Pogled na grad BorlGrad Borl je biser, ki ga ne smemo pustiti propasti.

Vabilo na 16. redni letni občni zbor DgB


Predlog dnevnega reda: 

  1. Otvoritev in pozdrav predsednice društva 
  2. Izvolitev organov zbora članov društva  (predsednik, 2 člana, zapisnikar, dva overitelja zapisnika, verifikacijska komisija); ugotovitev sklepčnosti zbora 
  3. Poročilo o delu v letu 2021 (predsednice društva, blagajničarke društva, predsednika nadzornega odbora)
  4. Razprava o poročilih in potrjevanje poročil 
  5. Program dela za leti 2022-2023, razprava in sprejemanje 
  6. Članarina za leto 2022
  7. Beseda gostov
  8. Razno (pobude in predlogi članov društva) 

Zaradi lažje organizacije občnega zbora prosimo, da Vašo udeležbo potrdite na telefon 02 795 32 00 ali po elektronski pošti na naslov grad.borl@gmail.com do torka, 15. marca 2022. 

Vabljeni!


Share:

Društvo za oživitev gradu Borl

Cirkulane 40/a, 2282 Cirkulane
Tel.: 02 795 32 00
elektronski naslov: grad.borl@gmail.com

Arhiv objav

Copyright © Društvo za oživitev gradu Borl | Powered by Blogger Design by ronangelo | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com