Pogled na grad BorlGrad Borl je biser, ki ga ne smemo pustiti propasti.

Minister za kulturo na ogledu obnovljenega dela Borla

...še en korak bliže oživitvi gradu Borl...

V družbi ministra za kulturo smo si v torek, 29. 3. 2022 ogledali obnovljeni del gradu in prirodoslovno razstavo. 

Obnova je potekala v okviru projekta Drava: Obnova in oživljanje gradu Borl. Projekt je bil sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Občina Cirkulane je ustanovila Javni zavod Bela Cirkulane, ki lahko prevzame grad v upravljanje. Županja Antonija Žumbar se dogovarja z Ministrstvom za kulturo. V Društvu za oživitev gradu Borl jo podpiramo. Nekatere dodatne vsebine so že pripravljene, druge pa še bodo. Odpraviti je treba nekaj pomanjkljivosti in izvesti nekaj korekcij in Borl bi se lahko odprl.

Računamo, da bomo lahko z našimi prireditvami, izkušnjami in operativnim delom pomagali pri oživitvi gradu Borl, kar ja naše osnovno poslanstvo.

Foto: Sonja Golc, Mojca Žnidarič, Nina Horvat

Prispevek o dogodku novinarke Gabrijele Milošič na RADIU Slovenija lahko poslušate preko 

te povezave.


Share:

Košnja spodnjega parka na Borlu

V okviru projekta Drava Natura, ki ga vodi Regionalna razvojna agencija Podravje, se je pričelo mulčenje spodnjega parka pod Borlom. 

V letošnjem letu je predvideno v marcu mulčenje celotnega območja, ki je vključeno v projekt. Poleti pa še košnja.

Tako bo tudi dostop do gradu Borl urejen in lepši… 


Foto: Anton Bratušek, Dominik Bombek in Sandi Kelc

Share:

Javni zavod Bela Cirkulane je ustanovljen

Občinski svet Občine Cirkulane je na seji 16.3.2022 ustanovil Javni zavod Bela Cirkulane z enim od glavnih namenov: upravljanje gradu Borl. 

Ime zavoda je:  Javni zavod Bela Cirkulane

Skrajšano ime zavoda je:  Zavod Bela

Sedež zavoda je:  Cirkulane 58, 2282 Cirkulane

Ime zavoda v angleškem jeziku glasi:  Bela Institute

Županja Antonija Žumbar se bo z Ministrstvom za kulturo poskusila dogovoriti za prevzem upravljanja gradu Borl... Pri tem ji stojimo ob strani, jo podpiramo in bomo tudi pomagali po naših močeh, da pride do realizacije tega. 

Kasneje pa bomo z našimi prireditvami, izkušnjami in operativnim delom pomagali pri oživitvi gradu Borl, kar ja naše osnovno poslanstvo. 

Odlok o ustanovitvi zavoda najdete tukaj.
Share:

Redni letni občni zbor uspešno izveden

V petek, 18. marca 2021 smo uspeli izvesti 16. redni letni občni zbor Društva za oživitev gradu Borl v ŽIVO. Z veseljem smo si segli v roke po dolgem času, se pogovorili o lanskih aktivnostih društva in preleteli dogajanje na Borlu. Sprejeli smo ambiciozen plan za leti 2022-23. 

S še večjim veseljem pa smo se seznanili, da je občinski svet Občine Cirkulane ustanovil Javni zavod Bela Cirkulane z enim od glavnih namenov: upravljanje gradu Borl. Županja Antonija Žumbar se bo z Ministrstvom za kulturo poskusila dogovoriti za prevzem upravljanja gradu Borl... Pri tem ji stojimo ob strani, jo podpiramo in bomo tudi pomagali po naših močeh, da pride do realizacije tega. 

Kasneje pa bomo z našimi prireditvami, izkušnjami in operativnim delom pomagali pri oživitvi gradu Borl, kar ja naše osnovno poslanstvo. Share:

Vabilo na 16. redni letni občni zbor DgB


Predlog dnevnega reda: 

  1. Otvoritev in pozdrav predsednice društva 
  2. Izvolitev organov zbora članov društva  (predsednik, 2 člana, zapisnikar, dva overitelja zapisnika, verifikacijska komisija); ugotovitev sklepčnosti zbora 
  3. Poročilo o delu v letu 2021 (predsednice društva, blagajničarke društva, predsednika nadzornega odbora)
  4. Razprava o poročilih in potrjevanje poročil 
  5. Program dela za leti 2022-2023, razprava in sprejemanje 
  6. Članarina za leto 2022
  7. Beseda gostov
  8. Razno (pobude in predlogi članov društva) 

Zaradi lažje organizacije občnega zbora prosimo, da Vašo udeležbo potrdite na telefon 02 795 32 00 ali po elektronski pošti na naslov grad.borl@gmail.com do torka, 15. marca 2022. 

Vabljeni!


Share:

Spodnji park na Borlu bo urejen

Skladno z dogovorom med Ministrstvom za kulturo in Regionalno razvojno agencijo Podravje, ki je nosilka projekta Drava Natura, je bil izbran izvajalec košnje za travišče pod Borlom. 

Prvo čiščenje zaraščajočih površin in travnika bo izvedeno še v marcu, da se pripravi teren na poletno košnjo. 


Vir: zajem zaslona EOS-Sentinel in dorisano...Share:

Društvo za oživitev gradu Borl

Cirkulane 40/a, 2282 Cirkulane
Tel.: 02 795 32 00
elektronski naslov: grad.borl@gmail.com

Arhiv objav

Copyright © Društvo za oživitev gradu Borl | Powered by Blogger Design by ronangelo | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com