Pogled na grad BorlGrad Borl je biser, ki ga ne smemo pustiti propasti.

DgB z novim vodstvom

V petek 24. 2. 2023 smo se člani društva sestali na vsakoletnem občnem zboru, ki je bil tokrat tudi volilni. Izvolili smo nove organe društva za mandatno obdobje 2023-2027 (izvršilni odbor, nadzorni odbor, predsednika). Predsednica je postala Mira Petrovič, ki je poudarila, da ostaja odprtje in oživitev Borla še naprej naše poslanstvo in naša največja želja. Zato bomo aktivno podpirali Občino Cirkulane, ki se z Ministrstvom za kulturo dogovarja o prevzemu gradu v upravljanje.

V društvu imamo sprejet program dela za obdobje 2022-2023, zato smo ga letos ponovno pregledali, ocenili dosedanjo realizacijo in se dogovorili o aktivnostih v 2023. Tako načrtujemo izvedbo naših tradicionalnih aktivnosti (čistilna akcija na Borlu, strokovna ekskurzija po gradovih, prireditev Barbarno), aktivnosti v okviru zeliščarske sekcije, ozaveščanje in informiranje javnosti o naši kulturni dediščini (izdajanje Novic DgB, objave na spletnih straneh, družbenih medijih), sodelovanje na raznih dogodkih za promocijo Borla in društva, itd. Dolgoročno bomo aktivnosti usmerili tudi v vzpostavitev muzeja lokalne zgodovine na Borlu.

Člane društva je pozdravila županja Občine Cirkulane Antonija Žumbar, ki je povedala, da si na občini želijo čimprejšnjega dogovora z ministrstvom in pričakujejo odprtje Borla maja letos.

S kratkim filmom smo se poklonili tudi naši dosedanji predsednici Sonji Golc in se spomnili naše skupne poti. Film si lahko ogledate tukaj.

Foto: Ines Mikulič

Share:

Vabilo na 17. redni letni občni zbor DgBPredlog dnevnega reda: 

1. Otvoritev in pozdrav namestnice predsednice društva 
2. Izvolitev organov zbora članov društva  (predsednik, 2 člana, zapisnikar, dva overitelja zapisnika, verifikacijska komisija, kandidacijska komisija); ugotovitev sklepčnosti zbora 
3. Poročilo o delu v letu 2022: 
        -    namestnice predsednice društva
        -    blagajničarke društva 
        -    predsednika nadzornega odbora 
4. Razprava o poročilih in potrjevanje poročil 
5. Razrešnica organov društva 
6. Predlog novih organov društva za mandat 2023-2027 - razprava in volitve
7. Program dela za leto 2023 - razprava in sprejemanje 
8. Članarina za leto 2023
9. Beseda gostov
10. Razno (pobude in predlogi članov društva) 

Člane društva pozivamo, da pošljete Vaše predloge za kandidate za predsednika in člane izvršnega in nadzornega odbora do ponedeljka, 20. februarja 2023 po elektronski pošti na grad.borl@gmail.com ali z navadno pošto na naslov Društvo za oživitev gradu Borl, Cirkulane 40a, 2282 Cirkulane.

Zaradi lažje organizacije občnega zbora prosimo, da Vašo udeležbo potrdite na telefon 02 795 32 00 ali po elektronski pošti na naslov grad.borl@gmail.com do ponedeljka, 20. februarja 2023

Člani društva lahko članarino za leto 2023 v višini 10 EUR nakažete vnaprej na TRK 10100-0039240957.  Prispevek za večerjo znaša 10 EUR.Mira Petrovič
namestnica predsednice DgBShare:

DgB in botrstvo trte v vinogradu sevniškega gradu

Leta 2012 smo na društveni letni ekskurziji, v okviru katere raziskujemo življenje oz. delovanje slovenskih gradov, obiskali tudi grad Sevnica. Od vseh dejavnosti, s katerimi se Sevničani trudijo, da grad živi, se nam je Haložanom (logično) najbolj prikupil grajski vinograd. Od obiska dalje je naše društvo DgB prevzelo botrstvo ene od trt. Trta modre frankinje, zasajena na južnih terasah pod gradom, je lani jeseni lepo obrodila. Botri smo bili po dveh letih ponovno povabljeni na trgatev. Sladkega grozdja je bilo obilo in nadejati se je bilo izvrstnega vina.
Vinogradniki vedo, da je rez trte pravzaprav najpomembnejše delo v vinogradu. Dobro in pravilno opravljeno delo se bo odrazilo ne samo to jesen, ampak tudi v prihodnjih. Na sevniškem gradu se tega zavedajo in rezi posvečajo veliko pozornost. Tako kot se ob prazniku sv. Vincenca tudi spodobi. Kljub temu, da je bilo pravo zimsko vreme in je rahlo naletaval sneg, se nas je ob vinogradu pri grajski vili 22. januarja letos zbralo veliko številko botrov. Društvo za oživitev gradu Borl smo zastopali Milena Stadler, Jože Klinc in Ana ter Milan Črnivec. Prisluhnil smo ubranemu petju, nagovoru župana in predstavitvi monografije Ljudje in trta ob sotočju Save in Mirne avtorja Milana Simončiča. Na koncu nas je pozdravil in nam zaželel dobrodošlico še baron Moškon, ter nas povabil v vinograd, da opravimo delo, zaradi katerega smo prišli. Zeblo nas ni preveč. Zato so poskrbeli domači zeliščarji s svojimi zvarki, lačni pa iz Sevnice tudi nismo šli. V Felicijanovi dvorani je teknila odlična malica, poplaknjena z domačo modro frankinjo. Upajmo, da smo se dobro odrezali. Bomo videli jeseni, ko nas pokličejo v trgatev.

Milena Stadler

Share:

Društvo za oživitev gradu Borl

Cirkulane 40/a, 2282 Cirkulane
Tel.: 02 795 32 00
elektronski naslov: grad.borl@gmail.com

Arhiv objav

Copyright © Društvo za oživitev gradu Borl | Powered by Blogger Design by ronangelo | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com