Pogled na grad BorlGrad Borl je biser, ki ga ne smemo pustiti propasti.

Delovni sestanek partnerjev konzorcija grad BorlKonzorcij za grad Borl je na delovnem sestanku, ki je potekal v četrtek, 22.09.2016, seznanil vse navzoče glede aktivnosti na gradu Borl v letu 2016 in 2017.  Širša javnost je bila pozvana, da poda pobude in predloge, ki bi bili nujni za namensko uporabo prostorov ter organizacijo dogodkov in prireditev na gradu in pred njim. Navzoči na sestanku so podali pisne in ustne predloge za ureditev varnega dela gradu in okolice. Za lažje razumevanje in prezentacijo so razdelili varni del gradu in okolico na posamezne dele, kar je razvidno iz skice v prilogi.


Zapisnik sestanka najdete tukaj.
Delovna verzija dokumenta Predlogi ureditve prostorov na gradu Borl I. faza je objavljena tukaj. Skico najdete tukaj.

V kolikor želite dopolniti ali korigirati dokument s svojim predlogom, ga vpišite v obrazec za vpis predlogov.


Predlogi, ki bodo prispeli do 21.10.2016, bodo vključeni v skupni dokument, ki bo predstavljen Ministrstvu za kulturo.


* * * * * * * * *

* * * * * * * * *
V sklopu izvajanja aktivnosti Tehnične pisarne Konzorcija za grad Borl ter našega skupnega dokumenta »Grad Borl, kot družbeno odgovorna socialna inovacija«
vabimo člane DgB, konzorcijske partnerje, predstavnike občin in društev v okolici Borla
na delovni sestanek, ki bo potekal v četrtek, 22.9.2016 ob 19. uri
v sejni sobi stare večnamenske dvorane v Cirkulanah (Cirkulane 40a),
na katerem bomo oblikovali in pripravili idejne predloge (specifikacije) za namensko uporabo prostorov na gradu Borl in pred njim ter jih posredovali na Ministrstvo za kulturo.

Celotno vabilo je dostopno tukaj.

Veselimo se srečanja z vami.Skica je iz knjige Grad Borl, DgB 2010, stran 59, Poskus prikaza poglavitnih razvojnih faz, risal Branko Vnuk. Celotna knjiga je v e-obliki dostopna na DLibu: tukaj.
Share:

Društvo za oživitev gradu Borl

Cirkulane 40/a, 2282 Cirkulane
Tel.: 02 795 32 00
elektronski naslov: grad.borl@gmail.com
Copyright © Društvo za oživitev gradu Borl | Powered by Blogger Design by ronangelo | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com