Pogled na grad BorlGrad Borl je biser, ki ga ne smemo pustiti propasti.

Vabilo na predstavitev publikacije Posvetna stavbna dediščina Cirkulan

V bogato ilustrirani brošuri predstavljamo pomembnejše stavbe, ki so bile ali so še danes pomemben del vedute Cirkulan, opisali pa smo tudi nekaj zanimivejših objektov v drugih naseljih občine Cirkulane. 

Pri njeni pripravi so sodelovali avtorji besedil Mira Petrovič, Sonja Golc, Bojan Bračič in Mateja Muršec, urednici Mira Petrovič in Sonja Golc, fotograf Sandi Kelc, lektorica Darja Plajnšek ter oblikovalec Aleksander Kelnerič.

Izšla je v založbi Društva za oživitev gradu Borl kot sedmi zvezek društvene knjižne zbirke Svet Belanov.

Dogodek bo potekal v torek, 27. 12. 2022, ob 18. uri v Okrepčevalnici Varež v Cirkulanah. 

Vljudno vabljeni! Share:

V spomin Sonji Golc (1973-2022)

V predprazničnih decembrskih dneh nas je pretresla žalostna vest o nenadni smrti Sonje Golc, predsednice Društva za oživitev gradu Borl.

Sonja je bila leta 2005 ustanovna članica društva je bila ves čas ena od najbolj aktivnih. Sodelovala je pri zasnovi in izvedbi programov in projektov, kot so vsakoletne čistilne akcije na Borlu, tradicionalna prireditev Barbarno, izdajanje Novic DgB, objave na spletnih straneh, razstave, okrogle mize, posveti, strokovne ekskurzije, itd. Najprej je bila tajnica in namestnica prvega predsednika društva mag. Martina Prašničkega in kasneje desna roka drugega predsednika Petra Belšaka, leta 2016 pa je sama prevzela vodenje društva. Njena srčna želja je bila, da bi se po dolgih letih zavlačevanja in pregovarjanja vendarle začela obnovitvena dela na gradu Borl in da bi lahko končno pričeli z dogodki na gradu. Z glasnim opozarjanjem pristojnih državnih služb, nastopi v medijih, vztrajnostjo in prepričljivostjo je za cilje društva polagoma, korak za korakom, pridobivala naklonjenost širše javnosti in na ta način utirala pot, da se je vendarle nekaj premaknilo. Del njenih sanj se je uresničil leta 2021, ko so pričeli z delno obnovo gradu in v njem uredili prirodoslovno razstavo.

Sočasno s prizadevanji za oživitev gradu Borl se je v okviru društva razvila raziskovalna in založniška dejavnost, pri kateri je Sonja aktivno sodelovala kot pobudnica, vodja projektov, soavtorica, urednica in še marsikaj drugega. Njeno poznavanje projektnega vodenja je bilo ključno, da so v društvu zbrali sredstva za izdajo knjig Grad Borl (2010), Žrtve svetovnih vojn z območja Cirkulan (2013) in Belanski narečni govor (2016). Leta 2019 so na njeno pobudo v Rajherjevi hiši uredili spominsko sobo dr. Vladimirju Bračiču in izdali spremno publikacijo. Z Miro Petrovič sta bili leta 2020 soavtorici in urednici knjige Borl v 20. stoletju, ki je prva celovita predstavitev razburkane zgodovine Borla v 20. stoletju. Pomemben delež je Sonja prispevala tudi pri zbiranju dokumentov in slikovnega gradiva o Borlu ter Cirkulanah z okolico, ki smo ga izvajali v obliki študijskih krožkov. Rezultat so bili razstava Podobe Cirkulan v 19. in 20. stoletju (2017) ter publikaciji Sakralna dediščina Cirkulan (2021) in Posvetna stavbna dediščina Cirkulan (2022).

S svojo neustavljivo voljo ter življenjsko energijo, s katero se je lotevala realizacije zastavljenih ciljev, je Sonja v društvo pritegnila nove člane in simpatizerje. Bila je gonilna sila tako rekoč vseh naših aktivnosti, zato bo delo DgB brez nje zelo osiromašeno. Zelo jo bomo pogrešali.

