Pogled na grad BorlGrad Borl je biser, ki ga ne smemo pustiti propasti.

Pogodba za delno obnovo gradu Borl je podpisana

Na Ministrstvu RS za kulturo se je zaključil postopek izvedbe javnega naročila Obnovitvena dela trakta A in B na gradu Borl.
Javno naročilo je bilo objavljeno 19.12.2019, že 12. marca 2020 je bila izdana odločitev o izbiri izvajalca. Za izvedbo delne obnove gradu Borl je bilo izbrano podjetje KOGRAD IGEM d.o.o.
Z izvajalcem pa je bila tudi že podpisana pogodba.

Danes, 4. maja 2020 so na fb Ministrstva za kulturo zapisali:
"Ministrstvo za kulturo je podpisalo pogodbo za obnovitvena dela trakta A in B na gradu Borl. Vrednost del znaša 1.414.496,18 EUR. Gre za projekt ''Drava: Obnova in oživljanje gradu Borl. Sredstva se namenjajo obnovi objekta kulturne dediščine državnega pomena ob sočasni interpretaciji kulturne dediščine, povezane z biotsko raznovrstnostjo.
Projekt je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020."

Želimo si, da bi se dela čim prej začela izvajati in se v roku zaključila, da se grajska vrata čim prej spet odprejo.


Share:

Društvo za oživitev gradu Borl

Cirkulane 40/a, 2282 Cirkulane
Tel.: 02 795 32 00
elektronski naslov: grad.borl@gmail.com
Copyright © Društvo za oživitev gradu Borl | Powered by Blogger Design by ronangelo | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com