Pogled na grad BorlGrad Borl je biser, ki ga ne smemo pustiti propasti.

Fotogalerije DgB 2013

FOTOGALERIJA AKTIVNOSTI, DOGODKOV
povezanih z Borlom in/ali DgB
(kronološko od najnovejših do najstarejših)


Dogodek
Datum
Opis
2013


7.12.
2013
V Občini Cirkulane imamo malo zaščitenih objektov z EŠD številko. Zato je pomembno, da se vsi skupaj potrudimo, da poskušamo ohraniti vsaj to, kar se v dani situaciji da ohraniti našim zanamcem. V Društvu za oživitev gradu Borl je izvršni odbor sprejel sklep, da skupaj s Turističnim društvom Cirkulane ter z ostalimi zainteresiranimi pomagamo pri zaščiti zvonika. V soboto, 7.11.2013 smo pričeli z deli: Jožef Klinc, Zvonko Bratušek, Andrej Maučič, Jernej Golc. Na osnovi pridobljenega kulturno varstvenega soglasja se nam je do sedaj uspelo dogovoriti za sodelovanje pri izvedbi z naslednjimi obrtniki: Andrej Maučec, bo poskrbel za tesarska dela, Martin Kokol, bo prevzel krovska dela, Franjo Tolič barvanje in zaščita lesa ter Štefan Ban postavitev zidarskega odra. S svojim prostovoljnim prispevkom sta se že pridružila častni občan Občine Cirkulane mag. Martin Prašnički in Jožef Prašnički. Vabljeni tudi vsi ostali, ki lahko pomagate pri izvedbi zaščite kulturne dediščine.
7.12.
2013
V okviru projekta Terra Parzival je bil v soboto,7.11.2013 obisk predstavnikov Idriarta na Borlu. Ogledali smo si trenutno zaskrbljujoče stanje Borla in po spominu primerjali stanje Borla pred 20, 10 leti in danes. Po ogledu smo se dobili v društveni sejni sobi v Cirkulanah in izmenjali mnenja o možnih korakih vzpostavitve konzorcija za Borl in možnem medsebojnem sodelovanju.
1.12.
2013
6. tradicionalna prireditev ob godu naše farne zavetnice sv. Barbare je bila letos 1. decembra. Na barbarno nedeljo je na trgu pred cerkvijo potekal semanji dan, ki smo ga povezali z zanimivimi spremljevalnimi dogodki. Zbrane sta pozdravila in nagovorila zgodovinska lika - grof Jurij Friderik in grofica Marija Barbara Sauer z gradu Borl, naše kraje pa je obiskala tudi plemenita gospa Eleonora sobjeska z Rihemberka in Struge z oficirjem Borimirjem. Pridružila sta se nam tudi Jakob Breuner Markovski in grof Falski. V kuharjevem loncu je brbotala slastna “kožolna žüpa” (fižolova juha). V dvorani smo poslušali čudoviti glas Eleonore- Bojane Čibej, ki je zaigrala tudi na kitarsko lutnjo. Javnosti pa smo predstavili knjigo mag. Martina Prašničkega Žrtve svetovnih vojn z območja Cirkulan, ki jo je izdalo Društvo za oživitev gradu Borl ob finančni pomoči Občine Cirkulane.
27.11.
2013
Na 13. Totem festivalu nekomercialnega filma Maribor 2013 je naši film Žlahtni trs haloških goric prof. dr. Vladimir Bračič v kategoriji dokumentarnih filmov zasedel 3. mesto, v konkurenci filmov iz 15 držav.
25.11.
2013
Člani Društva za oživitev gradu Borl smo se na prošnjo župnika Emila Dreva vključili v pripravo razstave fotografij obnovitvenih del na cerkvi sv. Katarine. Največ fotografij sta prispevala Miro Lesjak in Franjo Tolič, nekaj pa tudi drugi posamezniki in Knjižnica Ivana Potrča Ptuj ter osnovna šola Cirkulane - Zavrč, ki je za razstavo posodila tudi razstavne panoje. Izbrane fotografije smo povečali in opremili s podnapisi ter tako nazorno predstavili posamezne faze procesa, v katerem se je dotrajana in zapuščena cerkev spremenila v pravo lepotico, ki je kraju v ponos. Hkrati z razstavo fotografij so bile v vitrini na ogled tudi kelihi, ciboriji, monštrance in drugo sakralno posodje iz naših cerkva, med drugim tudi Plečnikov kelih, ki ga je prejel naš župnik Emil Drev kot novomašnik. Blagoslov obnovljene cerkve 24. novembra 2013 je bil velik dogodek za kraj. Prav tako pa tudi koncert, ki se je odvil na sam god sv. Katarine Aleksandrijske, 25.11.2013.
12.10.
2013
V okviru serije televizijskih oddaj z naslovom »Na deželi« in podnaslovom »LEADER – skupaj razvijamo podeželje«, je bil prispevek za oddajo posnet tudi v Halozah12.10.2013. Namen oddaj je prikazati dosežke in rezultate projektov LEADER, ki so posebnost v slovenskem prostoru, saj se izvajajo preko lokalnih akcijskih skupin in na podlagi projektnih pobud, ki jih dajejo in nato tudi realizirajo lokalni akterji po pristopu od spodaj navzgor. Na območju Haloz smo posneli prispevke projektov: Majšperk- Tamburaška skupina KUD Majšperk, Videm- Vidova klet, Dravci- zbirka Od zrna do kruha, Tržec- Djočanova domačija, Cirkulane- Društvo za oživitev gradu Borl, Gorca- Turistično društvo Podlehnik.
6.10.
2013
V nedeljo, 6.10.2013 smo se kot sli Borlskega gradu odpravili na grajsko trgatev pod Sevniškim gradom. Pred trgatvijo so pripravili bogat kulturni program. Trta (02-64), katere botri smo, je bogato obrodila. Imela je 15 srednje velikih grozdov. Pri trgatvi nas je nadziral sam baron Moškon, da ne bi preveč pojedli. Po končanem delu so pripravili dobro vinogradniško malico in pokušino modro frankinje, ki je bila izbrana na letošnjem festivalu modre frankinje kot najboljša. Za popotnico smo dobili steklenico modre frankinje »Grajska kri«, ki so je deležni le botri grajskih trt. Varno je shranjena v društvenih prostorih, da jo odpremo na Barbarno.
6.7.
2013

