Pogled na grad BorlGrad Borl je biser, ki ga ne smemo pustiti propasti.

Predavanje o Borlu in Parku dediščine Cirkulane

 Vabimo vas na predstavitev tematik:

1. Borl v prvi polovici 20. stoletja, Sonja Golc in Mira Petrovič,

2. Vsebine Parka dediščine Cirkulane, Mira Petrovič in Zvonko Bratušek,

ki bo v sredo, 1. decembra ob 18. uri 

v Okrepčevalnici Varež, Zoki, Cirkulane 43.


Organizator je Društvo za oživitev gradu Borl v sodelovanju s Turističnim društvom Cirkulane.

Zaradi lažje organizacije prosimo za najavo prihoda na grad.borl@gmail.com.

Za obisk predavanja je obvezno izpolnjevanje PCT pogoja.

Aktivnosti je del javnega kulturnega progama v letu 2021, ki ga sofinancira Ministrstvo za kulturo.


Share:

Barbarno tudi letos v spletni izvedbi

 Barbarno bomo tudi letos obeležili v e-obliki. Na barbarno nedeljo, 5. decembra 2021 se nam pridružite ob 13. uri na spletu. Tema e-predstavitve bo SAKRALNA DEDIŠČINA CIRKULAN.

Povezava do e-dogodka:

https://us02web.zoom.us/j/89228756470?pwd=a0ZJd1JlNW82QXhoYWNaN3ZtdlhXZz09

Meeting ID: 892 2875 6470

Passcode: 847127

Zaradi zaostrene zdravstvene situacije v državi ne moremo zagotoviti pogojev, da bi lahko varno in skladno z navodili izpeljali Barbarno na način, kot smo ga vajeni. Tako žal tudi letos ne bo semanjega dne in ne strokovnega dela v dvorani. 


Aktivnosti je del javnega kulturnega progama v letu 2021, ki ga sofinancira Ministrstvo za kulturo.

Share:

Sakralna dediščina Cirkulan

Dediščina nas spremlja na vsakem koraku. Nezavedno se vsak dan srečujemo tako z materialno kot tudi z nesnovno dediščino. 

V Društvu za oživitev gradu Borl smo se odločili, da nekaj objektov stavbne dediščine na kratko predstavimo najširši publiki, tako domačinom, kot obiskovalcem, ki prihajajo v naše kraje. V letošnjem letu bomo izdali publikacijo, ki bo namenjena predstavitvi sakralne stavbne dediščine. Na kratko bomo predstavili vse štiri cerkve v naši župniji in petnajst kapel. Da ne bi povsem izginile iz spomina, pa smo se odločili tudi za predstavitev štirih kapel, ki jih danes ni več in ruševin cerkvice.

Brošura bo izšla sredi decembra 2021.

Predstavitev vsebin pa bo na Barbarno nedeljo, 5. decembra 2021 ob 13. uri preko spleta. Pridružite se nam preko aplikacije zoom TUKAJ.


Knjižna zbirka: Svet Belanov, zvezek 6

Sakralna dediščina Cirkulan

Izdalo: Društvo za oživitev gradu Borl, zanj Sonja Golc, predsednica

Besedilo: Sonja Golc, Mateja Muršec, Mira Petrovič

Uredili: Sonja Golc in Mira Petrovič


stanje danes

nekaj starejših fotografij dediščine

Aktivnosti je del javnega kulturnega progama v letu 2021, ki ga sofinancira Ministrstvo za kulturo.

Share:

Skrb za okolico gradu Borl

Domačinom, nam ni vseeno za grad in njegovo okolico. Ne mirujemo. Ko je potrebno, ukrepamo. 

Posamezni člani redno skrbijo, da se neposredna okolica mlake ne zaraste. Redno pulijo poganke japonskega dresnika, ki raste ob gradu. Občasno tudi tretirajo ambrozijo, ali jo pulijo.

Ali pa samo iniciativno pokosijo v zgornjem delu parka. 

Hvala vsem, ki se trudite.

Share:

Trgatev v grajskem vinogradu Sevnica

Zapis o dogodku in nekaj utrinkov trgatve v Sevnici v nedeljo, 3. oktobra 2021. 

Tokrat se je trgatve udeležila sama  grofica Borlska, ki je želela videti, kako se tem stvarem streže čez hribe. Potem ko je videla, kako lepo se je napravil Sevniški gospod, ji je bilo malo žal, da je bila oblečena v vsakdanja oblačila in ni imela s sabo svoje boljše obleke.

Vsako leto nam Sevničani  prikažejo novo zgodbo z gradu in tudi letos je bilo temu tako. Tokrat je imel grajski gospod težave z divjimi ribiči, no ti so po dolgem prigovarjanju le dobili ribiška dovoljenja. Prihrumele so  žene  iz Mirenske doline, tudi te so na koncu dobile dovoljenje za ribolov na reki Mirni. Prikazale so zanimiv način lova rib (podusti).

