Pogled na grad BorlGrad Borl je biser, ki ga ne smemo pustiti propasti.

Knjiga Belanski narečni govor je tu

O projektu
Na 1387. dan od začetka projekta smo 4. decembra 2016 v večnamenski dvorani v Cirkulanah predstavili knjigo Belanski narečni govor, ki pomeni zaključek štiriletnega projekta, ki je eden največjih in najobsežnejših projektov Društva za oživitev gradu Borl.
Projekt izdaje slovarja v večji meri sofinancira Ministrstvo za kulturo. Svoj delež je prispevala tudi Občina Cirkulane. Zelo lepo so se odzvali tudi podjetniki, društva in posamezniki iz Cirkulan in širše, ki ste s svojimi donacijami omogočili izvedbo vseh aktivnosti. Vsem skupaj in vsakomur posebej se za prispevek iskreno zahvaljujemo.
Člani Društva za oživitev gradu Borl pa smo vložili več tisoč ur prostovoljnega dela in veliko pozitivne energije v ta projekt.
Nobena stvar se ne zgodi sama po sebi, nič se ne naredi samo. Vsako delo potrebuje svoje nosilce, osebe z vizijo, pogumom in veliko energije, da se ga lotijo. Proučevanje in zapisovanje besed belanskega govora pa je zahtevalo tudi veliko mero ljubezni do domače besede in še več volje, da se je zastavljeno izvedlo. Vodji projekta sta bila mag. Martin Prašnički in Mira Petrovič. V uredniškem odboru pa sta bili še Petra Petek in Petra Letonja.

Pri knjigi so sodelovali
Pri nastajanju knjige in zgoščenke je sodelovalo veliko oseb. Vsak je prispeval svoj kamenček, da se je po štirih letih dela, mozaik sestavil v knjigo. Kdo je sodeloval pri knjigi, lahko preberete tukaj. Hvala vsem za sodelovanje.

Sofinancerji projekta in donatorji
Da je knjiga ugledala luč sveta, so s sofinanciranjem zagotovili Ministrstvo za kulturo in Občina Cirkulane ter številni donatorji. Vsem donatorjem (tukaj) se zahvaljujemo za prispevek in pomoč.

O knjigi
V društvu smo naredili veliko delo in smo uspešno zaključili projekt, s katerim smo zanamcem ohranili v pisni in govorjeni obliki besede Belanskega govora, ki se v današnjem času globalizacije izgubljajo čedalje hitreje.
» prvi slovar belanskega narečnega govora, ki prinaša več kot 6 000 narečnih besed oziroma gesel,
» slovarski sestavki so obogateni s številnimi besednimi zvezami, reki in povedmi, ki pojasnjujejo rabo določenega gesla v različnih vsakdanjih okoliščinah,
» v uvodnem poglavju so med drugim izčrpno predstavljeni pisava za zapis značilnih glasov, izbrana shema slovarskih sestavkov, pojasnila k slovnici in pregibne posebnosti besednih vrst,
» pri nastajanju slovarja so sodelovali številni domačini in tudi strokovnjaki s področja jezikoslovja,
» slovar je zanimiv za domačine, za proučevalce narečij in za vse, ki jih zanimajo slovenska narečja,
» zvočni zapisi na priloženi zgoščenki poslušalcu še bolj približajo jezik, kulturo in tradicijo Belanov.

Zvočni posnetki
Priloga h knjigi je tudi zgoščenka z zvočnimi posnetki, ki omogoča poslušalcu stik z belanskim narečnim govorom neposredno, prinaša pa tudi zgodbe iz vsakdanjega življenja v Halozah. Kratek zvočni posnetek lahko poslušate na spletnem portalu Kamra.

Komentarji uredniškega odbora
Kaj so o knjigi, zgoščenki in štiriletnem nastajanju povedali predsednica društva in člani uredniškega odbora, lahko poslušate na spletni strani Radia Ptuj.

Uredniški odbor s predsednico DgB v Cirkulanah
na tiskovni konferenci, 22.11.2016. Foto: Estera Korošec

Ustvarjalci knjige na predstavitvi
Ustvarjalci knjige Belanski narečni govor v Cirkulanah, 4.12.2016 ob predstavitvi. 
Foto: Tatjana Mohorko

Več utrinkov s predstavitve knjige iz arhiva DgB si lahko ogledate tukaj.


