Pogled na grad BorlGrad Borl je biser, ki ga ne smemo pustiti propasti.

Študijski krožek: Zbiranje gradiva o stavbni dediščini na območju Cirkulan z okolico

Kulturna dediščina našega okolja je pomemben del naše kulture in identitete. Da jo bomo lahko spoštovali in ohranjali, pa je nujno, da jo najprej dobro spoznamo. Zato smo v Cirkulanah v letu 2022 oblikovali študijski krožek, v okviru katerega smo želeli raziskovati in predstaviti najzanimivejše objekte stavbne dediščine v Cirkulanah z okolico. Ker je sakralna dediščina že relativno dobro raziskana, smo se osredotočili na  posvetno stavbno dediščino. Zanimale so nas starejše arhitekturno izstopajoče stavbe, ki s svojimi tehničnimi in estetskimi detajli pričajo o stavbni dediščini naših prednikov. S pomočjo ustnih informacij, arhivskih virov in obstoječe literature smo poiskali in identificirali najpomembnejše objekte, ki smo jih nato spoznavali in zbirali podatke ter gradivo o njih. Seveda nismo mogli mimo zgradb, ki so bile ali so še pomemben del vedute Cirkulan: zgradba osnovne šole, staro župnišče, Rajherjeva hiša, Žigovo, itd. Raziskali in opisali smo tako ohranjene objekte, kot tudi tiste, ki jih ni več.

Člani krožka smo v kulturnih ustanovah (arhivi, muzeji, knjižnice) ter med ljudmi zbirali ohranjeno slikovno gradivo in dokumente, ki so povezani z zgodovino pomembnejših objektov. Zbirali in zapisali smo tudi pričevanja in spomine na dogodke in ljudi, povezane s temi objekti. Zbrana vsebina bo obdelana in izdana v obliki publikacije, ki bo predvidoma izšla v začetku decembra letos. 

Zbrani podatki ter slikovno gradivo prinašajo obogatitev dosedanjega vedenja o dediščini našega okolja. Hkrati pa smo člani študijskega krožka ob delu pridobili tudi dragocena znanja in veščine s področja informacijske pismenosti, metod raziskovalnega dela, bralne pismenosti in medgeneracijskega sodelovanja.

* * *

Stavbe so se tekom let spreminjale, prilagajali so jih potrebam časa, jih posodabljali in spreminjali po svoji meri. Tak primer je tudi osnovna šola Cirkulane: Šola kmalu po izgradnji ok. 1899, po dograditvi prizidka  ok. leta 1913 in par let nazaj...

* * *

Pomembno kulturno dediščino predstavljajo tudi objekti, o katerih danes ni več sledi, v preteklosti pa so bili pomembni v vsakdanjem življenju naših prednikov. Primer je staro župnišče, ki je bilo ob cerkvi sv. Katarine, z vsemi gospodarskimi poslopji. Tako je izgledal tisti del Cirkulan okoli leta 1930.
* * *
Share:

Društvo za oživitev gradu Borl

Cirkulane 40/a, 2282 Cirkulane
Tel.: 02 795 32 00
elektronski naslov: grad.borl@gmail.com
Copyright © Društvo za oživitev gradu Borl | Powered by Blogger Design by ronangelo | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com