Pogled na grad BorlGrad Borl je biser, ki ga ne smemo pustiti propasti.

O nas - DgBDruštvo za oživitev gradu Borl
Cirkulane 40a
2282 Cirkulane


***********************************************************

Davčna številka: 65727126
Matična številka: 2122740000
Transakcijski račun: IBAN SI56 1010 0003 9240 957 pri Banka Intesa Sanpaolo d.d.

***********************************************************

IZ STATUTA DRUŠTVA OŽIVITEV GRADU BORL

Društvo za oživitev gradu Borl je prostovoljno združenje, ki združuje, vključuje in povezuje vse, ki želijo prispevati k hitrejšemu razvoju aktivnosti na gradu Borl.

Poslanstvo društva je: gradu Borl povrniti življenje in dostojanstvo.

Namen, cilji in dejavnosti Društva za grad Borl:
·         prispevati k hitrejšemu razvoju aktivnosti na gradu Borl;
·         prispevati k iskanju možnih rešitev za obnovitev in revitalizacijo gradu Borl;
·         obujati oz. ohranjati etnološko dediščino povezano z gradom Borl in širše s Halozami;
·         predstavljati grad Borl in njegovo zgodovino in dediščino širši javnosti na različnih prireditvah, v besednih, uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, filmskih, avdiovizualnih, intermedijskih in drugih oblikah predstavnosti;
·         raziskovati in ohranjati nepremično in premično kulturno dediščino povezano z gradom Borl, Cirkulanami in Halozami;
·         raziskovati in ohranjati živo dediščino povezano z gradom Borl, Cirkulanami in Halozami;
·         delovati na različnih področjih kulturnih dejavnosti, ki so vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju nepremične in premične kulturne dediščine, besednih, uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, filmskih, avdiovizualnih, intermedijskih in drugih umetnosti na področju založništva in knjižničarstva, kinematografije…

***********************************************************

Člani izvršilnega odbora DgB
(izvoljeni 24.2.2023 za mandatno obdobje 2023-2027)
Mira Petrovič, predsednica DgB
Martina Haring, tajnica 
Danica Ranfl, blagajničarka
Mateja Golc
Vera Kolednik
Ines Mikulič
Leopold Orešek

Člani nadzornega odbora DgB
Anton Bratušek, predsednik NO
Stanko Dernikovič
Jožef Klinc

***********************************************************

Društvo je bilo ustanovljeno v Cirkulanah dne, 19.12.2005 in vpisano 20.1.2006 pri Upravni enoti Ptuj.
Društvo deluje v javnem interesu na področju kulture, odločba Ministrstva za kulturo z dne, 24.10.2014, št. 374.
DgB je prostovoljska organizacija vpisana v register pri AJPES z dne, 18.3.2015, št. 2206.

***********************************************************


Društvo za oživitev gradu Borl

Cirkulane 40/a, 2282 Cirkulane
Tel.: 02 795 32 00
elektronski naslov: grad.borl@gmail.com
Copyright © Društvo za oživitev gradu Borl | Powered by Blogger Design by ronangelo | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com