Share:

Barbarno 2016

V Cirkulanah smo 4. decembra 2016 praznovali god naše farne zavetnice sv. Barbare. Bilo je še posebej praznično in veselo. Vreme nam je bilo naklonjeno in zbralo se nas je mnogo. Na trgu pod cerkvijo sv. Barbare je potekal semanji dan s pestro ponudbo na stojnicah. Grof Jurij Friderk Sauer in grofica Marija Barbara Sauer sta prejela darove belanskih gospodinj in vinogradnikov. Obiskal nas je princ Vegan Turniški, plemeniti Thurn in Valsessina s spremstvom.
Več utrinkov z Barbarnega 2016 si lahko ogledate tukaj.
Share:

Sedmi posvet umetnostnih zgodovinarjev

25. novembra 2016 je bil na Ptuju v dominikanskem samostanu 7. posvet slovenskih umetnostnih zgodovinarjev, ki so organizirali: Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU, Oddelek za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru in Javni zavod za turizem Ptuj v sodelovanju z Javnimi službami Ptuj d.o.o. in pod pokroviteljstvom Mestne občine Ptuj.
V okviru posveta je potekala tudi okrogla miza z nazivom Razvoj turizma v gradovih – izzivi in priložnosti, na kateri je sodelovala tudi predsednica Društva za oživitev gradu Borl, Sonja Golc.
V okviru posveta so bili sprejeti tudi zaključki, ki jih lahko preberete tukaj.


Poudarki iz predstavitve:


Utrinki s posveta:Share:

Barbarno 2016


Barbarno je tradicionalna prireditev, ki jo že vrsto let organizira Društvo za oživitev gradu Borl. Poteka na god naše farne zavetnice sv. Barbare. Tudi letos bo potekal na trgu pod cerkvijo semanji dan. V bogatem spremljevalnem programu bosta grof in grofica Sauer spregovorila potomcem svojih podanikov, sprejela obvezne dajatve od vinogradnikov in gospodinj ter se pogovorila z gosti, ki jih na Borl zanese od blizu in daleč.
Posebnost letošnjega Barbarnega bo predstavitev knjige/slovarja Belanskega narečnega govora v večnamenski dvorani. Gre za enega najpomembnejših projektov našega društva, ki aktivno poteka od leta 2013. Vanj smo vložili več tisoč ur prostovoljnega dela in energije naših članov.

Vabljeni !
Share:

Projekt Belanski govor se približuje zaključku

V Društvu za oživitev gradu Borl (DgB) se ob prizadevanjih za revitalizacijo Borla, ki je naše osnovno poslanstvo, posvečamo tudi drugim vprašanjem ohranitve naše kulturne dediščine. Tako kot povsod po Sloveniji se tudi v Halozah narečni govor siromaši in spreminja, zato je pomembno, da skušamo ohraniti to dragoceno dediščino in jo iztrgati pozabi tako, da jo zapišemo.


Ob pomoči in sodelovanju številnih domačinov smo v treh letih dela zbrali in zapisali kar 6.000 narečnih besed, ki bodo v slovarju oblikovane kot samostojna slovarska gesla z natančno razlago in primeri rabe. Več o vsebini najdete v priloženi zgibanki.


Sodelavci projekta smo prostovoljci, ki smo v realizacijo zastavljenih nalog vložili več tisoč ur prostovoljnega dela. Kljub temu pa projekta ne moremo zaključiti brez finančnih sredstev, ki so potrebna za tisk publikacije, zgoščenke in druge aktivnosti v projektu. Potrebna finančna sredstva smo skušali pridobiti s prijavami na različne razpise in bili uspešni. Največji delež bo prispevalo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, del pa tudi Občina Cirkulane. Manjkajoča finančna sredstva za izvedbo aktivnosti društva zbiramo s pomočjo donatorjev do konca novembra 2016.


Ker menimo, da je projekt izjemnega pomena za naš kraj in naše ljudi, se s prošnjo za donacijo obračamo tudi na vas; društva, podjetja, posameznike.Več informacij o projektu Belanskega govora najdete tukaj.
Share:

Na Borlu se izvajajo nujna vzdrževalna dela

Ministrstvo za kulturo je pričelo z nujnimi vzdrževalnimi deli na gradu Borl.
Gre za ureditev odvodnjavanja, ki je trenutno na gradu najbolj potrebno opravilo in predpogoj, da se dela karkoli drugega.
Urejeno je odvodnjavanje meteornih voda. Na notranjem dvorišču so novi žlebi in nekaj snegobranov. Na prvem dvorišču so delno novi, delno stari žlebi popravljeni. Luknje na strehi so sanirane. Porezana pa je tudi glicinija, ki je na vhodnem portalu naredila kar precej škode.
Upajmo, da bo tudi nadaljevanje sledilo kmalu. Vsekakor si bomo za to prizadevali.
Nekaj utrinkov si lahko ogledate spodaj, še več utrinkov pa tukaj.
Share:

Delovni sestanek partnerjev konzorcija grad BorlKonzorcij za grad Borl je na delovnem sestanku, ki je potekal v četrtek, 22.09.2016, seznanil vse navzoče glede aktivnosti na gradu Borl v letu 2016 in 2017.  Širša javnost je bila pozvana, da poda pobude in predloge, ki bi bili nujni za namensko uporabo prostorov ter organizacijo dogodkov in prireditev na gradu in pred njim. Navzoči na sestanku so podali pisne in ustne predloge za ureditev varnega dela gradu in okolice. Za lažje razumevanje in prezentacijo so razdelili varni del gradu in okolico na posamezne dele, kar je razvidno iz skice v prilogi.


Zapisnik sestanka najdete tukaj.
Delovna verzija dokumenta Predlogi ureditve prostorov na gradu Borl I. faza je objavljena tukaj. Skico najdete tukaj.

V kolikor želite dopolniti ali korigirati dokument s svojim predlogom, ga vpišite v obrazec za vpis predlogov.


Predlogi, ki bodo prispeli do 21.10.2016, bodo vključeni v skupni dokument, ki bo predstavljen Ministrstvu za kulturo.


* * * * * * * * *

* * * * * * * * *
V sklopu izvajanja aktivnosti Tehnične pisarne Konzorcija za grad Borl ter našega skupnega dokumenta »Grad Borl, kot družbeno odgovorna socialna inovacija«
vabimo člane DgB, konzorcijske partnerje, predstavnike občin in društev v okolici Borla
na delovni sestanek, ki bo potekal v četrtek, 22.9.2016 ob 19. uri
v sejni sobi stare večnamenske dvorane v Cirkulanah (Cirkulane 40a),
na katerem bomo oblikovali in pripravili idejne predloge (specifikacije) za namensko uporabo prostorov na gradu Borl in pred njim ter jih posredovali na Ministrstvo za kulturo.

Celotno vabilo je dostopno tukaj.

Veselimo se srečanja z vami.Skica je iz knjige Grad Borl, DgB 2010, stran 59, Poskus prikaza poglavitnih razvojnih faz, risal Branko Vnuk. Celotna knjiga je v e-obliki dostopna na DLibu: tukaj.
Share:

14. ovčji kozji bal


Vabljeni na 14. ovčji kozji bal
v soboto, 2. 7. 2016 od 10. ure naprej
pred gradom Borl

Program prireditve:
• kulturni program
• tekmovanje članov društva v kuhanju golaža iz mesa drobnice
• razstava drobnice in drugih živali s prikazom striženja
• predstavitev kosilnic RAPID za košnjo na zelo strmih terenih
• šaljive pastirske igre
• razglasitev rezultatov izbora  »NAJ REJEC 2016«
• razglasitev rezultatov pastirskih iger, podelitev priznanj ter razglasitev naj kuharja ter podelitev prehodnega pokala
• za dobro hrano iz mesa drobnice (jagnjetine in kozličevine) ter hladno pijačo bo poskrbljeno

Utrinki iz predhodnih let so tukaj.

* * * * * * * *

Sobota, 2.7.2016 je bila s soncem obsijana. 14. ‪‎ovčji kozji bal‬ na gradu ‪‎Borl‬ je bil odlično izveden. Društvo za oživitev gradu Borl in Društvo rejcev drobnice Haloze smo združili moči pri organizaciji dogodka. Sicer pa je odlično uigrana ekipa DRD Haloze izpeljala vse potrebno. Uradni del bala se je začel s kulturnim programom, ponudba na stojnicah je bila raznovrstna, pijača in hrana je bila dobra, predstavljen je bil projekt LIFE TO GRASSLANDS, izvedena je bila predstavitev kosilnice in zgrabljalnika Rapid, štiri ekipe so skuhale odličen golaž, razstava živali je bila dobro obiskana, striženje ovac je bilo zanimivo, otroci so se zabavali na napihnjenem gradu, odrasli so se šli pastirske igre… 
Za vsakega nekaj in pozitivna energija Borla za vse. Hvala vsem za obisk in na svidenje prihodnje leto. 

