Pogled na grad BorlGrad Borl je biser, ki ga ne smemo pustiti propasti.

Na Borlu že tehnični pregled

 Na Borlu so gradbena dela (razen nekaj malenkosti) zaključena.

V torek, 20. aprila 2021 je potekal tehnični pregled. Utrinke nam je posredovala podžupanja Občine Cirkulane in naša članica Danica Ranfl- hvala.

Veselimo se notranje opreme in odprtja gradu v drugi polovici leta.

 

 

Več utrinkov gradbenih del najdete tukaj.


Share:

Gradbena dela se na Borlu počasi zaključujejo

Po podaljšanju pogodbe za izvedbo gradbenih del na gradu Borl do konca meseca marca 2021. Se dela počasi zaključujejo.

Grad Borl je iz dneva v dan lepši. Zbrali smo nekaj utrinkov različnih fotografov.

Viteška dvorana je prvič po izgradnji konec 17. stoletja dobila novo fasado in okna z zunanje severne strani v enaki obliki kot je bila prvotna fasada. Foto: Sonja Golc, 18. 2. 2021.

Notranje dvorišče je skoraj končano. Foto: Fb uporabnika Kolesarjenje za užitek, 19. 3. 2021

Zaključna dela v razstavnih prostorih v desnem traktu. Foto: Alenka Zupan, ZVKDS OE MB, 24. 3. 2021.

Zaključna dela v viteški dvorani: polaganje kamna... Foto: Alenka Zupan, ZVKDS OE MB, 24. 3. 2021.

Tudi prvo dvorišče počasi dobiva končno podobo s tlakovanjem in čudovito fasado, ki je taka kot je bila ob izgradnji viteške dvorane in kapele konec 17. stoletja. Foto: Alenka Zupan, ZVKDS OE MB, 24. 3. 2021.

Več utrinkov poteka obnove lahko pogledate tukaj.


Share:

Predlog dejavnosti za grad Borl- OBNOVA II. FAZA

 V Društvu za oživitev gradu Borl smo Predlog dejavnosti za grad Borl, ki bi se lahko izvajale v drugem delu gradu Borl, skupaj z ustreznimi skicami.

V nadaljevanju pa bomo skupaj z Občino Cirkulane sodelovali pri konkretizaciji teh vsebin in si prizadevali za nadaljnjo obnovo našega bisera Borla. 

12. marca 2021 je potekal sestanek o nadaljnji usodi gradu Borl na Ministrstvu za kulturo. Županja Antonija Žumbar ministru predstavila naša skupna prizadevanja. Minister, dr. Vasko Simoniti je izrazil podporo nadaljnjim obnovam gradu Borl. 

V Društvu za oživitev gradu Borl si bomo skupaj z Občino Cirkulane in drugimi deležniki prizadevali za nadaljnjo obnovo in oživitev gradu Borl. Aktivno bomo pristopili k iskanju vseh tistih vsebin, ki bodo na gradu zagotavljale  rentabilnost in ohranitev življenja.Share:

Dopisni občni zbor 2021

Redni letni zbor članov Društva za oživitev gradu Borl (DgB) je letos potekal od 17. 3. do 24. 3. 2021 kot dopisni občni zbor.

17.3. 2021 je bilo vabilo s prilogami poslano po elektronski pošti vsem članom DgB, ki so za leto 2020 plačali članarino. Članom, ki ne uporabljajo elektronske pošte, je bilo vabilo z gradivom poslano po navadni pošti.

Dnevni red:

1. Poročila o delu DgB v letu 2020

2. Program dela DgB za leti 2021-2022

3. Članarina za leto 2021- predlog= 10 EUR.

4. Potrjevanje poročil in članarine.

  • Sklep 1: Potrjujem poročila (3) DgB za leto 2020
  • Sklep 2: Potrjujem program dela DgB za leti 2021-2022
  • Sklep 3: Potrjujem višino članarine DgB za leto 2021

5. Mnenja in razno.

*********************

Vsa podana poročila, program dela in predlog za višino članarine so bili soglasno sprejeti.

Do roka 24.3.2021 je po elektronski pošti prispelo 18 odgovorov, po navadni pošti pa 4. Skupaj je tako glasovalo 22 članov, vsi so oddali glas ZA.

*********************

Na podlagi potrditve poročil so bila že oddana finančna poročila na AJPES in FURS.

Share:

Občni zbor DgB in plan za 2021/22

Zaradi znane situacije s covid 19 vse kaže, da je tudi letošnji občni zbor v klasični obliki pod velikim vprašajem. Je pa občni zbor zelo pomemben organ društva, ki potrdi vsebinsko in finančno poročilo preteklega leta in plan za naprej. Na tej podlagi se lahko do 31. marca odda tudi bilanca društva na FURS in Ajpes. DgB je tudi društvo, ki deluje v javnem interesu, zato mora o svojih aktivnostih tudi poročati Ministrstvu za kulturo in predložiti program za naslednji dve leti. Vabimo vas h kreiranju programa dela našega društva. Predlagajte aktivnosti, pri katerih ste pripravljeni tudi aktivno sodelovati. Vaše predloge pričakujemo do konca februarja 2021, v marcu bo sledil sklic dopisnega občnega zbora. Takoj, ko nam bodo razmere dopuščale, pa bomo organizirali dogodek z druženjem.  

Leto 2021 bo v zgodovini našega Borla prelomno. Pričakujemo, da bomo po dolgih letih zaprtja dočakali njegovo ponovno otvoritev za javnost v obnovljenem delu. Tega se zelo veselimo, vendar pa se naše delo tu še ne konča.   

Vsi pretekli uspehi DgB so odraz našega skupnega dela. Tudi v bodoče lahko naredimo nekaj le, če delujemo skupaj. Vabljeni!  
Share:
Copyright © Društvo za oživitev gradu Borl | Powered by Blogger Design by ronangelo | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com