Pogled na grad BorlGrad Borl je biser, ki ga ne smemo pustiti propasti.

Fotogalerije DgB 2016

FOTOGALERIJA AKTIVNOSTI, DOGODKOV
povezanih z Borlom in/ali DgB
(kronološko od najnovejših do najstarejših)


Dogodek
Datum
Opis
2016


4.12.
2016
Na Barbarno, 4.12.2016 smo v večnamenski dvorani v Cirkulanah predstavili knjigo Belanski narečni govor, ki pomeni zaključek štiriletnega projekta, ki je eden največjih in najobsežnejših projektov Društva za oživitev gradu Borl. Danes mineva 1387. dan od začetka projekta. Projekt izdaje slovarja v večji meri sofinancira Ministrstvo za kulturo. Svoj delež je prispevala tudi Občina Cirkulane. Zelo lepo so se odzvali tudi podjetniki, društva in posamezniki iz Cirkulan in širše, ki ste s svojimi donacijami omogočili izvedbo vseh aktivnosti. Vsem skupaj in vsakomur posebej se za prispevek iskreno zahvaljujemo.
Člani Društva za oživitev gradu Borl pa smo vložili več tisoč ur prostovoljnega dela in veliko pozitivne energije v ta projekt.
Nobena stvar se ne zgodi sama po sebi, nič se ne naredi samo. Vsako delo potrebuje svoje nosilce, osebe z vizijo, pogumom in veliko energije, da se ga lotijo. Proučevanje in zapisovanje besed belanskega govora pa je zahtevalo tudi veliko mero ljubezni do domače besede in še več volje, da se je zastavljeno izvedlo. Vodji projekta sta bila mag. Martin Prašnički in Mira Petrovič. V uredniškem odboru pa sta bili še Petra Petek in Petra Letonja.
V društvu smo naredili veliko delo in smo uspešno zaključili projekt, s katerim smo zanamcem ohranili v pisni in govorjeni obliki besede Belanskega govora, ki se v današnjem času globalizacije izgubljajo čedalje hitreje.
Hvala vsem za pomoč in vsem, ki ste z nami praznovali.
4.12.
2016
4.12.2016 smo v Cirkulanah praznovali god naše farne zavetnice sv. Barbare. Danes je bilo v Cirkulanah še posebej praznično in veselo. Vreme nam je bilo naklonjeno in zbralo se nas je mnogo. Na trgu pod cerkvijo sv. Barbare je potekal semanji dan s pestro ponudbo na stojnicah. Grof Jurij Friderk Sauer in grofica Marija Barbara Sauer sta prejela darove Belanskih gospodinj in vinogradnikov. Obiskal nas je princ Vegan Turniški, plemeniti Thurn in Valsessina s spremstvom.
25.11.
2016
25. novembra 2016 je bil na Ptuju v dominikanskem samostanu 7. posvet slovenskih umetnostnih zgodovinarjev, ki so organizirali: Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU, Oddelek za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru in Javni zavod za turizem Ptuj v sodelovanju z Javnimi službami Ptuj d.o.o. in pod pokroviteljstvom Mestne občine Ptuj.
V okviru posveta je potekala tudi okrogla miza z nazivom Razvoj turizma v gradovih – izzivi in priložnosti, na kateri je sodelovala tudi predsednica Društva za oživitev gradu Borl, Sonja Golc.
22.11.
2016
22.11.2016 je potekala v Cirkulanah tiskovna konferenca Društva za oživitev gradu Borl. Na tiskovni konferenci so člani uredniškega odbora in predsednica DgB predstavnikom medijev predstavili projekt in knjigo Belanski narečni govor.
»Društvo za oživitev gradu Borl je bilo ustanovljeno 19. decembra 2005. Ob ustanovitvi društva smo določili tudi naše poslanstvo: Gradu Borl povrniti življenje in dostojanstvo. Že od vsega začetka pa deluje v okviru društva sekcija za kulturno dediščino, ki se ukvarja z zbiranjem, obdelovanjem, raziskovanjem in zapisovanjem lokalne zgodovine, dediščine.