   

  
  


Več utrinkov z bala si lahko ogledate tukaj.
Share:

Obnova zvonika v Paradižu je zaključena

V naši občini imamo le malo objektov, ki so zaščiteni in vpisani v seznam spomeniško zaščitenih objektov v Občini Cirkulane. Eden od teh je tudi zidanica v Paradižu, ki je opredeljena kot profana stavbna dediščina (EŠD 25658, Zidanica Paradiž 43). To je lesena in delno zidana podkletena stavba, krita s strmo opečno dvokapno streho s slemenskim zvonikom (zvon ni ohranjen). V čelnem zatrepu visi korpus Kristusa.

V letu 2013 smo se v Društvu za oživitev gradu Borl odzvali na prošnjo za pomoč lastnice objekta in skupaj s Turističnim društvom Cirkulane organizirali potrebna dela pri zaščiti zvonika. Pridobili smo kulturno varstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine in se lotili del na močno načetem zvoniku. Konec leta 2013 smo celotni zvonik dvignili in odpeljali v rekonstrukcijo, streho pa smo začasno pokrili nazaj z opeko. Korpus Kristusa smo previdno sneli in ga dali v restavriranje. Vsa obnovitvena dela so bila dokončana do junija 2016, ko smo v celoti obnovljen zvonik vrnili na njegovo prvotno mesto.

Za izvedbo obnovitvenih del je velikega pomena prispevek številnih sponzorjev in donatorjev, s pomočjo katerih smo tako pred propadom rešili enoto naše kulturne dediščine.

Ob zaključku del vas vabimo 
na svečano otvoritev obnovljenega zvonika, 
ki bo v soboto, 25. junija 2016 ob 10. uri v Paradižu 43.
Veseli bomo, če se nam pridružite.

* * * * * * *
V soboto, 25.6.2016 smo svečano predali namenu obnovljen zvonik na zidanici Paradiž 43 (EŠD 25658). Predsednica Društva za oživitev gradu Borl Sonja Golc je izpostavila, da dediščina, še posebej kulturna dediščina, identiteta vsakega kraja, občine in tudi države, zato je pomembno, da jo zaščitimo in obnovimo, kot znak spoštovanja naših prednikov z namenom ohranitve za naše zanamce. To je bilo vodilo našega dela.  Tudi predsednik Turističnega društva Cirkulane Anton Bratušek se je zavzel, da je pomembno ohranjati dediščino, tudi z namenom, da imamo kaj pokazati turistom.
Kot se za vsako praznovanje spodobi, smo uživali v lepem kulturnem programu. Zvonik je blagoslovil pater Vito Muhič.
V prijetnem vzdušju smo se družili in nazdravili tudi naši državi za 25. rojstni dan.

   


   Več utrinkov z otvoritve si lahko ogledate tukaj.

Utrinke celotne obnove 2013-2016 najdete tukaj.

* * * * * * *

Ob zaključku obnove zvonika smo izdali tudi zloženko o objektu. Predstavljamo nekaj zgodovinskih podatkov o stavbi, ki jih je zbral naš član mag. Martin Prašnički.
Z izdajo zloženke želimo prispevati k večjemu poznavanju objektov stavbne dediščine v naši občini in ozaveščanju lastnikov k odgovornemu pristopu pri vzdrževanju in obnovi teh objektov, skladno z načeli spomeniške stroke.
Zloženko si lahko v PDF obliki ogledate tukaj. Če kdo želi zloženko v papirni obliki, naj pošlje mail na grad.borl@gmail.com.

* * * * * * *

Z delom, materialom ali finančnim prispevkom so izvedbo del omogočili: Franc Hameršak iz Bukovec, Franjo Tolič iz Medribnika, Štefan Ban iz Paradiža, Kleparstvo Kokol Martin s Ptuja, Kokol Anton iz Pohorja, LIMPAK d.o.o. iz Cirkulan, Avtoprevozništvo Jure Gorjanc iz Slovenske Bistrice, Jerenec Ivan iz Gruškovca, Igor Štumberger iz Paradiža, Anton Štumberger iz Cirkulan, ADK iz Dolan, Mizarstvo Stanislav Naglič iz Dravč, Zidarstvo Marjan Fuks iz Pristave, GT Gorsko iz Medribnika, Franc Kelc iz Pohorja  Mirko Letonja iz Gradišč ter članice in člani Društva za oživitev gradu Borl in Turističnega društva Cirkulane.
Vsem se zahvaljujemo!


