Pogled na grad BorlGrad Borl je biser, ki ga ne smemo pustiti propasti.

Prvi sestanek zeliščarske sekcije "Borlski zvarki"

Vse ljubiteljice in ljubitelje Borla, zelišč, domačih pripravkov, čajev ipd. vabimo na prvi sestanek zeliščarske sekcije "Borlski zvarki", ki bo v društveni sejni sobi v Cirkulanah v sredo, 18. maja 2022 ob 19. uri.

 Izkušnje so dobrodošle, niso pa nujne, važna je samo dobra volja...

Se vidimo... 

🌿🌱🍃♨️👻🧙☕️
Share:

16. čistilna akcija je uspešno zaključena

Uspelo nam je. SKUPAJ! Že 16. leto po vrsti.

V četrtek so potekale predpriprave na čistilno akcijo v ožjem krogu in postorili smo vse, da se v soboto lahko izvede, kar je potrebno...

V soboto, 14. maja 2022 pa smo se zbrali na gradu Borl v večjem število: pokosili in pograbljali travo, pobrali odpadle veje in smeti, porezali nekaj plezalk z dreves in borlskih zidov. Zvedeli smo nekaj novega o tihih skritih prebivalcih gradu Borl- 4 vrste netopirjev prihajajo na Borl. 

Hvala vsem prostovoljcem iz različnih društev in vaških odborov, predstavnikom ZRSVN in RRA Podravje, ki so si vzeli čas to soboto in ga namenili našemu Borlu. 

Na akciji ja bil napovedan tudi izid brošure z rezultati arheoloških raziskav na Borlu leta 2019.

Hvala vsem sponzorjem in donatorjem, ki so omogočili izvedbo akcije: Krona- Cirkulane, EMG d.o.o.- Gruškovec, Kmetija Pintarjevi- Veliki Okič, Idriart, županja Antonija Žumbar in Občina Cirkulane.

Zadovoljni po uspešno opravljenem delu smo se odpravili domov, vendar z grenkim priokusom, da so grajska vrata še vedno zaprta.

Nekaj utrinkov iz letošnje akcije, foto: Mateja Golc

Več utrinkov najdete na povezavi tukaj.
Share:

O tihih skritih prebivalcih gradov

Na čistilni akciji grad Borl 2022, 

ki bo v soboto, 14. maja 2022, s pričetkom ob 8. uri, 

bomo slišali nekaj tudi o tihih skritih prebivalcih gradov, tudi našega Borla. 

Beseda bo tekla o netopirjih...

Vabljeni na čistilno akcijo in predstavitev o netopirjih.


Netopirji / Borl

Netopirji so izjemna bitja. Ne samo, da so edini leteči sesalci na našem planetu, temveč nas s svojo raznovrstno ekologijo navdušujejo na vseh koncih sveta. Medtem ko je v Sloveniji živi 32 vrst žužkojedih netopirjev, v svetovnem merilu številke presegajo 1600 vrst, med katerimi so tako sadjejedi netopirji, kot tisti ki se prehranjujejo z nektarjem itd.

Na gradu Borl lahko opazujemo kar 4 vrste netopirjev. Medtem ko sta mali podkovnjak in navadni netopir prisotna le občasno, sta si porodniški skupini vejicatih netopirjev in velikih podkovnjakov podstrešje gradu ter kletne prostore izbrali, od pomladi do jeseni, za dom. Tukaj se zberejo samice, ki so ravno v tem času že breje in bodo v prihodnjih tednih kotile, potem pa do pozne jeseni skrbno skrbele vsaka za svojega mladiča.

Veliki podkovnjak v mirovanju v kletnih prostorih gradu Borl.

Mali podkovnjaki si pogosto za dom izberejo podstrešja cerkva in gradov.

Porodniška skupina vejicatih netopirjev v kletnih prostorih gradu Borl. Ali najdete mladiča velikega podkovnjaka, ki se greje sredi gruče vejicatih netopirjev?

Tekst in foto: Jasmina Kotnik, mag. ekol. biod., naravovarstvena svetovalka, Zavod za varstvo narave, OE MariborShare:

16. čistilna akcija grad Borl 2022


Vabljeni na 16. čistilno akcijo grad Borl 2022, 

ki bo v soboto, 14. maja 2022 na gradu Borl s pričetkom ob 8. uri.

