Pogled na grad BorlGrad Borl je biser, ki ga ne smemo pustiti propasti.

Prednaročilo knjige "Borl v 20. stoletju"

VABLJENI K PREDNAROČILU KNJIGE

Borl v 20. stoletju


Na kratko o knjigi:
  • Prva celovita predstavitev razburkane zgodovine Borla v 20. stoletju.
  • Pri nastajanju knjige sodelujejo številni raziskovalci - zgodovinarji, umetnostni zgodovinarji in drugi strokovnjaki ter poznavalci.
  • Bogato ilustrirana monografija prinaša dokumente in fotografije iz arhivov številnih slovenskih ustanov in zasebnih arhivov iz Slovenije in tujine.
  • Trda vezava, veliki format, več kot 200 str., barvne in črno-bele fotografije.

Predviden datum izida: 6. december 2020
Cena v prednaročilu: 25 eur
Cena po izidu: 30 eur 

Z naročilom in plačilom knjige pred izidom omogočate njeno izdajo. Prednaročilo izvedete z izpolnitvijo obrazca v prilogi in plačilom izbranega števila izvodov na račun Društva za oživitev gradu Borl: SI56 1010 0003 9240 957, namen OTHR, s pripisom Borl v 20. stol. Po prejemu naročila in plačila vam bomo po e-pošti ali navadni pošti poslali potrdilo, s katerim boste na dan izida dvignili knjigo. Rok za zbiranje prednaročil podaljšujemo do 20.10.2020.

Če naročate knjigo za pravno osebo, lahko pošljete e-pošto na grad.borl@gmail.com in poslali vam bomo ponudbo/predračun, na podlagi katerega boste lahko poravnali kupnino. Po izidu in prejemu knjige pa vam bomo poslali račun.

Obrazec pošljite po pošti na naslov: Društvo za oživitev gradu Borl, Cirkulane 40a, 2282 Cirkulane, prinesite osebno v Poslovni center Halo, ali pošljite skeniran obrazec po e-pošti na naslov: grad.borl@gmail.com.


Informacije in prednaročila: 
Društvo za oživitev gradu Borl, Cirkulane 40a, 2282 CirkulaneVsebina knjige Borl v 20. stoletju

Med plemiči, gospodarstveniki, pustolovci in špekulanti: Borl v prvi polovici 20. stoletja
Sonja Golc in Mira Petrovič

Grad Borl med okupacijo 1941–1945
dr. Aleš Marđetko

Letovišče grad Borl: čas, ko je Borl na široko odprl svoja vrata
Mateja Muršec

Oprema gradu Borl v 20. stoletju
dr. Marjeta Ciglenečki

Grad Borl pod okriljem varuhov kulturne dediščine
Barbara Lečnik

Grad Borl: Koga čakajo grajske sobane?
Franc Milošič

Grad Borl, točka na turističnem zemljevidu
Monika KlincPri zbiranju gradiva so sodelovale članica študijskega krožka Grad Borl v 20. stoletju. Hvala.


Share:

Društvo za oživitev gradu Borl ima novo/staro vodstvo

Korona virus nas je letos prisilil v povsem nove načine tako javnega kot zasebnega življenja. Vse skupaj je močno vplivalo tudi na društveno dogajanje. 
Volilnega občnega zbora v predvidenem terminu marca ni bilo možno izvesti, zato smo konec marca 2020 naredili dopisni občni zbor, na katerem smo potrdili poročila za leto 2019 in staremu vodstvu podaljšali mandat do časa, ko bo možno izvesti "normalni" občni zbor.

Ko so se razmere izboljšale in je bilo spet varno družiti se, smo 26. junija 2020 izvedli volilni občni zbor članov društva za oživitev gradu Borl.

Na občnem zboru smo se ponovno seznanili z vsemi poročili, razrešili smo staro vodstvo, izvolili novo, sprejeli cilje za naslednje štiriletno obdobje in plan dela za leti 2020-2021 ter potrdili članarino za leto 2020. Člani in gostje smo izmenjali poglede in mnenja na dogajanja povezana z gradom Borl. 