V ta namen smo zasnovali v društvu že pred leti knjižno zbirko Svet Belanov. Izhodišče je bila vsekakor naša prva knjiga v letu 2005 Cirkulane Svet Belanov, pri kateri je sodelovalo veliko bodočih članov našega društva. V okviru knjižne zbirke sta izšli že dve knjigi. 2013: Žrtve svetovnih vojn z območja Cirkulan, Martina Prašničkega; 2015: S srcem za Borl. Letos na Barbarno pa izhaja knjiga Belanski narečni govor.
Zaključujemo torej projekt priprave slovarja narečnega govora, ki je eden največjih in najobsežnejših projektov Društva za oživitev gradu Borl. Projekt se je razvijal sprva spontano, saj je več posameznikov že zapisovalo posamezne besede. Zastavili pa smo ga organizirano v projekt leta 2013. Takrat seveda nismo vedeli, kdaj in kakšen način bomo lahko zaključili projekt, saj si sprva nismo znali predstavljati, da je besedje tako obsežno in da bo potrebno toliko ur dela. Več kot štiri leta smo člani DgB na terenu zbirali besede, jih oblikovali, skupaj z domačini pilili njihovo izgovorjavo in pomen, jih zapisovali in oblikovali v geselske članke.
Šele po odobritvi projekta na razpisu Ministrstva za kulturo, smo na začetku lanskega leta lahko zastavili natančen načrt aktivnosti za dve leti, ki se zaključuje 4. decembra z izdajo knjige in priloge z zvočnimi posnetki. Projekt izdaje slovarja v večji meri sofinancira Ministrstvo za kulturo. Svoj delež prispeva tudi Občina Cirkulane. Zelo lepo so se odzvali tudi podjetniki, društva in posamezniki iz Cirkulan in širše, ki so s svojimi donacijami omogočili izvedbo vseh aktivnosti. Člani Društva za oživitev gradu Borl pa smo vložili več tisoč ur prostovoljnega dela in veliko pozitivne energije v ta projekt, s katerim želimo zanamcem ohraniti besede Belanskega govora, ki se v današnjem času globalizacije izgubljajo čedalje hitreje.«
16.11.
2016
16.11.2016 je bil na gradu Borl posnet prispevek za oddajo Osmi dan, ki je bila predvajana v četrtek, 17.11.2016 ob 23:05 na RTV SLO 1.
14.11.
2016
14.11.2016 je potekal sestanek uredniškega odbora, ki se je sestal na Ptuju, z namenom  priprave programa predstavitve slovarja.
24.10.
2016
Po dolgih štirih letih pridnega dela je 24.10.2016 prišel trenutek, ko je bilo potrebno delo skleniti in zaključiti. Urejali so se še zadnji popravki, dogovori in redakcija našega slovarja pred oddajo knjige Belanski narečni govor v tisk.
okt.-nov.
2016
Nujna vzdrževalna dela na gradu Borl v letu 2016, ureditev meteornih voda.
30.9.
2016
30.9.2016 so v okviru dogodkov DEKD 2016 v okolici gradu Borl udeleženci spoznavali travniške habitate.  Organizator dogodka je bil Zavod RS za varstvo narave enota Maribor. Naši najmlajši pa so v vrtcu Cirkulane z mentoricami iz ZRSVN izdelovali čebelice in se pogovarjali o življenju na travniku.
22.9.
2016
Cirkulane, 22.9.2016. Na delavnici smo z udeleženci predebatirali potrebe organizatorjev dogodkov na gradu Borl. Zapisali smo predloge za potrebne posege na Borlu, ki jih bomo v prihodnjih dneh še dopolnili, nato pa posredovali na Ministrstvo za kulturo. Hvala vsem za udeležbo in konstruktivno debato. Hvala tudi vsem, ki ste predloge poslali po e-pošti.
12.9.
2016
Projekt priprave narečnega slovarja belanskega govora se je bližal koncu. Za CD, ki je zvočna priloga slovarju smo posneli tudi interpretirana besedila.
29.7.
2016
29.7.2016 - Pogovor o razvoju Haloz, s posebnim poudarkom na turizmu, vinogradništvu in Borlu, je vodil novinar Aleks Horvat, sodeloval je tehnik Štefan Bencik. V pogovoru,so sodelovali: Jernej Golc, Anton Bratušek, Edvard Hojnik in Sonja Golc, predsednica Društva za oživitev gradu Borl, ki je predstavila zgodovino gradu Borl, prizadevanja DgB za njegovo oživitev.
