Pogled na grad BorlGrad Borl je biser, ki ga ne smemo pustiti propasti.

Podpisana pogodba o prenosu gradu v upravljanje

V petek, 22. marca 2024 je bilo na Borlu še posebej slovesno. Ministrica za kulturo dr. Asta Vrečko je na gradu  z županjo Občine Cirkulane Antonijo Žumbar in v. d. direktorice javnega zavoda Belana Moniko Klinc podpisala pogodbo, s katero je Ministrstvo za kulturo grad Borl predalo v upravljanje javnemu zavodu Belana, ki ga je ustanovila Občina Cirkulane. 

Grad bo za obiskovalce odprt 20. aprila 2024, ko bodo na gradu pripravili tudi dan odprtih vrat.

Obnova gradu Borl je potekala v okviru projekta »Interpretacijsko – informacijski center območja NATURA 2000 – Grad Borl«. Prenova  se je izvajala v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. S projektom so povezali ozaveščanje o skrbi za naravo s prenovo kulturnih spomenikov, saj sta kultura in trajnostni razvoj nedeljivo prepletena.

Od začetka obnove leta 2020 je bila obnovljena tretjina gradu Borl, in sicer prvo dvorišče, v desnem traktu pa pritličje, prvo nadstropje in viteška dvorana. V prvem nadstropju je bil urejen interpretacijski center, v katerem je predstavljena biotska pestrost ob reki Dravi. Pod viteško dvorano v pritličju je urejena recepcija in manjša kavarna s sanitarijami.

Grad Borl se s podpisom pogodbe pridružuje skoraj trideset drugim gradovom in kulturnim spomenikom v državni lasti, ki so že odprti za obiskovalce.

V Društvu za oživitev gradu Borl v času priprav na odprtje Borla tesno sodelujemo z Občino Cirkulane in JZ Belana Cirkulane, eden od pomembnih korakov je bila izvedba izobraževanja za bodoče vodnike po Borlu. Ves čas razmišljamo tudi o vsebinah, ki bi jih naše društvo lahko izvajalo na gradu v prihodnjih letih. Naša velika želja je, da bi v gradu v prihodnje uredili muzej lokalne zgodovine. 

Mira Petrovič
Foto: arhiv DgB

Share:

Društvo za oživitev gradu Borl

Cirkulane 40/a, 2282 Cirkulane
Tel.: 02 795 32 00
elektronski naslov: grad.borl@gmail.com

Arhiv objav

Copyright © Društvo za oživitev gradu Borl | Powered by Blogger Design by ronangelo | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com