 Mira Petrovič


Share:

Študijski krožek: Zbiranje gradiva o stavbni dediščini na območju Cirkulan z okolico

Kulturna dediščina našega okolja je pomemben del naše kulture in identitete. Da jo bomo lahko spoštovali in ohranjali, pa je nujno, da jo najprej dobro spoznamo. Zato smo v Cirkulanah v letu 2022 oblikovali študijski krožek, v okviru katerega smo želeli raziskovati in predstaviti najzanimivejše objekte stavbne dediščine v Cirkulanah z okolico. Ker je sakralna dediščina že relativno dobro raziskana, smo se osredotočili na  posvetno stavbno dediščino. Zanimale so nas starejše arhitekturno izstopajoče stavbe, ki s svojimi tehničnimi in estetskimi detajli pričajo o stavbni dediščini naših prednikov. S pomočjo ustnih informacij, arhivskih virov in obstoječe literature smo poiskali in identificirali najpomembnejše objekte, ki smo jih nato spoznavali in zbirali podatke ter gradivo o njih. Seveda nismo mogli mimo zgradb, ki so bile ali so še pomemben del vedute Cirkulan: zgradba osnovne šole, staro župnišče, Rajherjeva hiša, Žigovo, itd. Raziskali in opisali smo tako ohranjene objekte, kot tudi tiste, ki jih ni več.

Člani krožka smo v kulturnih ustanovah (arhivi, muzeji, knjižnice) ter med ljudmi zbirali ohranjeno slikovno gradivo in dokumente, ki so povezani z zgodovino pomembnejših objektov. Zbirali in zapisali smo tudi pričevanja in spomine na dogodke in ljudi, povezane s temi objekti. Zbrana vsebina bo obdelana in izdana v obliki publikacije, ki bo predvidoma izšla v začetku decembra letos. 

Zbrani podatki ter slikovno gradivo prinašajo obogatitev dosedanjega vedenja o dediščini našega okolja. Hkrati pa smo člani študijskega krožka ob delu pridobili tudi dragocena znanja in veščine s področja informacijske pismenosti, metod raziskovalnega dela, bralne pismenosti in medgeneracijskega sodelovanja.

* * *

Stavbe so se tekom let spreminjale, prilagajali so jih potrebam časa, jih posodabljali in spreminjali po svoji meri. Tak primer je tudi osnovna šola Cirkulane: Šola kmalu po izgradnji ok. 1899, po dograditvi prizidka  ok. leta 1913 in par let nazaj...

* * *

Pomembno kulturno dediščino predstavljajo tudi objekti, o katerih danes ni več sledi, v preteklosti pa so bili pomembni v vsakdanjem življenju naših prednikov. Primer je staro župnišče, ki je bilo ob cerkvi sv. Katarine, z vsemi gospodarskimi poslopji. Tako je izgledal tisti del Cirkulan okoli leta 1930.
* * *
Share:

Izdaja monografije o gradu Borl

V petek, 8. julija 2022 je potekala v Cirkulanah predstavitev rezultatov arheoloških raziskav, ki so potekale na gradu Borlu v letu 2019. Predstavljeni so v  monografiji Grad Borl, arheološke raziskave v letu 2019. 

Izvedeli smo veliko zanimivih podrobnosti borlske preteklosti.

Publikacija je izšla v tiskani obliki, ki je bila financirana v okviru projekta NAŠA DRAVA iz sklada EKSRP. Izšla pa je tudi v digitalni obliki, ki si jo lahko ogledate tukaj.

Več informacij o projektu lahko preberete tukaj.

Foto: Mira Petrovič


Share:

Srebrna plošča in omara z Borla

Člani IO, NO DgB smo si imeli 6. julija 2022 izjemno priložnost, da spoznamo nekatere borlske predmete od blizu. 

Popotovanje po preteklosti smo začeli v fotografskem muzeju, kjer nas je skozi fotografsko razstavo Alojza Kasimirja popeljala avtorica razstave dr. Marjeta Ciglenečki. 

