Pogled na grad BorlGrad Borl je biser, ki ga ne smemo pustiti propasti.

Obisk ministrice za kulturo na gradu Borl

V sklopu obiska Vlade RS v Podravju, ki je potekal v sredo, 9. 3. 2016, je na povabilo Društva za oživitev gradu Borl grad obiskala ministrica za kulturo, mag. Julijana Bizjak Mlakar. Ob prihodu na Borl sta jo s kratkim kulturnim programom sprejela grof in grofica Sauer, lika Društva za oživitev gradu Borl, ki predstavljata člana pomembne plemiške rodbine, ki je temeljito obnovila gradu Borl. 
Na gradu Borl so se z ministrico in njenimi sodelavci srečali predstavniki različnih institucij, ki se vključujejo v procese revitalizacije gradu Borl. 
Srečanje se je nadaljevalo na delovnem sestanku v gostišču Herman

v Dolanah, na katerem je Jernej Golc, vodja tehnične pisarne Konzorcija za grad Borl, predstavil vsebino dokumenta Grad Borl kot družbeno odgovorna socialna inovacija. Dokument smo pripravili v Društvu za oživitev gradu Borl. V pripravljenem dokumentu izhajamo iz stališča, da je grad Borl spomenik državnega pomena, ki pa je zaprt zaradi varnosti obiskovalcev in s tem bistveno hitreje propada. Za vsako leto, ko je grad zaprt, propade vsaj za 10 let. Dejstvo je tudi, da grad Borl stoji na območju, ki je s slovensko zakonodajo opredeljeno kot problemsko obmejno razvojno območje.
Predlagamo, da se s faznim pristopom multiprojektnega vodenja in strateške celostne obravnave pristopi k revitalizaciji in uporabi varnih predelov gradu Borl. Tako bomo lahko pričeli z razvojem inovativnih poslovnih modelov upravljanja gradu Borl, ki bodo dali gradu in širši okolici gradu številne razvojne priložnost na različnih področjih.
Ministrica Julijana Bizjak Mlakar je predstavila prizadevanja ministrstva za čim hitrejše sprejetje Zakona o nujnih investicijah na področju kulture, ki bi omogočil zagotovitev sredstev za obnovo nekaterih spomenikov tudi na območju Podravja. Pri tem je izpostavila grad Borl, ki ga je Ministrstvo za kulturo uvrstilo na seznam sanacije najbolj ogroženih in najkakovostnejših enot kulturne dediščine, za katere se trudi zagotoviti dodatni finančni vir za prepotrebno sanacijo. Grad Borl je vključen tudi v predlog izvedbenega načrta v okviru prednostne naložbe Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem NATURA 2000 in zelenimi infrastrukturami. V ta namen načrtuje projekt Drava: Obnova in oživljanje gradu Borl v vrednosti 1,5 milijona evrov.


V Društvu za oživitev gradu Borl in konzorciju za grad Borl smo z vsebino izvedbe obiska zadovoljni. Menimo, da se moramo na lokalnem in regionalnem območju čim prej odzvati na ponujene možnosti in priložnosti, ki se kažejo za grad Borl. V naslednjih mesecih moramo proučiti in se tudi odločiti o nadaljnjih skupnih povezovanjih v sklopu Konzorcija za grad Borl in o morebitni njihovi nadgradnji v poslovne modele socialnih podjetij in zadružništva; razmisliti velja tudi o možnosti ustanovitve javnega zavoda ali druge oblike javnega podjetja, kjer bodo lokalne skupnosti vložile svoje deleže za razvoj in zaščito kulturne dediščine na območju Haloz, pa tudi o drugih oblikah povezovanja vseh deležnikov, povezanih z gradom Borl.

Sporočilo za javnost, Obisk ministrice za kulturo, mag. Julijane Bizjak Mlakar, na gradu Borl
Share:

Društvo za oživitev gradu Borl

Cirkulane 40/a, 2282 Cirkulane
Tel.: 02 795 32 00
elektronski naslov: grad.borl@gmail.com
Copyright © Društvo za oživitev gradu Borl | Powered by Blogger Design by ronangelo | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com