Pogled na grad BorlGrad Borl je biser, ki ga ne smemo pustiti propasti.

Študijski krožek: Zbiranje gradiva o stavbni dediščini na območju Cirkulan z okolico

Kulturna dediščina našega okolja je pomemben del naše kulture in identitete. Da jo bomo lahko spoštovali in ohranjali, pa je nujno, da jo najprej dobro spoznamo. Zato smo v Cirkulanah v letu 2022 oblikovali študijski krožek, v okviru katerega smo želeli raziskovati in predstaviti najzanimivejše objekte stavbne dediščine v Cirkulanah z okolico. Ker je sakralna dediščina že relativno dobro raziskana, smo se osredotočili na  posvetno stavbno dediščino. Zanimale so nas starejše arhitekturno izstopajoče stavbe, ki s svojimi tehničnimi in estetskimi detajli pričajo o stavbni dediščini naših prednikov. S pomočjo ustnih informacij, arhivskih virov in obstoječe literature smo poiskali in identificirali najpomembnejše objekte, ki smo jih nato spoznavali in zbirali podatke ter gradivo o njih. Seveda nismo mogli mimo zgradb, ki so bile ali so še pomemben del vedute Cirkulan: zgradba osnovne šole, staro župnišče, Rajherjeva hiša, Žigovo, itd. Raziskali in opisali smo tako ohranjene objekte, kot tudi tiste, ki jih ni več.

Člani krožka smo v kulturnih ustanovah (arhivi, muzeji, knjižnice) ter med ljudmi zbirali ohranjeno slikovno gradivo in dokumente, ki so povezani z zgodovino pomembnejših objektov. Zbirali in zapisali smo tudi pričevanja in spomine na dogodke in ljudi, povezane s temi objekti. Zbrana vsebina bo obdelana in izdana v obliki publikacije, ki bo predvidoma izšla v začetku decembra letos. 

Zbrani podatki ter slikovno gradivo prinašajo obogatitev dosedanjega vedenja o dediščini našega okolja. Hkrati pa smo člani študijskega krožka ob delu pridobili tudi dragocena znanja in veščine s področja informacijske pismenosti, metod raziskovalnega dela, bralne pismenosti in medgeneracijskega sodelovanja.

* * *

Stavbe so se tekom let spreminjale, prilagajali so jih potrebam časa, jih posodabljali in spreminjali po svoji meri. Tak primer je tudi osnovna šola Cirkulane: Šola kmalu po izgradnji ok. 1899, po dograditvi prizidka  ok. leta 1913 in par let nazaj...

* * *

Pomembno kulturno dediščino predstavljajo tudi objekti, o katerih danes ni več sledi, v preteklosti pa so bili pomembni v vsakdanjem življenju naših prednikov. Primer je staro župnišče, ki je bilo ob cerkvi sv. Katarine, z vsemi gospodarskimi poslopji. Tako je izgledal tisti del Cirkulan okoli leta 1930.
* * *
Share:

Izdaja monografije o gradu Borl

V petek, 8. julija 2022 je potekala v Cirkulanah predstavitev rezultatov arheoloških raziskav, ki so potekale na gradu Borlu v letu 2019. Predstavljeni so v  monografiji Grad Borl, arheološke raziskave v letu 2019. 

Izvedeli smo veliko zanimivih podrobnosti borlske preteklosti.

Publikacija je izšla v tiskani obliki, ki je bila financirana v okviru projekta NAŠA DRAVA iz sklada EKSRP. Izšla pa je tudi v digitalni obliki, ki si jo lahko ogledate tukaj.

Več informacij o projektu lahko preberete tukaj.

Foto: Mira Petrovič


Share:

Srebrna plošča in omara z Borla

Člani IO, NO DgB smo si imeli 6. julija 2022 izjemno priložnost, da spoznamo nekatere borlske predmete od blizu. 

Popotovanje po preteklosti smo začeli v fotografskem muzeju, kjer nas je skozi fotografsko razstavo Alojza Kasimirja popeljala avtorica razstave dr. Marjeta Ciglenečki. 

