Pogled na grad BorlGrad Borl je biser, ki ga ne smemo pustiti propasti.

Ogled gradu Borl/ Visit of Castle Borl/ Besuch von Schloss BorlOgled gradu Borl

Odpiralni čas: petek, sobota in nedelja ter prazniki, od 10.00 do 18.00

Grad Borl je od 20. aprila 2024 ponovno odprt za javnost. Obnovljeni del gradu je prevzel v upravljanje občinski Javni zavod Belana Cirkulane.

Vabljeni, da spoznate njegovo zanimivo arhitekturno zasnovo in bogato zgodovino. V delu gradu je vzpostavljen tudi Interpretacijsko informacijski center območja NATURA 2000 Grad Borl.

* * * * *

Visit of Castle Borl

Opening hours: Friday, Saturday and Sunday and public holidays, from 10:00 a.m. to 6:00 p.m.

Borl Castle is open to the public again from April 20, 2024. The management of the renovated part of the castle was taken over by the Belana Institute.

The castle has an interesting architectural design and rich history. In the part of the castle was established an "Interpretation Information Center of the NATURA 2000 area Borl Castle." 

* * * * *

Besuch von Burg Borl

Öffnungszeiten: Freitag, Samstag, Sonntag und Feiertage von 10:00 bis 18:00 Uhr.

Burg Borl ist ab dem 20. April 2024 wieder für die Öffentlichkeit zugänglich. Der Management des restaurierten Teil der Burg wurde vom  Belana-Institut ubernommen.

Die Burg hat ein interessantes Architekturdesign und eine reiche Geschichte. In einem Teil der Burg wurde ein "Informationszentrum NATURA 2000-Gebietes Burg Borl" eingerichtet.

* * * * *

Lokacija gradu/Location of the Caslte/Schlosslage:

Grad Borl

Dolane 1

2282 Cirkulane
* * * * *

Informacije/Information:

Društvo za oživitev gradu Borl

Cirkulane 40a, 2282 Cirkulane

++ 386 (0)2 795 32 00

grad.borl@gmail.com 

www.borl.si
Društvo za oživitev gradu Borl

Cirkulane 40/a, 2282 Cirkulane
Tel.: 02 795 32 00
elektronski naslov: grad.borl@gmail.com
Copyright © Društvo za oživitev gradu Borl | Powered by Blogger Design by ronangelo | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com