Pogled na grad BorlGrad Borl je biser, ki ga ne smemo pustiti propasti.

OBČNI ZBOR ODPADE, sklican dopisni občni zbor

Spoštovani,

sporočam vam, da občnega zbora DgB zaradi izrednih zdravstvenih razmer, ki vladajo v državi, ni možno izvesti.
V teh dneh poskrbimo vsak zase in s tem za druge, upoštevajmo navodila, ki jih prejemamo.

Da pa bi lahko nadaljevali z delom in pravočasno oddali tudi bilance, sem 13. marca 2020 sklicala DOPISNI OBČNI ZBOR, ki je trajal do 17. marca 2020. Odzvalo se vas je 32, kar je več kot polovica članov.
Potrdili smo dva sklepa:
1. Potrjena sta vsebinsko in finančno poročilo za leto 2019
2. Obstoječim organom društva se podaljša mandat, do termina, ko bo možno varno izvesti volilni občni zbor.

Na podlagi tega je naša računovodkinja že oddala bilance za lansko leto.

Hvala vsem za razumevanje in odziv.

Lepo bodite, čuvajte se in lep pozdrav.
Vidimo se takoj, ko bo možno.

Sonja Golc
predsednica DgB
Share:

14. redni letni (volilni) občni zbor DgB


Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev in pozdrav predsednice društva
2. Izvolitev organov zbora članov društva
        (predsednik, 2 člana, zapisnikar, dva overitelja zapisnika,
        verifikacijska komisija, kandidacijska komisija);
        ugotovitev sklepčnosti zbora
3. Poročilo o delu v letu 2019:
        - predsednice društva
        - blagajničarke društva
        - predsednika nadzornega odbora
4. Razprava o poročilih in potrjevanje poročil
5. Razrešnica organov društva
6. Predlog novih organov društva za mandat 2020-2024
        razprava in volitve
7. Cilji društva za naslednje 4 letno obdobje
        in program dela za leti 2020-2024
        razprava in sprejemanje
8. Članarina za leto 2020
9. Beseda gostov
10. Razno (pobude in predlogi članov društva)

Zaradi lažje organizacije občnega zbora prosimo, da Vašo udeležbo potrdite na telefon 02 795 32 00 ali po elektronski pošti na naslov grad.borl@gmail.com do srede, 25. marca 2020.

Člani društva lahko članarino za leto 2020 v višini 10 EUR nakažete vnaprej na TRK 10100-0039240957.

Share:

Društvo za oživitev gradu Borl

Cirkulane 40/a, 2282 Cirkulane
Tel.: 02 795 32 00
elektronski naslov: grad.borl@gmail.com

Arhiv objav

Copyright © Društvo za oživitev gradu Borl | Powered by Blogger Design by ronangelo | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com