Nadaljevali smo na Zavodu za varstvo kulturne dediščine OE Maribor, kjer smo od blizu pogledali srebrno ploščo, ki sta jo dala izdelati Jurij Friderik Sauer in njegova soproga Marija Barbara ob postavitvi temeljnega kamna za postavitev borlske kapele v 17. stoletju. 

Naslednja postaja je bil Pokrajinski muzej Maribor, kjer hranijo 5 slik, ki so domnevno prišle z Borla. Dve od teh, ki sta sestavni del stalne razstave, smo tudi videli. V depoju pa so za nas na ogled postavili tudi omaro z Borla, ki so jo prav tako dali izdelati grofje Sauri.  

Zahvaljujemo se ZVKDS OE MB in PM MB za pripravljenost, da so nas prijazno sprejeli in pripravili predmete za ogled. Hvala tudi dr. Marjeti Ciglenečki za strokovno spremstvo.

Foto: Mira Petrovič in Anton Bratušek

Več utrinkov najdete tukaj.
O omari najdete več informacij v naših novicah DgB 2/2021, ki so dostopne na povezavi tukaj

O srebrni plošči pa lahko preberete v naši knjigi Grad Borl, ki smo jo izdali 2010, dostopna je na povezavi tukaj.

Share:

Predstavitev monografije Grad Borl, Arheološke raziskave v letu 2019

 Občina Cirkulane, Lokalna akcijska skupina Haloze,

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Društvo za oživitev gradu Borl

vabimo na predstavitev monografije

Grad Borl, Arheološke raziskave v letu 2019,

ki bo v petek, 8. julija 2022 s pričetkom ob 10. uri

v podružnični cerkvici sv. Katarine v Cirkulanah.


Celotno vabilo najdete tukaj.

Za potrditev udeležbe ali več informacij kontaktirajte LAS Haloze, PRJ HALO, Cirkulane 56, 2282
Cirkulane, e: las.haloze@halo.si, t: 02 795 3200.Grad Borl, ki dominira nad reko Dravo, že stoletja obvladuje Ptujsko-dravsko polje in Haloze. Na vprašanja o njegovi izjemni zgodovini pa nimamo vedno konkretnih odgovorov, ali pa je do njih zelo težko priti. Kdaj je bil postavljen grad Borl? Kako si živeli v preteklih stoletjih na Borlu?
Zelo veseli smo, ko s proučevanjem dokumentov ali pa z arheološkimi raziskavami pridemo do odgovorov, ki nam dajo nov vpogled v življenje na gradu.
Raziskave, ki so leta 2019 potekale na grajski terasi gradu Borl, so dale odgovore na nekaj vprašanj. Te odgovore in spoznanja bi radi delili tako s strokovno javnostjo kot tudi z ljubitelji gradu Borl.
Rezultate arheoloških raziskav je Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije izdal v monografiji. Tisk brošure pa so v okviru projekta sodelovanja NAŠA Drava sofinancirali Občina Cirkulane, Republika Slovenija in Evropska Unija preko Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.Share:

Strokovna ekskurzija 2022 je uspešno za nami

 V nedeljo, 26.6.2022 smo izvedli letno strokovno ekskurzijo v sodelovanju DgB in TD Cirkulane.

Podali smo se v rove Tezno, kamor je bila preseljena proizvodnja propelerjev za letala med 2. sv. vojno. Obiskali smo tudi Dvorec Rakičan, kjer deluje Raziskovalno izobraževalno središče Rakičan, javni zavod, ki dvorec s posestvom tudi upravlja. Ogledali smo si interpretacijske točke v Expanu. Na kratko smo se ustavili ob Simoničevi domačiji v Trnovski vasi. Za zaključek pa smo obiskali Grajsko domačijo v Mali vasi z zasebno etnološko zbirko, ki jo že vrsto let skrbno ureja naš član gospod Muhič.

Izvedeli smo veliko novega in videli veliko zanimivega...

Hvala vsem za prijetno družbo.Več utrinkov si lahko pogledate tukaj.Share:

Obisk na dvorcu Ristovec

V četrtek, 16.6.2022 smo preživeli večer v dobri družbi na Ristovcu. Hvala mag. Ignac Janžekovič za zanimiv, poučen, življenjskih modrosti in energije poln pogovor. 