Grozdje smo potrgali s skupnimi močmi (Joža, Ana, Milan, Milena) in ob vižah neutrudnega godca. Ne dvomim, da bo iz njega nastalo dobro vino. 

Kot vedno, so se gostitelji tudi letos izkazali z veliko gostoljubnostjo. Malica in kozarec ali dva rujnega ob lepem sončnem vremenu v grajskem parku sta bila pika na i  lepega dogodka. 

Bil je lepo preživet dan. 

besedilo in foto: Milena StadlerShare:

Dan odprtih vrat v Bračičevi spominski sobi

27. septembra 2021 smo v imeli v spominski sobi dr. Vladimirja Bračiča dan odprtih vrat, ki smo ga izvedli prav na njegov rojstni dan. 

Za vse, ki bi si radi ogledali spominsko sobo, je le-ta odprta vsak delovnik med 8 in 16 uro, za skupine pa po dogovoru tudi izven teh terminov.Aktivnosti je del javnega kulturnega progama v letu 2021, ki ga sofinancira Ministrstvo za kulturo.


Share:

Druženje ob 15 letnici društva

15 let je lahko dolgih ali pa kratkih... Članom Društva za oživitev gradu Borl so se vlekla v čakanju na pričetek obnove gradu Borl. Ampak nismo samo čakali, aktivno smo delovali, izvedli številne projekte in dali v teh 15 letih velik doprinos kraju, občini, območju, gradu Borl in stroki. Polni energije in ljubezni do Borla in naše dediščine povezujemo člane s sicer različnimi interesi, različnih nazorov, starosti in poklicev. Delujemo prostovoljno, ampak vedno skladno s pravili in stroko. 

V petek, 24. 9. 2021 smo lahko KONČNO obeležili naš jubilej. Bilo je lepo. Vsi prisotni člani so prejeli zahvalo za sodelovanje in prispevek pri oživljanju gradu Borl ter simbolično darilo nahrbtnik.

Hvala vsem za udeležbo in prijetno popoldne. Hvala Tamburašem iz Cirkulan za popestritev dogodka.


Več utrinkov tukaj.


Aktivnosti je del javnega kulturnega progama v letu 2021, ki ga sofinancira Ministrstvo za kulturo.


Share:

Študijski krožek Etnološka dediščina za Park dediščine v Cirkulanah

Bogata stavbna dediščina naših prednikov se je v originalni obliki ohranila le malo kje na območju Občine Cirkulane, saj so stare lesene hiše skozi desetletja nadomeščale nove, sodobnejše zidane zgradbe. Da bi ohranili vsaj del dediščine, ki hitro izginja, je bila že pred leti oblikovana pobuda za oblikovanje etnološke zbirke oz. etnološkega muzeja, žal pa do njene realizacije ni prišlo. Leta 2017 je bila s strani društev podana nova pobuda, naj lokalna skupnost prevzame skrb za eno od tipičnih haloških cimpranih hiš, v kateri bi nastal lokalni etnografski muzej. Občinski svet Občine Cirkulane je v letu 2018 sprejel sklep o odkupu Bložakove hiše v Gruškovcu 67, ene od redkih še ohranjenih cimpranih hiš na našem območju, ki pa jo je bilo zaradi neustrezne lokacije potrebno preseliti. Na izjemni legi, v bližini cerkve sv. Katarine v centru Cirkulan, je bil zastavljen projekt vzpostavitve etnološkega muzeja z imenom Park dediščine. Z objekti, kmečkih orodjem in opremo ter zbirkami etnoloških predmetov bo predstavljena naša materialna dediščina, preko dogodkov in aktivnosti, ki bodo potekale v parku skozi vse leto, pa tudi nesnovna dediščina, kot so tradicionalna znanja, spretnosti, šege in navade.

V okviru študijskega krožka člani Društva za oživitev gradu Borl sodelujemo pri popisu, zbiranju in pripravi orodja, posode in druge opreme za objekte v Parku dediščine (hiša, hlev, kolarnica s skednjem). Med domačini je ohranjenih še precej teh predmetov in tudi pripravljenosti, da le-te odstopijo ali posodijo za Park dediščine. Pri delu se povezujemo s strokovnimi institucijami in Občino Cirkulane, ki je nosilka projekta. Aktivnosti se izvajajo v okviru projekta Kulturna dediščina za trajnostni razvoj turizma (CLLD, ESRR), ki ga izvajajo občine Cirkulane, Zavrč in Gorišnica. Občina Cirkulane vzpostavlja Park dediščine, njegova otvoritev je predvidena v jeseni 2021. V projekt se preko različnih aktivnosti vključuje v veliki meri tudi Turistično društvo Cirkulane in druga društva.

Člani Društva za oživitev gradu Borl smo tako v okviru študijskega krožka sodelovali:

  • pri ogledu predmetov in zbiranju le-teh na različnih lokacijah,
  • pri izboru in selitvi opreme iz ohranjenih originalnih objektov (hiša, hlev),
  • pri oblikovanju popisnih obrazcev za predmete,
  • pri popisu in inventarizaciji predmetov (z opisom, podatkom o provenienci, itd.)
  • pri čiščenju in konzerviranju predmetov.