Nadaljevali smo na Zavodu za varstvo kulturne dediščine OE Maribor, kjer smo od blizu pogledali srebrno ploščo, ki sta jo dala izdelati Jurij Friderik Sauer in njegova soproga Marija Barbara ob postavitvi temeljnega kamna za postavitev borlske kapele v 17. stoletju. 

Naslednja postaja je bil Pokrajinski muzej Maribor, kjer hranijo 5 slik, ki so domnevno prišle z Borla. Dve od teh, ki sta sestavni del stalne razstave, smo tudi videli. V depoju pa so za nas na ogled postavili tudi omaro z Borla, ki so jo prav tako dali izdelati grofje Sauri.  

Zahvaljujemo se ZVKDS OE MB in PM MB za pripravljenost, da so nas prijazno sprejeli in pripravili predmete za ogled. Hvala tudi dr. Marjeti Ciglenečki za strokovno spremstvo.

Foto: Mira Petrovič in Anton Bratušek

Več utrinkov najdete tukaj.
O omari najdete več informacij v naših novicah DgB 2/2021, ki so dostopne na povezavi tukaj

O srebrni plošči pa lahko preberete v naši knjigi Grad Borl, ki smo jo izdali 2010, dostopna je na povezavi tukaj.

Share:

Predstavitev monografije Grad Borl, Arheološke raziskave v letu 2019

 Občina Cirkulane, Lokalna akcijska skupina Haloze,

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Društvo za oživitev gradu Borl

vabimo na predstavitev monografije

Grad Borl, Arheološke raziskave v letu 2019,

ki bo v petek, 8. julija 2022 s pričetkom ob 10. uri

v podružnični cerkvici sv. Katarine v Cirkulanah.


Celotno vabilo najdete tukaj.

Za potrditev udeležbe ali več informacij kontaktirajte LAS Haloze, PRJ HALO, Cirkulane 56, 2282
Cirkulane, e: las.haloze@halo.si, t: 02 795 3200.Grad Borl, ki dominira nad reko Dravo, že stoletja obvladuje Ptujsko-dravsko polje in Haloze. Na vprašanja o njegovi izjemni zgodovini pa nimamo vedno konkretnih odgovorov, ali pa je do njih zelo težko priti. Kdaj je bil postavljen grad Borl? Kako si živeli v preteklih stoletjih na Borlu?
Zelo veseli smo, ko s proučevanjem dokumentov ali pa z arheološkimi raziskavami pridemo do odgovorov, ki nam dajo nov vpogled v življenje na gradu.
Raziskave, ki so leta 2019 potekale na grajski terasi gradu Borl, so dale odgovore na nekaj vprašanj. Te odgovore in spoznanja bi radi delili tako s strokovno javnostjo kot tudi z ljubitelji gradu Borl.
Rezultate arheoloških raziskav je Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije izdal v monografiji. Tisk brošure pa so v okviru projekta sodelovanja NAŠA Drava sofinancirali Občina Cirkulane, Republika Slovenija in Evropska Unija preko Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.Share:

Strokovna ekskurzija 2022 je uspešno za nami

 V nedeljo, 26.6.2022 smo izvedli letno strokovno ekskurzijo v sodelovanju DgB in TD Cirkulane.

Podali smo se v rove Tezno, kamor je bila preseljena proizvodnja propelerjev za letala med 2. sv. vojno. Obiskali smo tudi Dvorec Rakičan, kjer deluje Raziskovalno izobraževalno središče Rakičan, javni zavod, ki dvorec s posestvom tudi upravlja. Ogledali smo si interpretacijske točke v Expanu. Na kratko smo se ustavili ob Simoničevi domačiji v Trnovski vasi. Za zaključek pa smo obiskali Grajsko domačijo v Mali vasi z zasebno etnološko zbirko, ki jo že vrsto let skrbno ureja naš član gospod Muhič.

Izvedeli smo veliko novega in videli veliko zanimivega...

Hvala vsem za prijetno družbo.Več utrinkov si lahko pogledate tukaj.Share:
Copyright © Društvo za oživitev gradu Borl | Powered by Blogger Design by ronangelo | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com