Ristovec je bil utrdba v obrambnem sistemu Ptuja pred Turki. Kot dvorec so ga uporabljali tudi grofje Leslie, ki so bili lastniki ptujskega gradu 200 let. 

Ristovec pa je povezan tudi z Borlom. Kako?

Zadnji potomec Leslijev je umrl leta 1801. Njegova soproga Wilhelmina grofica Leslie rojena grofica Wurmbrand je po njegovi smrti prodala dvorec Ristovec, ki ga je podedovala po svojem možu. Ristovec namreč za razliko od ptujskega gradu in mnogih drugih ni bil del fidejkomisnega dednega premoženja Lesliejev in je lahko pripadel grofici Wilhelmini. 

Leta 1803 je omenjena grofica kupila grad Borl in se tu tudi naselila. Na Borlu je živela skoraj pol stoletja do svoje smrti leta 1852. Bila je priljubljena. Borl in prebivalce pri Sv. Barbari v Halozah je imela rada in se je dala pokopati na pokopališču nad cerkvijo sv. Barbare.

Foto: Andrej Bogdan


Share:

O Borlu v radijskih prispevkih

PRIPOROČAMO POSLUŠANJE

V sredo, 4. maja 2022 je bil prispevek na Radiu SI. Kratek prispevek lahko poslušate na povezavi tukaj.

O upravljanju gradu Borl, o njegovih vsebinah, o pričakovanju lokalnih podjetnikov in še čem je tekla beseda na radiu Ptuj v četrtek, 19. maja 2022. Prispevek lahko poslušate tukaj.

Na Radiu Študent bo prispevek o Borlu v sredo, 24. maja 2022 ob 17. uri.


Vabljeni k poslušanju!
Share:

Vabilo na strokovno ekskurzijo 2022

Društvo za oživitev gradu Borl in Turistično društvo Cirkulane

vabita na letno strokovno ekskurzijo,

ki bo v nedeljo, 26. junija 2022 z odhodom ob 8. uri iz Cirkulan, vstopno mesto tudi na Ptuju.

Program:

  • Ogled podzemskih rovov Tezno (Maribor), kamor so Nemci med drugo svetovno vojno v strahu pred zavezniškim bombardiranjem preselili proizvodnjo. Voden sprehod po podzemnem labirintu, z zgodbo pričevalca, razstavo, filmom, prezentacijo. Pomembno: Do rovov je 90 stopnic. V rovih je stalnih 12°C, so vlažni in na tleh so lahko večje luže zaradi podtalnice. Pridite primerno toplo oblečeni in obuti v nepremočljivo obutev. Tam dobimo čelade in lučke.
  • Obisk in ogled Dvorca Rakičan, s predstavitvijo delovanja javnega zavoda, ki dvorec upravlja in izvaja številne druge aktivnosti.
  • Kosilo
  • Obisk interaktivnega doživljajskega parka Expano (Murska sobota), ki zajema raziskovanje Pomurja po 22 različnih interaktivnih postajah. Razdelili se bomo v več skupin in se razporedili po postajah, da ne bo pretirana gneča, vsi pa lahko pridete na vse postaje, če boste želeli.  Nekaj časa bo za sprehod ali počitek ob jezeru.
  • Obisk in ogled etnološke grajske domačije z zbirko kmečkih predmetov in orodij ter zbirko podeželskih obrtnikov, ki jo je postavil in z njo upravlja eden od naši članov, gospod Muhič iz Male vasi.

Prihod v Cirkulane v večernih urah.

Cena na osebo za člane društva (za nečlane + 10 €) vključuje ogled podzemskih rovov z vodenjem, ogled Dvorca Rakičan z vodenjem, obisk interaktivnega doživljajskega parka Expano z vstopnino za postaje:  25 €,  za otroke (6-15 let) 20 €. Za mlajše otroke se bomo dogovorili, če boste ocenili, da je izlet za njih primeren.

Stroške avtobusa in ogleda etnološke grajske domačije plača DgB, kosilo pa TD.