Za vsak predmet, prinesen v Park dediščine Cirkulane, je pripravljen popisni list s podati, ki so o predmetu znani. Objavljamo popisne lite za tri predmete:

Člani študijskega krožka smo z veseljem sodelovali tudi na dnevih odprtih vrat, ki so v Parku dediščine potekali 11. in 12. septembra 2021. Z zaključnim dnem dneva odprtih vrat smo uspešno zaključili študijski krožek. Vsak nasmeh in pohvala obiskovalcev je bila nagrada za naše delo.

Aktivnosti v Parku dediščine Cirkulane pa se seveda nadaljujejo in nadgrajujejo naprej.

Če vas tematika zanima, vabljeni k sodelovanju. Pošljite mail na grad.borl@gmail.com.


Nabor predmetov in orodij z domačije na Mejah 13. 3. 2021

Na ogledu predmetov v Pristavi 24. 4. 2021

Obisk strokovnjakov iz PMPO v Cirkulanah 3. 6. 2021

Vsak popisan predmet je dobil številko in svoj kartotečni list

Čiščenje in konzerviranje predmetov v Cirkulanah 10. 7. 2021

Nekateri predmeti so bili potrebni tudi manjših popravil, Cirkulane 10. 7. 2021

Bložakov hlev iz Slatine je v zaključni fazi ureditve, junij 2021

Bložakova hiša, prestavljena iz Gruškovca, že dobiva končno podobo, junij 2021

Park dediščine v Cirkulanah pod cerkvijo sv. Katarine, junij 2021

  
Del izbora predmetov iz Pristave 16. 7. 2021

Prenos izbranih predmetov iz Pristave 16. 7. 2021

Izbrane predmete smo prepeljali v Park dediščine v Cirkulanah

Novo pripeljani predmeti so potrebni še čiščenja in konzerviranja


Zadnje priprave in postavitev orodij in predmetov je potekala 10. septembra 2021

Študijski krožek se je zaključil s sprejemom prvih obiskovalcev v Parku dediščine Cirkulane 11. in 12. septembra 2021 v okviru dnevov odprtih vrat:


Share:

Dobavitelj dela opreme na Borlu izbran, za del opreme pa se JN ponavlja

Ministrstvo za kulturo je 3. 6. 2021 objavilo javno naročilo za izvedbo stalne prirodoslovne razstave na obnovljenem delu gradu Borl z uporabo okoljsko manj obremenjujočega blaga, razdeljeno v 2 sklopa.

Za sklop št. I je bilo naročilo oddano podjetju RPS d.o.o. Ljubljana za vrednost 168.775,00 EUR brez DDV.

Za sklop št. II pa ni bilo izbranega izvajalca, ker sta bili obe prispeli ponudbi višji od ocenjene vrednosti v javnem naročilu.

Več informacij o preteklem javnem naročilu najdete na portalu javnih naročil tukaj.


Za II. sklop Ministrstvo za kulturo ponavlja javno naročilo Povabilo k oddaji ponudbe za izvedbo okoljsko manj obremenjujoče pohištvene in gostinske opreme za stalno prirodoslovno razstavo na gradu Borl, ki je bilo objavljeno tukaj.

ŠIFRA: JN005342/2021-B01

DATUM OBJAVE: 4. 8. 2021

ROK ZA PRIJAVO: 5. 9. 2021 do 12.00

DATUM ODPIRANJA: 5. 9. 2021

Več informacij tudi na portalu javnih naročil tukaj.

Del detajlov iz načrtov opreme po javnem naročilu. Več na spletni strani javnega naročila pri Ministrstvu za kulturo.
Share:

Predstavitev Spominske sobe dr. Bračiča na TV

V ponedeljek, 26.7.2021 nas je v Halozah obiskala ekipa RTV Maribor in izvedla direktno javljanje iz Cirkulan in sosednjih Dravcev v oddajo Dobro jutro.  

Jutranji pozdrav je potekal najprej iz Cirkulan iz rojstne hiše dr. Vladimirja Bračiča, prvega rektorja mariborske univerze. Predstavili smo njegovo spominsko sobo, ki je bila odprta na njegov 100. rojstni dan 27. 9. 2019 in je odtlej na ogled obiskovalcem. Sledila je predstavitev Turističnega vodnika po Občini Cirkulane, ki ga je izdalo Turistično društvo Cirkulane. Na koncu pa smo predstavili nekaj produktov iz suhih travišč Haloz. 

Celoten prispevek iz Cirkulan si lahko ogledate tukaj.

Share:

Društvo za oživitev gradu Borl

Cirkulane 40/a, 2282 Cirkulane
Tel.: 02 795 32 00
elektronski naslov: grad.borl@gmail.com
Copyright © Društvo za oživitev gradu Borl | Powered by Blogger Design by ronangelo | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com