Vsi pa smo se strinjali, da so obnovitvena dela, ki že potekajo na gradu Borl, zelo dobrodošla on da si bomo vsi po različni poteh prizadevali zato, da bo sledilo tudi nadaljevanje obnove in da se bo po odprtju obnovljenih delov gradu, tam odvijalo tudi življenje.

Med najpomembnejšimi nalogami/projekti letošnjega leta Društva za oživitev gradu Borl pa je že napovedana knjiga Borl v 20. stoletju.
Share:

Pogodba za delno obnovo gradu Borl je podpisana

Na Ministrstvu RS za kulturo se je zaključil postopek izvedbe javnega naročila Obnovitvena dela trakta A in B na gradu Borl.
Javno naročilo je bilo objavljeno 19.12.2019, že 12. marca 2020 je bila izdana odločitev o izbiri izvajalca. Za izvedbo delne obnove gradu Borl je bilo izbrano podjetje KOGRAD IGM d.o.o.
Z izvajalcem pa je bila tudi že podpisana pogodba.

Danes, 4. maja 2020 so na fb Ministrstva za kulturo zapisali:
"Ministrstvo za kulturo je podpisalo pogodbo za obnovitvena dela trakta A in B na gradu Borl. Vrednost del znaša 1.414.496,18 EUR. Gre za projekt ''Drava: Obnova in oživljanje gradu Borl. Sredstva se namenjajo obnovi objekta kulturne dediščine državnega pomena ob sočasni interpretaciji kulturne dediščine, povezane z biotsko raznovrstnostjo.
Projekt je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020."

Želimo si, da bi se dela čim prej začela izvajati in se v roku zaključila, da se grajska vrata čim prej spet odprejo.


Share:

OBČNI ZBOR ODPADE, sklican dopisni občni zbor

Spoštovani,

sporočam vam, da občnega zbora DgB zaradi izrednih zdravstvenih razmer, ki vladajo v državi, ni možno izvesti.
V teh dneh poskrbimo vsak zase in s tem za druge, upoštevajmo navodila, ki jih prejemamo.

Da pa bi lahko nadaljevali z delom in pravočasno oddali tudi bilance, sem 13. marca 2020 sklicala DOPISNI OBČNI ZBOR, ki je trajal do 17. marca 2020. Odzvalo se vas je 32, kar je več kot polovica članov.
Potrdili smo dva sklepa:
1. Potrjena sta vsebinsko in finančno poročilo za leto 2019
2. Obstoječim organom društva se podaljša mandat, do termina, ko bo možno varno izvesti volilni občni zbor.

Na podlagi tega je naša računovodkinja že oddala bilance za lansko leto.

Hvala vsem za razumevanje in odziv.

Lepo bodite, čuvajte se in lep pozdrav.
Vidimo se takoj, ko bo možno.

Sonja Golc
predsednica DgB
Share:

14. redni letni (volilni) občni zbor DgB


Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev in pozdrav predsednice društva
2. Izvolitev organov zbora članov društva
        (predsednik, 2 člana, zapisnikar, dva overitelja zapisnika,
        verifikacijska komisija, kandidacijska komisija);
        ugotovitev sklepčnosti zbora
3. Poročilo o delu v letu 2019:
        - predsednice društva
        - blagajničarke društva
        - predsednika nadzornega odbora
4. Razprava o poročilih in potrjevanje poročil
5. Razrešnica organov društva
6. Predlog novih organov društva za mandat 2020-2024
        razprava in volitve
7. Cilji društva za naslednje 4 letno obdobje
        in program dela za leti 2020-2024
        razprava in sprejemanje
8. Članarina za leto 2020
9. Beseda gostov
10. Razno (pobude in predlogi članov društva)

Zaradi lažje organizacije občnega zbora prosimo, da Vašo udeležbo potrdite na telefon 02 795 32 00 ali po elektronski pošti na naslov grad.borl@gmail.com do srede, 25. marca 2020.

Člani društva lahko članarino za leto 2020 v višini 10 EUR nakažete vnaprej na TRK 10100-0039240957.

Share:
Copyright © Društvo za oživitev gradu Borl | Powered by Blogger Design by ronangelo | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com