Prijave zbiramo do zasedbe mest na avtobusu na grad.borl@gmail.com ali 02 795 32 00 in plačilom celotnega zneska izleta do 10.6.2022 na račun društva: Društvo za oživitev gradu Borl, Cirkulane 40a, 2282 Cirkulane, IBAN SI56 1010 0003 9240 957, s pripisom: Ekskurzija 22.

Vabljeni!

Share:

Prvi sestanek zeliščarske sekcije "Borlski zvarki"

Vse ljubiteljice in ljubitelje Borla, zelišč, domačih pripravkov, čajev ipd. vabimo na prvi sestanek zeliščarske sekcije "Borlski zvarki", ki bo v društveni sejni sobi v Cirkulanah v sredo, 18. maja 2022 ob 19. uri.

 Izkušnje so dobrodošle, niso pa nujne, važna je samo dobra volja...

Se vidimo... 

🌿🌱🍃♨️👻🧙☕️
Share:

16. čistilna akcija je uspešno zaključena

Uspelo nam je. SKUPAJ! Že 16. leto po vrsti.

V četrtek so potekale predpriprave na čistilno akcijo v ožjem krogu in postorili smo vse, da se v soboto lahko izvede, kar je potrebno...

V soboto, 14. maja 2022 pa smo se zbrali na gradu Borl v večjem število: pokosili in pograbljali travo, pobrali odpadle veje in smeti, porezali nekaj plezalk z dreves in borlskih zidov. Zvedeli smo nekaj novega o tihih skritih prebivalcih gradu Borl- 4 vrste netopirjev prihajajo na Borl. 

Hvala vsem prostovoljcem iz različnih društev in vaških odborov, predstavnikom ZRSVN in RRA Podravje, ki so si vzeli čas to soboto in ga namenili našemu Borlu. 

Na akciji ja bil napovedan tudi izid brošure z rezultati arheoloških raziskav na Borlu leta 2019.

Hvala vsem sponzorjem in donatorjem, ki so omogočili izvedbo akcije: Krona- Cirkulane, EMG d.o.o.- Gruškovec, Kmetija Pintarjevi- Veliki Okič, Idriart, županja Antonija Žumbar in Občina Cirkulane.

Zadovoljni po uspešno opravljenem delu smo se odpravili domov, vendar z grenkim priokusom, da so grajska vrata še vedno zaprta.

Nekaj utrinkov iz letošnje akcije, foto: Mateja Golc

Več utrinkov najdete na povezavi tukaj.
Share:

O tihih skritih prebivalcih gradov

Na čistilni akciji grad Borl 2022, 

ki bo v soboto, 14. maja 2022, s pričetkom ob 8. uri, 

bomo slišali nekaj tudi o tihih skritih prebivalcih gradov, tudi našega Borla. 

Beseda bo tekla o netopirjih...

Vabljeni na čistilno akcijo in predstavitev o netopirjih.


Netopirji / Borl

Netopirji so izjemna bitja. Ne samo, da so edini leteči sesalci na našem planetu, temveč nas s svojo raznovrstno ekologijo navdušujejo na vseh koncih sveta. Medtem ko je v Sloveniji živi 32 vrst žužkojedih netopirjev, v svetovnem merilu številke presegajo 1600 vrst, med katerimi so tako sadjejedi netopirji, kot tisti ki se prehranjujejo z nektarjem itd.

Na gradu Borl lahko opazujemo kar 4 vrste netopirjev. Medtem ko sta mali podkovnjak in navadni netopir prisotna le občasno, sta si porodniški skupini vejicatih netopirjev in velikih podkovnjakov podstrešje gradu ter kletne prostore izbrali, od pomladi do jeseni, za dom. Tukaj se zberejo samice, ki so ravno v tem času že breje in bodo v prihodnjih tednih kotile, potem pa do pozne jeseni skrbno skrbele vsaka za svojega mladiča.

Veliki podkovnjak v mirovanju v kletnih prostorih gradu Borl.

Mali podkovnjaki si pogosto za dom izberejo podstrešja cerkva in gradov.

