Pogled na grad BorlGrad Borl je biser, ki ga ne smemo pustiti propasti.

Vabilo na 18. redni občni zbor DgB

 


Predlog dnevnega reda: 

1.Otvoritev in pozdrav predsednice društva
2. Izvolitev organov zbora članov društva  (predsednik, 2 člana, zapisnikar, dva overitelja zapisnika,  
   verifikacijska komisija, kandidacijska komisija); ugotovitev sklepčnosti zbora
3. Poročilo o delu v letu 2023:
- predsednice društva
- blagajničarke društva
- predsednika nadzornega odbora 
 
4. Razprava o poročilih in potrjevanje poročil
5. Program dela za leti 2024-2025 - razprava in sprejemanje
6. Članarina za leto 2024
7. Beseda gostov
8. Razno (pobude in predlogi članov društva) 

Zaradi lažje organizacije občnega zbora prosimo, da Vašo udeležbo potrdite na telefon 02 795 32 00 ali po elektronski pošti na naslov grad.borl@gmail.com do ponedeljka, 4. marca 2024. 

Člani društva lahko članarino za leto 2024 v višini 10 EUR nakažete vnaprej na TRK 10100-0039240957.
Prispevek za večerjo je 10 EUR.

Mira Petrovič, predsednica DgB


Share:

Društvo za oživitev gradu Borl

Cirkulane 40/a, 2282 Cirkulane
Tel.: 02 795 32 00
elektronski naslov: grad.borl@gmail.com

Arhiv objav

Copyright © Društvo za oživitev gradu Borl | Powered by Blogger Design by ronangelo | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com