5.7.
2016
5.7.2016 - V Paradižu je bilo snemanje prispevka RTV SLO o našem delu za obnovitev stolpiča na stavbi Paradiž 43. Prispevek je bil predvajan istega dne pri poročilih ob petih na RTV SLO 1 in na TV MB v okviru TELE M. Delo na projektu sta predstavila: Sonja Golc in Anton Bratušek.
2.7.
2016
Sobota, 2.7.2016 je bila s soncem obsijana. 14. ovčji kozji bal je bil odlično izveden. Društvo za oživitev gradu Borl in Društvo rejcev drobnice Haloze smo združili moči pri organizaciji dogodka. Sicer pa je odlično uigrana ekipa DRD Haloze izpeljala vse potrebno., Uradni del bala se je začel s kulturnim programom, ponudba na stojnicah je bila raznovrstna, pijača in hrana je bila dobra, predstavljen je bil projekt LIFE TO GRASSLANDS, izvedena je bila predstavitev kosilnice in zgrabljalnika Rapid, štiri ekipe so skuhale odličen golaž, razstava živali je bila dobro obiskana, striženje ovac je bilo zanimivo, otroci so se zabavali na napihnjenem gradu, odrasli so se šli pastirske igre… Za vsakega nekaj in pozitivna energija Borla za vse. Hvala vsem za obisk in na svidenje prihodnje leto.
25.6.
2016
V soboto, 25.6.2016 smo svečano predali namenu obnovljen zvonik na zidanici Paradiž 43 (EŠD 25658). Predsednica Društva za oživitev gradu Borl Sonja Golc je izpostavila, da dediščina, še posebej kulturna dediščina, identiteta vsakega kraja, občine in tudi države, zato je pomembno, da jo zaščitimo in obnovimo, kot znak spoštovanja naših prednikov z namenom ohranitve za naše zanamce. To je bilo vodilo našega dela.  Tudi predsednik Turističnega društva Cirkulane Anton Bratušek se je zavzel, da je pomembno ohranjati dediščino, tudi z namenom, da imamo kaj pokazati turistom.
Kot se za vsako praznovanje spodobi, smo uživali v lepem kulturnem programu. Zvonik je blagoslovil pater Vito Muhič.
V prijetnem vzdušju smo se družili in nazdravili tudi naši državi za 25. rojstni dan.
24.6.
2016
24.6.2016 - Podpis pogodbe o uporabi zemljišča pred gradom Borl za izvedbo tradicionalne prireditve 14. ovčji kozji bal med Ministrstvom za kulturo in DgB, ki deluje v javnem interesu na področju kulture; in s tem omogoča izvedbo omenjenega dogodka Društvu rejcev drobnice Haloze na gradu Borl.
2013-
2016
Zidanica v Paradižu je kot profana stavbna dediščina spomeniško zaščitena in vpisana v seznam zaščitenih objektov v Občini Cirkulane (EŠD 25658, Zidanica Paradiž 43). To je lesena in delno zidana podkletena stavba, krita s strmo opečno dvokapno streho s slemenskim zvonikom (zvon ni ohranjen). V čelnem zatrepu visi korpus Kristusa.
Obnova zvonika (2013-2016): V letu 2013 smo se v Društvu za oživitev gradu Borl odzvali na prošnjo za pomoč lastnice objekta in skupaj s Turističnim društvom Cirkulane organi­zirali potrebna dela pri zaščiti zvonika. Pridobili smo kulturno varstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine in se lotili del na močno načetem zvoniku. Konec leta 2013 smo celotni zvonik dvignili in odpeljali v rekonstrukcijo, streho pa smo začasno pokrili nazaj z opeko. Korpus Kristusa smo previdno sneli in ga dali v restavriranje. Vsa obnovitvena dela so bila dokončana do junija 2016, ko smo v celoti obnovljen zvonik vrnili na njegovo prvotno mesto.