Porodniška skupina vejicatih netopirjev v kletnih prostorih gradu Borl. Ali najdete mladiča velikega podkovnjaka, ki se greje sredi gruče vejicatih netopirjev?

Tekst in foto: Jasmina Kotnik, mag. ekol. biod., naravovarstvena svetovalka, Zavod za varstvo narave, OE MariborShare:

16. čistilna akcija grad Borl 2022


Vabljeni na 16. čistilno akcijo grad Borl 2022, 

ki bo v soboto, 14. maja 2022 na gradu Borl s pričetkom ob 8. uri.

Letošnje glavne naloge: 

  • košnja zgornjega parka in terase ob stolpu, 
  • grabljanje trave, 
  • pobiranje smeti
  • rezanje plezalke, ki delajo ogromno škodo na gradu.

Delovna akcija je organizirana tako, da si vsak udeleženec lahko sam izbere dela, ki bo jih opravljal skladno s programom izvedbe čistilne akcije. Vsak prostovoljec mora poskrbeti za osebna zaščitna sredstva ter orodja, s katerimi bo izvajal dela. Organizator akcije bo poskrbel za potrošni material (laks, goriva) in malico. 

Kot zanimivost pa naj dodamo še to, da bomo na sami akciji slišali nekaj tudi o tihih skritih prebivalcih gradov, tudi našega Borla. Beseda bo tekla o netopirjih... Več info najdete tukaj.

Na akciji pa bomo napovedali tudi izid brošure z rezultati arheoloških raziskav na Borlu leta 2019. Tisk publikacije se izvaja v okviru projekta NAŠA DRAVA. 


PRIJAVA NA AKCIJO JE OBVEZNA na grad.borl@gmail.com ali tel.: 02 795 32 00. Poleg prijave pa prosimo sporočite še s kakšnim orodjem (kosilnice, grablje, vile, škarje, škropilnice, samokolnice ipd.) boste lahko pomagali.

Vsi, ki bi želeli donirati in pomagati s prispevki za izvedbo čistilne akcije, lahko to storite v materialni ali finančni obliki z nakazilom na TR: 10100-0039240957 s pripisom za čistilno akcijo; prosimo, da donacijo najavite na grad.borl@gmail.com ali telefon 02 795 32 00.

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite, da združimo druženje-srečanje z delom, koristnim za grad Borl, ki je naša edinstvena kulturna dediščina.    

Povabite še druge in pridite, da skupaj uredimo okolico gradu Borl, ki je naše skupno ogledalo na vstopni točki v Haloze in našo Občino Cirkulane.


Na sliki je naš lepotec po lanski čistilni akciji:Share:

Minister za kulturo na ogledu obnovljenega dela Borla

...še en korak bliže oživitvi gradu Borl...

V družbi ministra za kulturo smo si v torek, 29. 3. 2022 ogledali obnovljeni del gradu in prirodoslovno razstavo. 

Obnova je potekala v okviru projekta Drava: Obnova in oživljanje gradu Borl. Projekt je bil sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Občina Cirkulane je ustanovila Javni zavod Bela Cirkulane, ki lahko prevzame grad v upravljanje. Županja Antonija Žumbar se dogovarja z Ministrstvom za kulturo. V Društvu za oživitev gradu Borl jo podpiramo. Nekatere dodatne vsebine so že pripravljene, druge pa še bodo. Odpraviti je treba nekaj pomanjkljivosti in izvesti nekaj korekcij in Borl bi se lahko odprl.

Računamo, da bomo lahko z našimi prireditvami, izkušnjami in operativnim delom pomagali pri oživitvi gradu Borl, kar ja naše osnovno poslanstvo.

Foto: Sonja Golc, Mojca Žnidarič, Nina Horvat

Prispevek o dogodku novinarke Gabrijele Milošič na RADIU Slovenija lahko poslušate preko 

te povezave.


Share:

Društvo za oživitev gradu Borl

Cirkulane 40/a, 2282 Cirkulane
Tel.: 02 795 32 00
elektronski naslov: grad.borl@gmail.com

Arhiv objav

Copyright © Društvo za oživitev gradu Borl | Powered by Blogger Design by ronangelo | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com