Pogled na grad BorlGrad Borl je biser, ki ga ne smemo pustiti propasti.

Ogled gradu Borl/ Visit of Castle Borl/ Besuch von Schloss Borl

Ogled gradu Borl

Grad Borl je zaradi obnovitvenih del zaprt. Ministrstvo za kulturo napoveduje otvoritev spomladi 2023. Trenutno potekajo dogovori med ministrstvom in Občino Cirkulane, da bi obnovljeni del gradu Borl prevzel v upravljanje občinski javni zavod.

V gradu bo vzpostavljen "Interpretacijsko informacijski center območja NATURA 2000 Grad Borl", ki je inovativna in sodobna predstavitev območja Natura 2000 Drava in vključuje preplet naravnih značilnosti območja in delovanja človeka.

V vsakem primeru pa lahko že zdaj prispete do vhodnih vrat in si iz grajskega parka pogledate osrednji grajski stolp, katerega zidovi so mestoma debeli kar 11 metrov. Grad ima zanimivo arhitekturno zasnovo in bogato zgodovino.

Če želite predstavitev gradu Borl in/ali delovanja Društva za oživitev gradu Borl, nas kontaktirajte.

* * * * *

Visit of Castle Borl

Borl Castle is closed due to restoration work. The Ministry of Culture announces the opening in spring 2023. Arrangements are currently underway between the ministry and the Municipality of Cirkulane for the municipal public institution to take over the management of the renovated part of Borl Castle.

In the castle will be stablished an "Interpretation Information Center of the NATURA 2000 area Borl Castle", which is an innovative and modern presentation of the Natura 2000 area Drava and includes an intertwining of natural features of the area and human activity.

In any case, you can already reach the front door and look at the central castle tower from the castle park, whose walls are sometimes 11 meters thick. The castle has an interesting architectural design and rich history.

If you would like to have a presentation of Borl Castle and / or the activities of the Association of Borl Castle, contact us.

* * * * *

Besuch von Schloss Borl

Schloss Borl ist wegen Restaurierungsarbeiten geschlossen. Das Kultusministerium kündigt die Eröffnung im Frühjahr 2023 an. Derzeit laufen Vereinbarungen zwischen dem Ministerium und der Gemeinde Cirkulane, dass die städtische öffentliche Einrichtung den renovierten Teil des Schlosses Borl übernimmt.

In dem Schloss wird ein "Informationszentrum NATURA 2000-Gebietes Schloss Borl" eingerichtet, das eine innovative und moderne Präsentation des Natura 2000-Gebietes Drau darstellt und eine Verschränkung der Naturmerkmale des Gebietes und der menschlichen Tätigkeit beinhaltet.

Auf jeden Fall kann man schon die Haustür erreichen und vom Schlosspark aus auf den zentralen Schlossturm blicken, dessen Mauern teilweise 11 Meter dick sind. Das Schloss hat ein interessantes architektonisches Design und eine reiche Geschichte.

Wenn Sie eine Präsentation der Schloss Borl und/oder der Aktivitäten des Vereins Schloss Borl wünschen, kontaktieren Sie uns.


* * * * *

Lokacija gradu/Location of the Caslte/Schlosslage:

Grad Borl

Dolane 1

2282 Cirkulane


Informacije/Information:

Društvo za oživitev gradu Borl

Cirkulane 40a, 2282 Cirkulane

++ 386 (0)2 795 32 00

grad.borl@gmail.com 

www.borl.si
Društvo za oživitev gradu Borl

Cirkulane 40/a, 2282 Cirkulane
Tel.: 02 795 32 00
elektronski naslov: grad.borl@gmail.com
Copyright © Društvo za oživitev gradu Borl | Powered by Blogger Design by ronangelo | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com