Pogled na grad BorlGrad Borl je biser, ki ga ne smemo pustiti propasti.

Ambrozija v parku gradu Borl je odstranjena

V sklopu delne obnove, ki na gradu Borl še poteka, je bil delno urejen tudi park pred gradom. Žal je prišlo pri obnovi parka do vnosa invazivnih rastlin, in sicer ambrozije in japonskega dresnika.

O resnosti zadeve smo obvestili MK, ZVKDS OE MB, ZRSVN OE MB in KGZS Zavod Ptuj. Po pridobitvi strokovnih mnenj s strani ZRSVN OE MB in KGZS Zavoda Ptuj smo se odločili, da bomo ambrozijo v največji možni meri izpulili, na enem delu škropili in na drugem kosili.

Škropljenje je potekalo že 9. 7.2021, ko je bila ob gradu tudi delno odstranjen japonski dresnik. Za uspešno puljenje ambrozije pa je bil potreben dež, ki je ga bilo pretekli vikend obilo.

V nedeljo, 18. 7. 2021, smo se po dežju zbrali na gradu Borlu. Člani DgB v družbi s predstavniki ZRSVN OE MB in predstavnikom RRA Podravje smo okoli mlake in v parku spulili ambrozijo ter delno pokosili park.

Hvala vsem, ki ste podarili nedeljsko popoldne Borlu.

Situacijo bomo spremljali naprej in po potrebi akcijo ponovili.

Share:

Študijski krožek Etnološka dediščina za Park dediščine v Cirkulanah

Bogata stavbna dediščina naših prednikov se je v originalni obliki ohranila le malo kje na območju Občine Cirkulane, saj so stare lesene hiše skozi desetletja nadomeščale nove, sodobnejše zidane zgradbe. Da bi ohranili vsaj del dediščine, ki hitro izginja, je bila že pred leti oblikovana pobuda za oblikovanje etnološke zbirke oz. etnološkega muzeja, žal pa do njene realizacije ni prišlo. Leta 2017 je bila s strani društev podana nova pobuda, naj lokalna skupnost prevzame skrb za eno od tipičnih haloških cimpranih hiš, v kateri bi nastal lokalni etnografski muzej. Občinski svet Občine Cirkulane je v letu 2018 sprejel sklep o odkupu Bložakove hiše v Gruškovcu 67, ene od redkih še ohranjenih cimpranih hiš na našem območju, ki pa jo je bilo zaradi neustrezne lokacije potrebno preseliti. Na izjemni legi, v bližini cerkve sv. Katarine v centru Cirkulan, je bil zastavljen projekt vzpostavitve etnološkega muzeja z imenom Park dediščine. Z objekti, kmečkih orodjem in opremo ter zbirkami etnoloških predmetov bo predstavljena naša materialna dediščina, preko dogodkov in aktivnosti, ki bodo potekale v parku skozi vse leto, pa tudi nesnovna dediščina, kot so tradicionalna znanja, spretnosti, šege in navade.

V okviru študijskega krožka člani Društva za oživitev gradu Borl sodelujemo pri popisu, zbiranju in pripravi orodja, posode in druge opreme za objekte v Parku dediščine (hiša, hlev, kolarnica s skednjem). Med domačini je ohranjenih še precej teh predmetov in tudi pripravljenosti, da le-te odstopijo ali posodijo za Park dediščine. Pri delu se povezujemo s strokovnimi institucijami in Občino Cirkulane, ki je nosilka projekta. Aktivnosti se izvajajo v okviru projekta Kulturna dediščina za trajnostni razvoj turizma (CLLD, ESRR), ki ga izvajajo občine Cirkulane, Zavrč in Gorišnica. Občina Cirkulane vzpostavlja Park dediščine, njegova otvoritev je predvidena v jeseni 2021. V projekt se preko različnih aktivnosti vključuje v veliki meri tudi Turistično društvo Cirkulane in druga društva.

