Pogled na grad BorlGrad Borl je biser, ki ga ne smemo pustiti propasti.

Javno naročilo za obnovo desnega trakta gradu Borl

Ministrstvo za kulturo je 19.12.2019 objavilo javno naročilo za delno obnovo gradu Borl.

"Obnovitvena dela trakta A in B na gradu Borl
Javno naročilo gradnje predvideva obnovo prostorov v delu gradu Borl, občina Cirkulane in sicer v prvi kleti 195 m2, v pritličju 538 m2 in v prvem nadstropju 560 m2,, skladno z gradbenim dovoljenjem in projektno dokumentacijo PZI, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Izbrani izvajalec mora dela dokončati v roku 8 mesecev od podpisa pogodbe in uvedbe v delo.Namen projekta je obnova dela gradu Borl ob sočasni interpretaciji biotske raznovrstnosti območja Natura 2000."

Javno naročilo z vsemi prilogami je objavljeno na strani Ministrstva za kulturo tukaj in na Portalu javnih naročil Ministrstva za javno upravo tukaj.

ŠIFRA JN: JN008781/2019-B01
DATUM OBJAVE JN: 19. 12. 2019
ROK ZA PRIJAVO NA JN: 27. 1. 2020 do 12.00
DATUM ODPIRANJA: 27. 1. 2020
INSTITUCIJA: Ministrstvo za kulturo

Nekaj zanimivosti iz razpisne dokumentacije...
Vse to in še več najdete na povezavi javnega naročila.

Skica obnove za območje, kjer je zdaj bazen

 Skica obnove dvorišča

Tloris nadstropja desnega trakta

Tloris pritličja desnega trakta

Share:

Društvo za oživitev gradu Borl

Cirkulane 40/a, 2282 Cirkulane
Tel.: 02 795 32 00
elektronski naslov: grad.borl@gmail.com

Arhiv objav

Copyright © Društvo za oživitev gradu Borl | Powered by Blogger Design by ronangelo | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com