Letošnje glavne naloge: 

 • košnja zgornjega parka in terase ob stolpu, 
 • grabljanje trave, 
 • pobiranje smeti
 • rezanje plezalke, ki delajo ogromno škodo na gradu.

Delovna akcija je organizirana tako, da si vsak udeleženec lahko sam izbere dela, ki bo jih opravljal skladno s programom izvedbe čistilne akcije. Vsak prostovoljec mora poskrbeti za osebna zaščitna sredstva ter orodja, s katerimi bo izvajal dela. Organizator akcije bo poskrbel za potrošni material (laks, goriva) in malico. 

Kot zanimivost pa naj dodamo še to, da bomo na sami akciji slišali nekaj tudi o tihih skritih prebivalcih gradov, tudi našega Borla. Beseda bo tekla o netopirjih... Več info najdete tukaj.

Na akciji pa bomo napovedali tudi izid brošure z rezultati arheoloških raziskav na Borlu leta 2019. Tisk publikacije se izvaja v okviru projekta NAŠA DRAVA. 


PRIJAVA NA AKCIJO JE OBVEZNA na grad.borl@gmail.com ali tel.: 02 795 32 00. Poleg prijave pa prosimo sporočite še s kakšnim orodjem (kosilnice, grablje, vile, škarje, škropilnice, samokolnice ipd.) boste lahko pomagali.

Vsi, ki bi želeli donirati in pomagati s prispevki za izvedbo čistilne akcije, lahko to storite v materialni ali finančni obliki z nakazilom na TR: 10100-0039240957 s pripisom za čistilno akcijo; prosimo, da donacijo najavite na grad.borl@gmail.com ali telefon 02 795 32 00.

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite, da združimo druženje-srečanje z delom, koristnim za grad Borl, ki je naša edinstvena kulturna dediščina.    

Povabite še druge in pridite, da skupaj uredimo okolico gradu Borl, ki je naše skupno ogledalo na vstopni točki v Haloze in našo Občino Cirkulane.


Na sliki je naš lepotec po lanski čistilni akciji:Share:

Minister za kulturo na ogledu obnovljenega dela Borla

...še en korak bliže oživitvi gradu Borl...

V družbi ministra za kulturo smo si v torek, 29. 3. 2022 ogledali obnovljeni del gradu in prirodoslovno razstavo. 

Obnova je potekala v okviru projekta Drava: Obnova in oživljanje gradu Borl. Projekt je bil sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Občina Cirkulane je ustanovila Javni zavod Bela Cirkulane, ki lahko prevzame grad v upravljanje. Županja Antonija Žumbar se dogovarja z Ministrstvom za kulturo. V Društvu za oživitev gradu Borl jo podpiramo. Nekatere dodatne vsebine so že pripravljene, druge pa še bodo. Odpraviti je treba nekaj pomanjkljivosti in izvesti nekaj korekcij in Borl bi se lahko odprl.

Računamo, da bomo lahko z našimi prireditvami, izkušnjami in operativnim delom pomagali pri oživitvi gradu Borl, kar ja naše osnovno poslanstvo.

Foto: Sonja Golc, Mojca Žnidarič, Nina Horvat

Prispevek o dogodku novinarke Gabrijele Milošič na RADIU Slovenija lahko poslušate preko 

te povezave.


Share:

Košnja spodnjega parka na Borlu

V okviru projekta Drava Natura, ki ga vodi Regionalna razvojna agencija Podravje, se je pričelo mulčenje spodnjega parka pod Borlom. 

V letošnjem letu je predvideno v marcu mulčenje celotnega območja, ki je vključeno v projekt. Poleti pa še košnja.

Tako bo tudi dostop do gradu Borl urejen in lepši… 


Foto: Anton Bratušek, Dominik Bombek in Sandi Kelc

Share:

Javni zavod Bela Cirkulane je ustanovljen

Občinski svet Občine Cirkulane je na seji 16.3.2022 ustanovil Javni zavod Bela Cirkulane z enim od glavnih namenov: upravljanje gradu Borl. 