Z delom, materialom ali finančnim prispevkom so izvedbo del omogočili: Franc Hameršak iz Bukovec, Franjo Tolič iz Medribnika, Štefan Ban iz Paradiža, Kleparstvo Kokol Martin s Ptuja, Kokol Anton iz Pohorja, LIMPAK d.o.o. iz Cirkulan, Avtoprevozništvo Jure Gorjanc iz Slovenske Bistrice, Jerenec Ivan iz Gruškovca, Igor Štumberger iz Paradiža, Anton Štumberger iz Cirkulan, ADK iz Dolan, Mizarstvo Stanislav Naglič iz Dravč, Zidarstvo Marjan Fuks iz Pristave, GT Gorsko iz Medribnika, Franc Kelc iz Pohorja  Mirko Letonja iz Gradišč ter članice in člani Društva za oživitev gradu Borl in Turističnega društva Cirkulane.
Vsem se zahvaljujemo!
8.5.
2016
Društvo za oživitev gradu Borl (DgB) je v nedeljo, 8. 5. 2016, ponovno organiziralo že tradicionalno čistilno akcijo na gradu Borl; tokrat že 10. po vrsti. Ministrstvo za kulturo je pohvalilo naša prizadevanja s čistilno akcijo in jo pozdravlja.
Kot velja zadnjih nekaj let pa smo tudi letos lahko očistili samo okolico gradu, pokosili travo, pobrali smeti, obrezali grmičevje in ostalo bujno rast, ki se trudi prevzeti posest okoli gradu in tudi sam grad. Tako smo poskrbeli, da je dostop do gradu spet prost in je naš haloški biser zasijal v vsej svoji veličini, obsijan s soncem in našo energijo, da ga spet oživimo.
Letošnjo čistilno akcijo smo obogatili s predstavitvijo programa varovanja in zaščite netopirjev na gradu Borl na območju Natura 2000 – Drava ter program LIFE TO GRASSLANDS, Življenje traviščem, ki poteka na območju Haloz. Predstavitev je izvedel Aleksander Koren, predstavnik Zavoda za varstvo narave, ki se je prav tako udeležil čistilne akcije. K akciji se je pridružila tudi Direkcija RS za infrastrukturo in je naročila dodana dela Cestnemu podjetju Ptuj za odstranitev grmičevja in trave ob cesti pod gradom Borl.
Skupino prostovoljcev je sestavljajo okoli 40 oseb, ki so člani raznih društev iz Cirkulan, občani Cirkulan, simpatizerji DgB od blizu in daleč. Akcije se je udeležil podžupan Ivan Hemetek ter svetnika Anton Bratušek in Mira Petrovič. Aktivno sta sodelovala tudi predsednika VO Medribnik, Marjan Prašnički in VO Mali Okič - Slatina, Andrej Bogdan. Vsem prostovoljcem se zahvaljujemo za udeležbo, donatorjem pa za pomoč pri izvedbi akcije.
Ker je čistilna akcija potekala v skladu z Zakonom o prostovoljstvu so  udeleženci pridobili potrdilo o udeležbi, s čimer lahko posameznik pridobi status delovne aktivne osebe in tako možnost uveljavitve višje denarne socialne pomoči, dijaki in študenti pa lahko omenjeno potrdilo uveljavljajo kot dokazilo o prostovoljnih izbirnih vsebinah.
Če je tudi vam mar za grad Borl, pa vas vljudno vabimo, da se nam pridružite in postanete član Društva za oživitev gradu Borl. Skupaj zmoremo več.
23.4.
2016
Letošnjo strokovno ekskurzijo po gradovih Pomurja smo organizirali  23.4.2016. Ob napovedi slabega vremena smo namesto ekskurzije odpovedali dež. Tako nas je ves dan spremljalo sonce in dobra volja.
Ekskurzijo smo začeli na gradu Negova, kjer nas je sprejela grofica in grofov namestnik grajski pisar. Vodička nam je predstavila zgodovino gradu in njegove zanimivosti. Na Negovi je obnovljena grajska pristava in novi grad. Najstarejši del- stari grad še čaka, če ga bo kdo rešil pred zobom časa.
Potem smo se podali proti največjemu gradu na Slovenskem, gradu Grad.
Ogledali smo si grajsko dvorišče, obnovljene prostore, film, razstave, poročno-koncertno dvorano, grajsko klet, rokodelske delavnice. Grad Grad je dočakal nekaj obnove, vendar pa velik del gradu še čaka na obnovo, predvsem kletni del.
