Pogled na grad BorlGrad Borl je biser, ki ga ne smemo pustiti propasti.

Veliko zanimanje bodočih vodnikov za vodenje po Borlu

V februarju in marcu 2024 smo organizirali izobraževanje za bodoče vodnike po gradu Borl, ki bo kmalu ponovno odprl svoja vrata za javnost. Poteka v soorganizaciji  Društva za oživitev gradu Borl, Zavoda RS za varstvo narave, OE Maribor, Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož, Javnega zavoda Belana Cirkulane, Občine Cirkulane in upravljalca registra turističnih vodnikov Visit Haloze PRJ Halo, podeželsko razvojno jedro.

V okviru 3-dnevnega usposabljanja, ki zajema predavanja, vodene oglede, terensko delo ter preizkus znanja (izdelava seminarske naloge, teoretični preizkus in interpretativni nastop oz. praktični preizkus vodenja po gradu Borl) so udeleženci osvojili osnovna znanja  znanja o turistični ponudbi območja, vrstah in načinih turističnega vodenja, vsebinah naravne dediščine območja (reka Drava kot območje ohranjanja narave, itd.) in zgodovini gradu Borl.

Po opravljenih preizkusih bodo udeleženci pridobili potrdilo o strokovni usposobljenosti in naziv lokalni turistični vodnik ter potrdilo o usposobljenosti za turistično vodenje po gradu Borl.

Veseli nas, da se je usposabljanja udeležilo več kot 40 udeležencev in pokazalo zanimanje za aktivno sodelovanje na gradu Borl. Usposobljeni turistični vodiči bodo namreč imeli zelo pomembno vlogo pri izvajanju storitev, saj bodo prvi kontakt z obiskovalci na gradu in v nadaljevanju na destinaciji Haloze. S pomočjo turističnih vodnikov bomo v začetni fazi lahko zagotavljali turistična vodenja na gradu v osmih jezikih.

Mira Petrovič
Foto: arhiv AgBShare:

Društvo za oživitev gradu Borl

Cirkulane 40/a, 2282 Cirkulane
Tel.: 02 795 32 00
elektronski naslov: grad.borl@gmail.com

Arhiv objav

Copyright © Društvo za oživitev gradu Borl | Powered by Blogger Design by ronangelo | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com