Člani Društva za oživitev gradu Borl smo tako v okviru študijskega krožka sodelovali:

  • pri ogledu predmetov in zbiranju le-teh na različnih lokacijah,
  • pri izboru in selitvi opreme iz ohranjenih originalnih objektov (hiša, hlev),
  • pri oblikovanju popisnih obrazcev za predmete,
  • pri popisu in inventarizaciji predmetov (z opisom, podatkom o provenienci, itd.)
  • pri čiščenju in konzerviranju predmetov.

Tudi med poletnimi meseci ne bomo počivali, saj bo do jesenskega odprtja Parka dediščine potrebno še marsikaj postoriti. Aktivnosti pa se s samim zaključkom študijskega krožka ne bodo končale.

Če vas tematika zanima, vabljeni k sodelovanju. Pošljite mail na grad.borl@gmail.com.


Nabor predmetov in orodij z domačije na Mejah 13. 3. 2021

Na ogledu predmetov v Pristavi 24. 4. 2021

Obisk strokovnjakov iz PMPO v Cirkulanah 3. 6. 2021

Vsak popisan predmet je dobil številko in svoj kartotečni list

Čiščenje in konzerviranje predmetov v Cirkulanah 10. 7. 2021

Nekateri predmeti so bili potrebni tudi manjših popravil, Cirkulane 10. 7. 2021

Bložakov hlev iz Slatine je v zaključni fazi ureditve, junij 2021

Bložakova hiša, prestavljena iz Gruškovca, že dobiva končno podobo, junij 2021

Park dediščine v Cirkulanah pod cerkvijo sv. Katarine, junij 2021

  
Del izbora predmetov iz Pristave 16. 7. 2021

Prenos izbranih predmetov iz Pristave 16. 7. 2021

Izbrane predmete smo prepeljali v Park dediščine v Cirkulanah

Novo pripeljani predmeti so potrebni še čiščenja in konzerviranja

Share:

Strokovna ekskurzija DgB 2021

Po dolgem premoru nedruženja smo v soboto, 3.7.2021. izvedli strokovno ekskurzijo Društva za oživitev gradu Borl s prijatelji. Ogledali smo si oz. obiskali smo:

• Kavčnikovo domačijo v Zavodnjah pri Šoštanju 

• grad Žovnek pri Braslovčah

• grad Vrbovec v Nazarjah

• dogodek Srednjeveška gostija pri gradu Vrbovec

Vreme nam je bilo zelo naklonjeno, tako da nam kljub krajšim in daljšim sprehodom ni bilo prevroče in smo se imeli lepo. Izvedeli smo veliko novega in zanimivega. Spoznali smo nove prijatelje, ki nosijo v srcu ljubezen do gradov... to nas druži in povezuje.

Na poti domov pa nas je preko Dravskega polja pozdravljal NAJLEPŠI... naš Borl!


Utrinke z ekskurzije si oglejte spodaj, več pa tukaj.

Foto: Mateja Golc, Mira Petrovič, Jernej Golc
Share:

Ministra Počivalšek in Simoniti na obisku na Borlu

V sklopu vladnega obiska v Podravju sta 30. 6. 2021 na naš Borl prišla kar dva ministra. Najprej nas je obiskal minister za gospodarstvo Zdravo Počivalšek, kasneje pa se mu je pridružil še minister za kulturo Vasko Simoniti. 

Skupaj smo si ogledali obnovljeni del in zadovoljno ugotovili, da je Borl lep. 

Predvsem pa smo imeli možnost, da ministroma povemo, da je nadaljnja obnova gradu Borl za našo Občino Cirkulane in širše zelo pomembna, saj pomeni potencial za razvoj turizma in kmetijstva. Borl pa je pomemben del naše dediščine, zato ga je nujno obnoviti v celoti tudi s tega vidika. Oba ministra sta obljubila podporo našim prizadevanjem, vendar pa sta dala vedeti, da mora biti iniciativa z lokalnega nivoja in usmerjena podjetniško. 