Po odličnem kosilu na Izletniški kmetiji Puhan v Bogojini, smo se odpravili v Lendavo, kjer so zastavili smele načrte za razvoj turizma. Ogledali smo si stalne razstave na gradu Lendava in razstavo španskega umetnika Mirója. V kapeli sv. Trojice smo si ogledali mumijo Mihaela Hadika in poslušali legendo o njegovih junaških dejanjih.
Za zaključek naše ekskurzije smo se podali na najvišji razgledni stolp v Sloveniji Vinarium Lendava, od koder smo pogledali tudi proti Halozam.
20.4.
2016
ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa je v sredo, 20. aprila 2016 organiziral 10. okroglo mizo iz serije »Gradovi na razpotju« z naslovom Med celovitimi in postopnimi obnovami grajskih stavb: primer gradu Borl, ki jo je povezoval dr. Miha Preinfalk. Uvod je podal dr. Igor Sapač kastelolog, ki je predstavil pomen Borla skozi stoletja ter poudaril, da je današnje stanje na Borlu zaskrbljujoče in da ne bi več smeli čakati z izvedbo nujnih vzdrževalni del na gradu. Nekdanji konservator na Borlu Janez Mikuž, je predstavil kompleksno gradbeno sanacijo gradu Borl v letih 1980-1991. V imenu DgB je Sonja Golc predstavila društvo in njegova prizadevanja za Borl, predstavljen pa je bil tudi predlog rešitve za Borl kot Družbeno odgovorne socialne inovacije. Prvi trije govorniki so se strinjali, da je za Borl nujno izvesti določene ukrepe takoj in pričeti z njegovo postopno sanacijo. Iz Ministrstva za kulturo sta bila prisotna Miroslav Benulič in Alenka Kuševič.
april
2016
Društvo za oživitev gradu Borl in Turistično društvo Cirkulane od leta 2013 vodita prostovoljno akcijo zaščite kulturne dediščine na območju Občine Cirkulane in sicer na objektu v naselju Paradiža 43, ki je ena od redkih stavb na tem delu Haloz, ki je vpisana v register zaščitene kulturne dediščine EŠD 25658. V nedeljo 3. 4. 2016 smo pobarvali notranji leseni del zvonika. V nedeljo, 22.5.16 smo zvonik sestavili in postavili nazaj na svoje mesto. Uredili smo še dodatno leseni del. Urejene so obrobe. V soboto, 4.6.2016 je bil zaključen strelovod. Pri vsem nam pomagajo številni obrtniki z donacijami materiala ter ostalimi storitvami in prispevki. Vabimo tudi vas, da se pridružite k prostovoljni akciji in pošljite e-sporočilo na grad.borl@gmail.com. Zabeležil in ujel utrinke: Jernej GolcNadaljevanje del na zvoniku iz Paradiža 43
9.3.
2016
V sklopu obiska Vlade RS v Podravju, ki je potekal v sredo, 9. 3. 2016, je na povabilo Društva za oživitev gradu Borl grad obiskala ministrica za kulturo, mag. Julijana Bizjak Mlakar. Ob prihodu na Borl sta jo s kratkim kulturnim programom sprejela grof in grofica Sauer.
4.3.
2016
V petek, 4.3.32016 je potekal jubilejni 10. redni letni občni zbor Društva za oživitev gradu Borl. Pogovorili smo se o prehojeni 10-letni poti in podrobneje poslušali poročila za leto 2015. Organom DgB je potekel mandat, zato smo izglasovali razrešnico in se zahvalili vsem, ki so do sedaj tako uspešno delovali. Zahvala gre predvsem predsedniku Petru Belšaku za njegov trud in predsedovanje DgB v letih 2008-2015. Izvolili smo smo nove člane v organe DgB. Izvršni odbor: Sonja Golc (predsednica), Mira Petrovič (tajnica), Danica Ranfl (blagajničarka), Vera Kolednik, Martina Haring, Andrej Bogdan, Leopold Orešek. Nadzorni odbor: Anton Bratušek, Jože Klinc, Stanko Dernikovič. Sprejeli smo tudi program dela za leto 2016 z zavezo, da se bomo še naprej trudili za oživitev gradu Borl.

Društvo za oživitev gradu Borl

Cirkulane 40/a, 2282 Cirkulane
Tel.: 02 795 32 00
elektronski naslov: grad.borl@gmail.com
Copyright © Društvo za oživitev gradu Borl | Powered by Blogger Design by ronangelo | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com