Pogled na grad BorlGrad Borl je biser, ki ga ne smemo pustiti propasti.

Fotogalerije DgB 2005

FOTOGALERIJA AKTIVNOSTI, DOGODKOV
povezanih z Borlom in/ali DgB

(kronološko od najnovejših do najstarejših)

Dogodek
Datum
Opis
2005


19.12.
2005
Poročilo z ustanovnega zbora Društva za oživitev gradu Borl: V ponedeljek, 19. 12. 2005, je bil v večnamenski dvorani v Cirkulanah ustanovni zbor Društva za oživitev gradu Borl (krajše ime Društvo Borl). Zbora so se udeležili: Branko Majhen, Danica Ranfl, Stanko Dernikovič, Zoran Dernikovič, Janez Jurgec, Mira Jerenec, Leopold Orešek, Sonja Golc, Jernej Golc, Stanislav Golc, Miro Lesjak, Toni Štumberger, Bojana Voglar, Anton Bratušek, Jožef Klinc, Ivan Hemetek, mag. Martin Prašnički, Diana Bohak-Sabath. Poslanstvo društva je gradu Borl povrniti življenje in dostojanstvo. Izvoljeni so bili predsednik in drugi organi društva ter določene prioritetne naloge delovanja.

Društvo za oživitev gradu Borl

Cirkulane 40/a, 2282 Cirkulane
Tel.: 02 795 32 00
elektronski naslov: grad.borl@gmail.com
Copyright © Društvo za oživitev gradu Borl | Powered by Blogger Design by ronangelo | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com