V Društvu za oživitev gradu Borl se ministroma zahvaljujemo za obisk in podporo ter zagotavljamo, da bomo tvorno sodelovali pri iskanju ustreznih rešitev za Borl še naprej.

Hvala županja Antonija Žumbar z ekipo za odlično organizacijo in izvedbo.

Foto: Sandi Kelc Photography


Share:

Tradicionalna čistilna akcija Borl 2021 uspešno zaključena

Tradicionalna čistilna akcija grad Borl 2021, tokrat že jubilejna 15., je zelo uspešno zaključena. V soboto, 19. junija se nas je zbralo 25 prostovoljcev članov različnih društev in vaških odborov iz Občine Cirkulane in širše. Pokosili smo, pograbljali, pobrali smeti v parku ob gradu Borl... Že dva dni prej se je pokosilo z kosilnico, da je lažje grabljati, v petek pa se je zmulčilo okoli drevoreda ob poti k Borlu. Zdaj je grad še lepši. 

Hvala vsem, ki ste si kljub obilici svojega dela in drugih dogodkov vzeli čas in prišli na Borl in s svojim orodjem opravili odlično delo. To je prispevek lokalnih prebivalcev, ki živimo z Borlom in nam ni vseeno zanj.

Hvala vsem za donacije za izvedbo čistilne akcije.


Utrinke iz čistilne akcije lahko pogledate spodaj, še več pa tukaj.Share:

Vabilo na strokovno ekskurzijo DgB in prijateljev 2021

 Po dolgem premoru nedruženja vas z veseljem vabimo na strokovno ekskurzijo Društva za oživitev gradu Borl s prijatelji, ki bo v soboto, 3.7.2021.

  • Kavčnikova domačija, Zavodnje pri Šoštanju 
  • grad Žovnek pri Braslovčah
  • Frančiškanski samostan v Nazarjah
  • grad Vrbovec v Nazarjah
  • Srednjeveška gostija pri gradu Vrbovec

Cena (vstopnine z vodenjem 3x, kosilo) člani 22 EUR, nečlani 25 EUR. Predšolski otroci plačajo samo kosilo (normalna porcija 12 EUR, polovička 6 EUR). Prevoz plača DgB.

Prijave zbiramo do 24.6.2021 na grad.borl@gmail.com ali 02 795 32 00 med delovniki.

Celotni program si lahko preberete tukaj. Vse informacije pa lahko dobite na grad.borl@gmail.comShare:

Objavljeno javno naročilo za izvedbo stalne prirodoslovne razstave na Borlu

Ministrstvo za kulturo je objavilo javno naročilo za izvedbo stalne prirodoslovne razstave na obnovljenem delu gradu Borl z uporabo okoljsko manj obremenjujočega blaga.

Interpretacijski center Drava

Šifra:  JN003676/2021-B01

Datum objave: 3. 6. 2021

Rok za prijavo: 7. 7. 2021 do 12. ure

Ogled za potencialne prijavitelje: 16. 6. 2021 po predhodni prijavi

Povezava na objavo pri MK je tukaj.

Povezava na objavo na portalu JN je tukaj.

Oznaka in predmet JN:Share:

Vabilo 15. čistilno akcijo Borl 2021

Društvo za oživitev gradu Borl organizira jubilejno

15. čistilno akcijo grad Borl 2021

ki bo v soboto, 19. junija 2021 

na gradu Borl s pričetkom ob 8. uri.


Za izvedbo čistilne akcije grad Borl smo pridobili soglasje s strani lastnika Ministrstva za kulturo, ki pozdravlja prizadevanja krajanov v okolici gradu Borl. 

Čistilna akcija mora biti izvedena tudi skladno s kulturno-varstvenimi pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki jih bomo v celoti upoštevali.