Ime zavoda je:  Javni zavod Bela Cirkulane

Skrajšano ime zavoda je:  Zavod Bela

Sedež zavoda je:  Cirkulane 58, 2282 Cirkulane

Ime zavoda v angleškem jeziku glasi:  Bela Institute

Županja Antonija Žumbar se bo z Ministrstvom za kulturo poskusila dogovoriti za prevzem upravljanja gradu Borl... Pri tem ji stojimo ob strani, jo podpiramo in bomo tudi pomagali po naših močeh, da pride do realizacije tega. 

Kasneje pa bomo z našimi prireditvami, izkušnjami in operativnim delom pomagali pri oživitvi gradu Borl, kar ja naše osnovno poslanstvo. 

Odlok o ustanovitvi zavoda najdete tukaj.
Share:

Redni letni občni zbor uspešno izveden

V petek, 18. marca 2021 smo uspeli izvesti 16. redni letni občni zbor Društva za oživitev gradu Borl v ŽIVO. Z veseljem smo si segli v roke po dolgem času, se pogovorili o lanskih aktivnostih društva in preleteli dogajanje na Borlu. Sprejeli smo ambiciozen plan za leti 2022-23. 

S še večjim veseljem pa smo se seznanili, da je občinski svet Občine Cirkulane ustanovil Javni zavod Bela Cirkulane z enim od glavnih namenov: upravljanje gradu Borl. Županja Antonija Žumbar se bo z Ministrstvom za kulturo poskusila dogovoriti za prevzem upravljanja gradu Borl... Pri tem ji stojimo ob strani, jo podpiramo in bomo tudi pomagali po naših močeh, da pride do realizacije tega. 

Kasneje pa bomo z našimi prireditvami, izkušnjami in operativnim delom pomagali pri oživitvi gradu Borl, kar ja naše osnovno poslanstvo. Share:

Vabilo na 16. redni letni občni zbor DgB


Predlog dnevnega reda: 

 1. Otvoritev in pozdrav predsednice društva 
 2. Izvolitev organov zbora članov društva  (predsednik, 2 člana, zapisnikar, dva overitelja zapisnika, verifikacijska komisija); ugotovitev sklepčnosti zbora 
 3. Poročilo o delu v letu 2021 (predsednice društva, blagajničarke društva, predsednika nadzornega odbora)
 4. Razprava o poročilih in potrjevanje poročil 
 5. Program dela za leti 2022-2023, razprava in sprejemanje 
 6. Članarina za leto 2022
 7. Beseda gostov
 8. Razno (pobude in predlogi članov društva) 

Zaradi lažje organizacije občnega zbora prosimo, da Vašo udeležbo potrdite na telefon 02 795 32 00 ali po elektronski pošti na naslov grad.borl@gmail.com do torka, 15. marca 2022. 

Vabljeni!


Share:

Spodnji park na Borlu bo urejen

Skladno z dogovorom med Ministrstvom za kulturo in Regionalno razvojno agencijo Podravje, ki je nosilka projekta Drava Natura, je bil izbran izvajalec košnje za travišče pod Borlom. 

Prvo čiščenje zaraščajočih površin in travnika bo izvedeno še v marcu, da se pripravi teren na poletno košnjo. 


Vir: zajem zaslona EOS-Sentinel in dorisano...Share:

Oprema gradu Borl v 20. stoletju

Vabimo vas na predavanje izr. prof. dr. Marjete Ciglenečki

Oprema gradu Borl v 20. stoletju,


ki ga v sredo, 26. januarja 2022, ob 18. uri preko zooma organizirata Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru in ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta. Povezavo dobite po prijavi na mail uifs@zrc-sazu.si.


Gre za predstavitev izsledkov in teme, ki jo je Marjeta Ciglenečki obdelala tudi v naši knjigi Borl v 20. stoletju. Ker ves ta čas ni bilo možno izvesti ustreznih predstavitev tem, je predavanje dobrodošlo.


Več informacij dobite v vabilu ali na povezavi.
Share:

Društvo za oživitev gradu Borl

Cirkulane 40/a, 2282 Cirkulane
Tel.: 02 795 32 00
elektronski naslov: grad.borl@gmail.com

Arhiv objav

Copyright © Društvo za oživitev gradu Borl | Powered by Blogger Design by ronangelo | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com