Pogled na grad BorlGrad Borl je biser, ki ga ne smemo pustiti propasti.

Vabilo na 17. redni letni občni zbor DgBPredlog dnevnega reda: 

1. Otvoritev in pozdrav namestnice predsednice društva 
2. Izvolitev organov zbora članov društva  (predsednik, 2 člana, zapisnikar, dva overitelja zapisnika, verifikacijska komisija, kandidacijska komisija); ugotovitev sklepčnosti zbora 
3. Poročilo o delu v letu 2022: 
        -    namestnice predsednice društva
        -    blagajničarke društva 
        -    predsednika nadzornega odbora 
4. Razprava o poročilih in potrjevanje poročil 
5. Razrešnica organov društva 
6. Predlog novih organov društva za mandat 2023-2027 - razprava in volitve
7. Program dela za leto 2023 - razprava in sprejemanje 
8. Članarina za leto 2023
9. Beseda gostov
10. Razno (pobude in predlogi članov društva) 

Člane društva pozivamo, da pošljete Vaše predloge za kandidate za predsednika in člane izvršnega in nadzornega odbora do ponedeljka, 20. februarja 2023 po elektronski pošti na grad.borl@gmail.com ali z navadno pošto na naslov Društvo za oživitev gradu Borl, Cirkulane 40a, 2282 Cirkulane.

Zaradi lažje organizacije občnega zbora prosimo, da Vašo udeležbo potrdite na telefon 02 795 32 00 ali po elektronski pošti na naslov grad.borl@gmail.com do ponedeljka, 20. februarja 2023

Člani društva lahko članarino za leto 2023 v višini 10 EUR nakažete vnaprej na TRK 10100-0039240957.  Prispevek za večerjo znaša 10 EUR.Mira Petrovič
namestnica predsednice DgBShare:

Društvo za oživitev gradu Borl

Cirkulane 40/a, 2282 Cirkulane
Tel.: 02 795 32 00
elektronski naslov: grad.borl@gmail.com

Arhiv objav

Copyright © Društvo za oživitev gradu Borl | Powered by Blogger Design by ronangelo | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com