31.5.
2013
Mag. Martin Prašnički je predstavil rezultate dosedanje raziskave smrtnih žrtev z območja občine Cirkulane v prvi in drugi svetovni vojni.
10.5.
2013
Čistilna akcija grad Borl 2013 je potekala v petek, 10.05.2013 od 16. ure naprej. Na akcijo je prišlo več kot 50 prostovoljcev. Odziv je bil velik in delaven. Uspelo nam je urediti, kar smo načrtovali. Udeleženci so bili iz različnih koncev Slovenije in različnih društev iz Cirkulan in ožje ter širše okolice. Malico nam je doniral Dušan Belšak, hrano so pripravili in dostavili iz Mesarije Kokol, postrežba in kava je bila donacija gostilne Krona iz Cirkulan. Ivan Ogrizek, Haložanka d.o.o. Zavrč je doniral pijačo. S svojo pomočjo pri košnji je vsem udeležencem akcije dal svojo podporo tudi podžupan Občine Zavrč Janko Lorbek. Pridružil se nam je tudi župan Občine Markovci Milan Gabrovec, ki je s spodbudnimi besedami dal podporo akciji in nam zaželel srečo pri oživljanju Borla. Župan Občine Gorišnica Jožef Kokot pa nam je poslal pijačo. Vsem udeležencem in donatorjem se zahvaljujemo za sodelovanje pri aktivnostih za grad Borl.
20.4.
2013
Brestanica- Ogled v lanskem letu prenovljenega gradu, razstava o Trapistih, muzejska trgovina. Postanek za kavo v grajski kavarni. Kostanjevica na Krki- kosilo v znani stari gostilni na otoku. Pleterje- Kartuzija Pleterje je danes edini kartuzijanski samostan in si ga ni možno ogledati. Možen je ogled stare gotske cerkve in multivizijskega programa o zgodovini kartuzije in življenju kartuzijanov. V prodajalni je možen nakup izdelkov in pridelkov kartuzije. Pleterje- Voden sprehod po muzeju na prostem. Muzej na prostem Pleterje predstavlja pomemben spomenik tradicionalnega stavbarstva in načina življenja v 19. stoletju. Med sprehodom lahko srečamo različne domače živali. Struga pri Otočcu- Grad Struga Sprejem grajske gospe Eleonore Sobjeske z Rihemberka in Struge. Ogled gradu. FOTO 1-17 Jernej Golc; ostale Ivan Švajgl
16.2.
2013
V soboto, 16. 2. 2013 smo se v Cirkulanah zbrali ljubitelji in zanesenjaki, ki se zavedamo, da je potrebno nekaj narediti za ohranitev našega haloškega narečnega besedišča, ki v današnjem globalnem okolju vse bolj tone v pozabo. Tudi v Cirkulanah si želimo izdati publikacijo oz. slovar narečnih besed, v katerem bi na dovolj strokoven, a vseeno razumljiv način predstavili govor našega območja. Posamezniki smo že pričeli zbirati in zapisovati narečne besede. K sodelovanju vabimo vse, ki bi lahko pri nastanku te publikacije pomagali, bodisi kot zbiralci in zapisovalci besed bodisi kot sponzorji in donatorji ali kako drugače. Za več informacij nam pišite na naslov grad.borl@gmail.com.
21.1.
2013
Skladno s sklepom IO DgB smo podali zahtevo za vpogled v dokumentacijo in ogled Borla. V ponedeljek, 21.1.2013 smo se sestali predstavnici MIZKŠ in predstavniki DgB. Pogledali smo dokumentacijo, ki je sestavni del razpisne dokumentacije za prvo javno dražbo. Člani DgB smo MIZKŠ podali svoje mnenje glede razpisne dokumentacije in podali nekaj predlogov. Sestanek je potekal v prijetnem vzdušju.

Društvo za oživitev gradu Borl

Cirkulane 40/a, 2282 Cirkulane
Tel.: 02 795 32 00
elektronski naslov: grad.borl@gmail.com
Copyright © Društvo za oživitev gradu Borl | Powered by Blogger Design by ronangelo | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com