Pogled na grad BorlGrad Borl je biser, ki ga ne smemo pustiti propasti.

DgB z novim vodstvom

V petek 24. 2. 2023 smo se člani društva sestali na vsakoletnem občnem zboru, ki je bil tokrat tudi volilni. Izvolili smo nove organe društva za mandatno obdobje 2023-2027 (izvršilni odbor, nadzorni odbor, predsednika). Predsednica je postala Mira Petrovič, ki je poudarila, da ostaja odprtje in oživitev Borla še naprej naše poslanstvo in naša največja želja. Zato bomo aktivno podpirali Občino Cirkulane, ki se z Ministrstvom za kulturo dogovarja o prevzemu gradu v upravljanje.

V društvu imamo sprejet program dela za obdobje 2022-2023, zato smo ga letos ponovno pregledali, ocenili dosedanjo realizacijo in se dogovorili o aktivnostih v 2023. Tako načrtujemo izvedbo naših tradicionalnih aktivnosti (čistilna akcija na Borlu, strokovna ekskurzija po gradovih, prireditev Barbarno), aktivnosti v okviru zeliščarske sekcije, ozaveščanje in informiranje javnosti o naši kulturni dediščini (izdajanje Novic DgB, objave na spletnih straneh, družbenih medijih), sodelovanje na raznih dogodkih za promocijo Borla in društva, itd. Dolgoročno bomo aktivnosti usmerili tudi v vzpostavitev muzeja lokalne zgodovine na Borlu.

Člane društva je pozdravila županja Občine Cirkulane Antonija Žumbar, ki je povedala, da si na občini želijo čimprejšnjega dogovora z ministrstvom in pričakujejo odprtje Borla maja letos.

S kratkim filmom smo se poklonili tudi naši dosedanji predsednici Sonji Golc in se spomnili naše skupne poti. Film si lahko ogledate tukaj.

Foto: Ines Mikulič

Share:

Društvo za oživitev gradu Borl

Cirkulane 40/a, 2282 Cirkulane
Tel.: 02 795 32 00
elektronski naslov: grad.borl@gmail.com

Arhiv objav

Copyright © Društvo za oživitev gradu Borl | Powered by Blogger Design by ronangelo | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com