Pogled na grad BorlGrad Borl je biser, ki ga ne smemo pustiti propasti.

Vabilo na 18. redni občni zbor DgB

 


Predlog dnevnega reda: 

1.Otvoritev in pozdrav predsednice društva
2. Izvolitev organov zbora članov društva  (predsednik, 2 člana, zapisnikar, dva overitelja zapisnika,  
   verifikacijska komisija, kandidacijska komisija); ugotovitev sklepčnosti zbora
3. Poročilo o delu v letu 2023:
- predsednice društva
- blagajničarke društva
- predsednika nadzornega odbora 
 
4. Razprava o poročilih in potrjevanje poročil
5. Program dela za leti 2024-2025 - razprava in sprejemanje
6. Članarina za leto 2024
7. Beseda gostov
8. Razno (pobude in predlogi članov društva) 

Zaradi lažje organizacije občnega zbora prosimo, da Vašo udeležbo potrdite na telefon 02 795 32 00 ali po elektronski pošti na naslov grad.borl@gmail.com do ponedeljka, 4. marca 2024. 

Člani društva lahko članarino za leto 2024 v višini 10 EUR nakažete vnaprej na TRK 10100-0039240957.
Prispevek za večerjo je 10 EUR.

Mira Petrovič, predsednica DgB


Share:

Borl smo promovirali na sejmu Alpe-Adria

Med 31. januarjem in 3. februarjem 2024 je na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani ponovno potekal osrednji mednarodni sejem turizma Alpe-Adria. Z namenom promocije Borla in kulturne dediščine Haloz smo se ga v petek, 2. februarja, udeležili tudi člani Društva za oživitev gradu Borl.

Predstavljali smo se v dvorani Turistične zveze Slovenije, skupaj s Turističnim društvom Cirkulane in lokalnimi ponudniki iz tega dela Haloz. Grof in grofica Sauer sta obiskovalce sejma ob klepetu in z deljenjem letakov povabila na Borl, ki se mu kmalu obeta odprtje. Oglasila sta se tudi v marmorni dvorani, kjer je na stojnici potekala predstavitev skupne blagovne znamke Štajerska, ki povezuje Maribor, Ptuj, Jeruzalem, Haloze, Slovenske gorice, Ravno polje in Pohorje.

Foto: arhiv DgB
Share:

Izobraževanje vodnikov po gradu Borl


Tridnevno usposabljanje za vodenje po gradu Borl je namenjeno zainteresiranim posameznikom, ki bodo izvajali turistična vodenja po gradu Borl, vključno z vodenjem po razstavi zDRAVO v okviru interpretacijskega centra Drava v gradu.

Program je razdeljen v tri osnovne vsebinske sklope, ki zajemajo predavanja, vodene oglede, terensko delo ter preizkus znanja (izdelava seminarske naloge, teoretični preizkus in interpretativni nastop oz. praktični preizkus vodenja po gradu Borl). 

Udeleženci bodo po opravljenih preizkusih pridobili potrdilo o strokovni usposobljenosti in naziv lokalni turistični vodnik (in s tem možnost vpisa v register lokalnih turističnih vodnikov na območju občin, navedenih v odloku) ter potrdilo o usposobljenosti za turistično vodenje po gradu Borl.

Termini: 

1. dan: sobota, 24. februar 2024
2. dan: sobota, 2. marec 2024
3. dan: marec 2024 (v dogovoru z udeleženci)

Kotizacija: 25 eur (pijača in prigrizki)
Prijave zbiramo do srede, 21. 2. 2024. Prijavite se lahko tukaj.

Program izobraževanja (pdf)Dodatne informacije:
Natašo Orešek, Občina Cirkulane, T: 02 795 34 27 
TIC Haloze, T: 02 795 32 00, turizem@halo.si

Izobraževanje izvajajo:
Društvo za oživitev gradu Borl
Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor
Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož
Javni zavod Belana Cirkulane
Občina Cirkulane in
upravljalec registra turističnih vodnikov Visit Haloze;
PRJ Halo, podeželsko razvojno jedro

Share:

Društvo za oživitev gradu Borl

Cirkulane 40/a, 2282 Cirkulane
Tel.: 02 795 32 00
elektronski naslov: grad.borl@gmail.com
Copyright © Društvo za oživitev gradu Borl | Powered by Blogger Design by ronangelo | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com