Čistilna akcija bo potekala skladno z Zakonom o prostovoljstvu, kar pomeni, da bo vsak udeleženec prejel potrdilo o udeležbi na prostovoljski akciji. S tem si lahko udeleženec pridobi status delovne aktivne osebe in možnost uveljavitve višje denarne socialne pomoči. Dijaki in študenti pa lahko omenjeno potrdilo uveljavljajo kot dokazilo o prostovoljnih izbirnih vsebinah.

Delovna akcija je organizirana tako, da si vsak udeleženec lahko sam izbere dela, ki bo jih opravljal skladno s programom izvedbe čistilne akcije. Vsak prostovoljec mora poskrbeti za osebna zaščitna sredstva ter orodja, s katerimi bo izvajal dela. Organizator akcije bo poskrbel za potrošni material (laks, goriva) in malico. Akcija bo organizirana z upoštevanjem takrat veljavnih navodil NIJZ.

PRIJAVA NA AKCIJO JE OBVEZNA na grad.borl@gmail.com ali tel.: 02 795 32 00. Poleg prijave prosimo sporočite še s kakšnim orodjem (kosilnice, grablje, vile, škarje, škropilnice, samokolnice ipd.) boste lahko pomagali.

Vsi, ki bi želeli donirati in pomagati s prispevki za izvedbo čistilne akcije, lahko to storite v materialni ali finančni obliki z nakazilom na TR: 10100-0039240957 s pripisom za čistilno akcijo; prosimo, da donacijo najavite na grad.borl@gmail.com ali telefon 02 795 32 00.

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite, da združimo druženje-srečanje z delom, koristnim za grad Borl, ki je naša edinstvena kulturna dediščina. 

Povabite še druge!


Utrinke s preteklih let si lahko ogledate v fotogaleriji...

Čistilna akcija Borl 2019.


Share:

Veliko bronasto priznanje za DgB

Na slavnostni seji 4. junija 2021 smo člani DgB ob 14. občinskem prazniku Občine Cirkulane prejeli VELIKO BRONASTO PRIZNANJE Občine Cirkulane. 

V imenu vseh članov se zahvaljujemo predlagateljem (PGD Cirkulane, KD Cirkulane, TD Cirkulane, DVS Haloze), da ste prepoznali pomen našega dela in nas nagradili za 15-letni trud s priznanjem. Zahvaljujemo se tudi Občinskemu svetu Občine Cirkulane in županji Antoniji Žumbar za potrditev.

Hvala vsem našim simpatizerjem in podpornikom, da nas bodrite, nas podpirate in želite dobro Borlu.

Ob enem pa izpostavljamo, da je to priznanje VSEM članom DgB za njihov prispevek k delovanju društva, za realizacijo naših ambicioznih projektov ter za skupno vztrajanje in prizadevanje za obnovo našega Borla. Čestitke torej vsem članom ob prejemu priznanja z željo za skupno sodelovanje in ustvarjanje še naprej.

Vsem občankam in občanom Občine Cirkulane člani DgB čestitamo ob občinskem prazniku. Čestitamo tudi drugim prejemnikom občinskih priznanj.

Share:

Bodoči turistični vodiči na Borlu in spominski sobi dr. Bračiča

V soboto, 5.6.2021 smo pred Borlom in v spominski sobi dr. Vladimirja Bračiča v Cirkulanah sprejeli bodoče lokalne turistične vodiče v okviru njihovega terenskega usposabljanja. 

Seznanili smo jih z delom društva, na kratko predstavili zgodovino gradu Borl, v Cirkulanah pa delo in življenje našega rojaka dr. Vladimirja Bračiča.

Foto: Igor Podgoršek    Share:

Društvo za oživitev gradu Borl

Cirkulane 40/a, 2282 Cirkulane
Tel.: 02 795 32 00
elektronski naslov: grad.borl@gmail.com
Copyright © Društvo za oživitev gradu Borl | Powered by Blogger Design by ronangelo | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com