* * * * * * *


5.7.2016 je bil pri poročilih ob petih na RTV SLO 1 prispevek o Paradižu, ki si ga lahko ogledate na tukaj med 10:11 in 11:52 minuto.
Prispevek je bil objavljen tudi na TV MB v okviru TELE M in si ga lahko ogledate tukaj. 


Share:

10. čistilna akcija grad Borl 2016 je uspešno izvedena

Društvo za oživitev gradu Borl (DgB) je v nedeljo, 8. 5. 2016, ponovno organiziralo že tradicionalno čistilno akcijo na gradu Borl; tokrat že 10. po vrsti. Ministrstvo za kulturo je pohvalilo naša prizadevanja s čistilno akcijo in jo pozdravlja.

Kot velja zadnjih nekaj let pa smo tudi letos lahko očistili samo okolico gradu, pokosili travo, pobrali smeti, obrezali grmičevje in ostalo bujno rast, ki se trudi prevzeti posest okoli gradu in tudi sam grad.

Tako smo poskrbeli, da je dostop do gradu spet prost in je naš haloški biser zasijal v vsej svoji veličini, obsijan s soncem in našo energijo, da ga spet oživimo.

Letošnjo čistilno akcijo smo obogatili s predstavitvijo programa varovanja in zaščite netopirjev na gradu Borl na območju Natura 2000 – Drava ter program LIFE TO GRASSLANDS, Življenje traviščem, ki poteka na območju Haloz. Predstavitev je izvedel Aleksander Koren, predstavnik Zavoda za varstvo narave, ki se je prav tako udeležil čistilne akcije.

K akciji se je pridružila tudi Direkcija RS za infrastrukturo in je naročila dodana dela Cestnemu podjetju Ptuj za odstranitev grmičevja in trave ob cesti pod gradom Borl.

Skupino prostovoljcev je sestavljajo okoli 40 oseb, ki so člani raznih društev iz Cirkulan, občani Cirkulan, simpatizerji DgB od blizu in daleč. Akcije se je udeležil podžupan Ivan Hemetek ter svetnika Anton Bratušek in Mira Petrovič. Aktivno sta sodelovala tudi predsednika VO Medribnik, Marjan Prašnički in VO Mali Okič - Slatina, Andrej Bogdan.
Prisotne na čistilni akciji je pozdravil regijski koordinator SMC za del 6. in 7. regijske skupine Miro Juhart ter predstavil prizadevanja SMC, da bi se omogočila uporaba varnih predelov gradu Borl za prireditve, ki jih želijo organizirati društva iz okolice. Pohvalil je požrtvovalnost krajanov, ki se borijo, da grad Borl ne zaraste v neprehodno grmičevje.
Trenutno s strani države na gradu Borl potekata dve ključni aktivnosti in sicer pridobivanje gradbenega dovoljenja za sanacijo podora na severni strani gradu, kar ureja Direkcija RS za infrastrukturo; v mesecu septembru 2016 se predvideva objava javnega razpisa za izvedbo del, tako da bi z deli lahko pričeli v začetku leta 2017. V sklopu NATURA 2000 pa poteka priprava projekta, za katerega je namenjenih 1,5 mio € za varovanje netopirjev in sicer 4 vrst, od teh sta dve vrsti na listi ogroženih. Zavod za varstvo narave pripravlja skupaj z Ministrstvom za okolje in prostor ter Ministrstvom za kulturo predlog interpretacijske točke, ki bi bila umeščena v prostor gradu Borl.


Vsem prostovoljcem se zahvaljujemo za udeležbo, donatorjem pa za pomoč pri izvedbi akcije.
Ker je čistilna akcija potekala v skladu z Zakonom o prostovoljstvu so  udeleženci pridobili potrdilo o udeležbi, s čimer lahko posameznik pridobi status delovne aktivne osebe in tako možnost uveljavitve višje denarne socialne pomoči, dijaki in študenti pa lahko omenjeno potrdilo uveljavljajo kot dokazilo o prostovoljnih izbirnih vsebinah.
Če je tudi vam mar za grad Borl, pa vas vljudno vabimo, da se nam pridružite in postanete član Društva za oživitev gradu Borl. Skupaj zmoremo več.

Več utrinkov s Čistilne akcije grad Borl 2016 najdete tukaj.Share:

Društvo za oživitev gradu Borl

Cirkulane 40/a, 2282 Cirkulane
Tel.: 02 795 32 00
elektronski naslov: grad.borl@gmail.com

Arhiv objav

Copyright © Društvo za oživitev gradu Borl | Powered by Blogger Design by ronangelo | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com