeljani predmeti so potrebni še čiščenja in konzerviranja


Zadnje priprave in postavitev orodij in predmetov je potekala 10. septembra 2021

Študijski krožek se je zaključil s sprejemom prvih obiskovalcev v Parku dediščine Cirkulane 11. in 12. septembra 2021 v okviru dnevov odprtih vrat:

Share:

Strokovna ekskurzija DgB 2021

Po dolgem premoru nedruženja smo v soboto, 3.7.2021. izvedli strokovno ekskurzijo Društva za oživitev gradu Borl s prijatelji. Ogledali smo si oz. obiskali smo:

• Kavčnikovo domačijo v Zavodnjah pri Šoštanju 

• grad Žovnek pri Braslovčah

• grad Vrbovec v Nazarjah

• dogodek Srednjeveška gostija pri gradu Vrbovec

Vreme nam je bilo zelo naklonjeno, tako da nam kljub krajšim in daljšim sprehodom ni bilo prevroče in smo se imeli lepo. Izvedeli smo veliko novega in zanimivega. Spoznali smo nove prijatelje, ki nosijo v srcu ljubezen do gradov... to nas druži in povezuje.

Na poti domov pa nas je preko Dravskega polja pozdravljal NAJLEPŠI... naš Borl!


Utrinke z ekskurzije si oglejte spodaj, več pa tukaj.

Foto: Mateja Golc, Mira Petrovič, Jernej Golc
Share:

Ministra Počivalšek in Simoniti na obisku na Borlu

V sklopu vladnega obiska v Podravju sta 30. 6. 2021 na naš Borl prišla kar dva ministra. Najprej nas je obiskal minister za gospodarstvo Zdravo Počivalšek, kasneje pa se mu je pridružil še minister za kulturo Vasko Simoniti. 

Skupaj smo si ogledali obnovljeni del in zadovoljno ugotovili, da je Borl lep. 

Predvsem pa smo imeli možnost, da ministroma povemo, da je nadaljnja obnova gradu Borl za našo Občino Cirkulane in širše zelo pomembna, saj pomeni potencial za razvoj turizma in kmetijstva. Borl pa je pomemben del naše dediščine, zato ga je nujno obnoviti v celoti tudi s tega vidika. Oba ministra sta obljubila podporo našim prizadevanjem, vendar pa sta dala vedeti, da mora biti iniciativa z lokalnega nivoja in usmerjena podjetniško. 

V Društvu za oživitev gradu Borl se ministroma zahvaljujemo za obisk in podporo ter zagotavljamo, da bomo tvorno sodelovali pri iskanju ustreznih rešitev za Borl še naprej.

Hvala županja Antonija Žumbar z ekipo za odlično organizacijo in izvedbo.

Foto: Sandi Kelc Photography


Share:
Copyright © Društvo za oživitev gradu Borl | Powered by Blogger Design by ronangelo | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com