Pogled na grad BorlGrad Borl je biser, ki ga ne smemo pustiti propasti.

Dan odprtih vrat v Bračičevi spominski sobi

27. septembra 2021 smo v imeli v spominski sobi dr. Vladimirja Bračiča dan odprtih vrat, ki smo ga izvedli prav na njegov rojstni dan. 

Za vse, ki bi si radi ogledali spominsko sobo, je le-ta odprta vsak delovnik med 8 in 16 uro, za skupine pa po dogovoru tudi izven teh terminov.Aktivnosti je del javnega kulturnega progama v letu 2021, ki ga sofinancira Ministrstvo za kulturo.


Share:

Druženje ob 15 letnici društva

15 let je lahko dolgih ali pa kratkih... Članom Društva za oživitev gradu Borl so se vlekla v čakanju na pričetek obnove gradu Borl. Ampak nismo samo čakali, aktivno smo delovali, izvedli številne projekte in dali v teh 15 letih velik doprinos kraju, občini, območju, gradu Borl in stroki. Polni energije in ljubezni do Borla in naše dediščine povezujemo člane s sicer različnimi interesi, različnih nazorov, starosti in poklicev. Delujemo prostovoljno, ampak vedno skladno s pravili in stroko. 

V petek, 24. 9. 2021 smo lahko KONČNO obeležili naš jubilej. Bilo je lepo. Vsi prisotni člani so prejeli zahvalo za sodelovanje in prispevek pri oživljanju gradu Borl ter simbolično darilo nahrbtnik.

Hvala vsem za udeležbo in prijetno popoldne. Hvala Tamburašem iz Cirkulan za popestritev dogodka.


Več utrinkov tukaj.


Aktivnosti je del javnega kulturnega progama v letu 2021, ki ga sofinancira Ministrstvo za kulturo.


Share:

Študijski krožek Etnološka dediščina za Park dediščine v Cirkulanah

Bogata stavbna dediščina naših prednikov se je v originalni obliki ohranila le malo kje na območju Občine Cirkulane, saj so stare lesene hiše skozi desetletja nadomeščale nove, sodobnejše zidane zgradbe. Da bi ohranili vsaj del dediščine, ki hitro izginja, je bila že pred leti oblikovana pobuda za oblikovanje etnološke zbirke oz. etnološkega muzeja, žal pa do njene realizacije ni prišlo. Leta 2017 je bila s strani društev podana nova pobuda, naj lokalna skupnost prevzame skrb za eno od tipičnih haloških cimpranih hiš, v kateri bi nastal lokalni etnografski muzej. Občinski svet Občine Cirkulane je v letu 2018 sprejel sklep o odkupu Bložakove hiše v Gruškovcu 67, ene od redkih še ohranjenih cimpranih hiš na našem območju, ki pa jo je bilo zaradi neustrezne lokacije potrebno preseliti. Na izjemni legi, v bližini cerkve sv. Katarine v centru Cirkulan, je bil zastavljen projekt vzpostavitve etnološkega muzeja z imenom Park dediščine. Z objekti, kmečkih orodjem in opremo ter zbirkami etnoloških predmetov bo predstavljena naša materialna dediščina, preko dogodkov in aktivnosti, ki bodo potekale v parku skozi vse leto, pa tudi nesnovna dediščina, kot so tradicionalna znanja, spretnosti, šege in navade.

V okviru študijskega krožka člani Društva za oživitev gradu Borl sodelujemo pri popisu, zbiranju in pripravi orodja, posode in druge opreme za objekte v Parku dediščine (hiša, hlev, kolarnica s skednjem). Med domačini je ohranjenih še precej teh predmetov in tudi pripravljenosti, da le-te odstopijo ali posodijo za Park dediščine. Pri delu se povezujemo s strokovnimi institucijami in Občino Cirkulane, ki je nosilka projekta. Aktivnosti se izvajajo v okviru projekta Kulturna dediščina za trajnostni razvoj turizma (CLLD, ESRR), ki ga izvajajo občine Cirkulane, Zavrč in Gorišnica. Občina Cirkulane vzpostavlja Park dediščine, njegova otvoritev je predvidena v jeseni 2021. V projekt se preko različnih aktivnosti vključuje v veliki meri tudi Turistično društvo Cirkulane in druga društva.

Člani Društva za oživitev gradu Borl smo tako v okviru študijskega krožka sodelovali:

  • pri ogledu predmetov in zbiranju le-teh na različnih lokacijah,
  • pri izboru in selitvi opreme iz ohranjenih originalnih objektov (hiša, hlev),
  • pri oblikovanju popisnih obrazcev za predmete,
  • pri popisu in inventarizaciji predmetov (z opisom, podatkom o provenienci, itd.)
  • pri čiščenju in konzerviranju predmetov.

Za vsak predmet, prinesen v Park dediščine Cirkulane, je pripravljen popisni list s podati, ki so o predmetu znani. Objavljamo popisne lite za tri predmete:

Člani študijskega krožka smo z veseljem sodelovali tudi na dnevih odprtih vrat, ki so v Parku dediščine potekali 11. in 12. septembra 2021. Z zaključnim dnem dneva odprtih vrat smo uspešno zaključili študijski krožek. Vsak nasmeh in pohvala obiskovalcev je bila nagrada za naše delo.

Aktivnosti v Parku dediščine Cirkulane pa se seveda nadaljujejo in nadgrajujejo naprej.

Če vas tematika zanima, vabljeni k sodelovanju. Pošljite mail na grad.borl@gmail.com.


Nabor predmetov in orodij z domačije na Mejah 13. 3. 2021

Na ogledu predmetov v Pristavi 24. 4. 2021

Obisk strokovnjakov iz PMPO v Cirkulanah 3. 6. 2021

Vsak popisan predmet je dobil številko in svoj kartotečni list

Čiščenje in konzerviranje predmetov v Cirkulanah 10. 7. 2021

Nekateri predmeti so bili potrebni tudi manjših popravil, Cirkulane 10. 7. 2021

Bložakov hlev iz Slatine je v zaključni fazi ureditve, junij 2021

Bložakova hiša, prestavljena iz Gruškovca, že dobiva končno podobo, junij 2021

Park dediščine v Cirkulanah pod cerkvijo sv. Katarine, junij 2021

  
Del izbora predmetov iz Pristave 16. 7. 2021

Prenos izbranih predmetov iz Pristave 16. 7. 2021

Izbrane predmete smo prepeljali v Park dediščine v Cirkulanah

Novo pripeljani predmeti so potrebni še čiščenja in konzerviranja


Zadnje priprave in postavitev orodij in predmetov je potekala 10. septembra 2021

Študijski krožek se je zaključil s sprejemom prvih obiskovalcev v Parku dediščine Cirkulane 11. in 12. septembra 2021 v okviru dnevov odprtih vrat:


Share:

Društvo za oživitev gradu Borl

Cirkulane 40/a, 2282 Cirkulane
Tel.: 02 795 32 00
elektronski naslov: grad.borl@gmail.com

Arhiv objav

Copyright © Društvo za oživitev gradu Borl | Powered by Blogger Design by ronangelo | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com